STOPP- en START-criteria herzien

13 mei 2015

De STOPP- en START-criteria uit de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ zijn herzien. De belangrijke wijzigingen zijn de opname van 3 nieuwe STOPP-categorieën, waaronder trombocytenaggregatieremmers/antistolling, en de toevoeging van 3 START-categorieën, zoals geneesmiddelen voor het urogenitale systeem.

Belangrijkste wijzigingen

3 nieuwe STOPP-categorieën

  • Trombocytenaggregatieremmers/antistolling.
  • Geneesmiddelen die de nierfunctie beïnvloeden of die beïnvloed worden door de nierfunctie.
  • Geneesmiddelen met anticholinerge bijwerking.
Bekijk de herziene STOPP-critieria

3 nieuwe START-categorieën

  • Geneesmiddelen voor het urogenitale systeem.
  • Analgetica.
  • Vaccinaties.
Bekijk de herziene START-ciriteria

Plaatsbepaling criteria

Bekijk de nieuwe criteria met een plaatsbepaling in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Optimalisatie geneesmiddelgebruik

Het toepassen van de STOPP- en START-criteria optimaliseert het geneesmiddelgebruik bij ouderen en vermindert het aantal problemen en ziekenhuisopnames die geneesmiddelgerelateerd zijn. De STOPP- en START-criteria zijn bewezen effectieve screeningsinstrumenten om het gebruik van potentieel ongeschikte geneesmiddelen bij ouderen op te sporen.

Nederlandse versie

Een groot aantal Europese deskundigen, waaronder uit Nederland, heeft aan de hand van nieuwe onderzoeken de juistheid en klinische relevantie bepaald van de van oorsprong Ierse criteria. Van deze criteria hebben het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij ouderen (EPHOR), het NHG en de KNMP samen een Nederlandse versie gemaakt.

Medicatieboordeling

De multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen helpt artsen, apothekers en patiënten van 65 jaar en ouder de juiste keuzes te maken in het gebruik van medicijnen. Een jaarlijkse medicatiebeoordeling – met behulp van de STOPP- en START-criteria – moet voorkomen dat deze kwetsbare patiëntengroep ongewenste medicatie gebruikt.

KNMP-bericht 13 mei 2015:

IGZ gaat per 1 juli handhaven op richtlijn medicatiebeoordeling

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering