Studiegids helpt openbaar apothekers keuze maken in StiPCO-aanbod

19 mei 2016

Een nieuwe online studiegids helpt openbaar apothekers een keuze maken in het aanbod van scholingen in het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO). De scholingen in de studiegids zijn onderverdeeld in 3 bijpassende thema's: Medicatiebeoordeling, Kwetsbare groepen en Professionele Standaard.
Bekijk het StiPCO-scholingsaanbod in de studiegids

StiPCO bereidt openbaar apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Door middel van scholingen kunnen zij zich verder ontwikkelen als zorgverlener in de wijk binnen de driehoek wijkverpleegkundige-openbaar apotheker-huisarts. Apothekers, of hun werkgevers, ontvangen een tegemoetkoming voor deelname. Het ministerie van VWS heeft voor 4 jaar subsidie verleend aan het programma.

Ontwikkeling van competenties volgens het CanMEDS-model is een belangrijk onderdeel van StiPCO. Het aanbod richt zich niet alleen op farmaceutisch handelen, maar ook op competenties als samenwerking en communicatie. Dit blijkt ook uit de beoordeling van Apotheker Fred Zwijnenburg die de cursus ‘Patiëntenzorg gezien door een palliatieve bril' heeft gevolgd: “Na het volgen van deze cursus lever ik een kwalitatief betere zorg dan voorheen. Dit komt doordat ik nu beter in staat ben om met de arts mee te denken als het gaat om vreemde ongebruikelijke klachten van patiënten.”

Lees meer over StiPCO
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie