Subsidie dienstapotheken: aanvragen voor 15 december

3 december 2015

Dienstapotheken die voor 15 december 2015 subsidie voor farmaceutische spoedzorg aanvragen, komen in aanmerking voor uitbetaling medio februari 2016. Dit schrijft Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief aan apotheken die volgens het ministerie in aanmerking komen voor deze subsidie.

Dienststructuren die van het ministerie van VWS geen brief over de subsidie hebben ontvangen, maar voldoen aan de voorwaarden, kunnen de subsidie ook aanvragen.

Het onderliggende beleidskader 'Subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening' is ook door het ministerie van VWS gepubliceerd.

Lees de brief van het ministerie van VWS Lees het beleidskader van de subsidieregeling

Subsidie farmaceutische spoedzorg

Dienstapotheken met kosten voor de patiënt boven de € 45 per terhandstelling (incl. btw) komen in 2016 in aanmerking voor subsidie voor farmaceutische spoedzorg. De subsidie is gebaseerd op de begroting voor 2016. Als er nieuwe gegevens beschikbaar komen, kan de subsidie gedurende het jaar worden herijkt. Een nacalculatie van het subsidiebedrag volgt in 2017, zodra de daadwerkelijk gerealiseerde jaarcijfers 2016 bekend zijn.

Afspraken over het tarief worden doorgaans exclusief BTW overeengekomen. Dus indien het tarief in de dienststructuur boven de 42,45 euro (excl. btw) uitkomt, kan subsidie worden aangevraagd.

Kosten farmaceutische spoedzorg

De minister van VWS vindt het een probleem dat verzekerden in dunbevolkte gebieden in Nederland fors meer betalen voor de spoedzorg buiten de reguliere openingstijden dan verzekerden in andere gebieden. De subsidie, die wordt ingesteld voor de duur van 1 jaar, moet voorkomen dat patiënten voor te hoge eigen betalingen komen te staan. Vanaf 2017 zal een structurele oplossing worden geïmplementeerd. Hierover gaat het ministerie van VWS met de KNMP, NVPF en SDN in gesprek.

Contact

Heeft u vragen over de subsidie farmaceutische spoedzorg? Neem contact op met  Sharmila Thakoer van het Ministerie van VWS via ss.thakoer@minvws.nl.

 


 

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering