Tegemoetkoming Zorginstituut voor onverzekerbare vreemdelingen

18 september 2015

Apotheken kunnen een bijdrage vragen aan Zorginstituut Nederland als zij een vreemdeling aan de apotheekbalie krijgen die zijn zorgkosten niet kan betalen. Het Zorginstituut biedt een regeling voor ‘onverzekerbare vreemdelingen’.

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning, bijvoorbeeld vluchtelingen die een aanvraag voor een vergunning hebben ingediend, kunnen geen zorgverzekering afsluiten. In principe moeten zij hun medische hulp zelf betalen, maar in sommige gevallen zal dit niet mogelijk zijn. De apotheek kan de kosten dan declareren bij het Zorginstituut.

De voorwaarden:

  • De patiënt is een onverzekerbare vreemdeling.
  • De zorg zit in het basispakket of valt onder de aanspraken van de Wet langdurige zorg.
  • De zorg is medisch noodzakelijk.
  • Er is een (gedeeltelijk) onbetaalde rekening omdat de kosten niet door of namens de patiënt kunnen worden betaald.
  • De apotheek vraagt aan de patiënt een bijdrage van € 5,- per geneesmiddel.
  • De apotheek is gecontracteerd. Bij waarneming kan een niet-gecontracteerde apotheek de rekening indienen bij een gecontracteerde apotheek, die de kosten vervolgens declareert. Als het Zorginstituut in een gemeente nog geen apotheek heeft gecontracteerd, kan er contact worden opgenomen over het afsluiten van een overeenkomst.

Bekijk uitgebreide informatie op de website van het Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft ook een ‘Helpdesk Zorg onverzekerbare vreemdelingen’: (020) 797 8947.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering