Staatssecretaris lanceert KNMP-Pharos-campagne laaggeletterdheid en medicatiegebruik

27 augustus 2015

VWS-staatssecretaris Martin van Rijn lanceert op 7 september, de eerste dag van de Week van de Alfabetisering, de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’ van de KNMP in samenwerking met Pharos. Van Rijn zal het gelijknamige boek in ontvangst nemen. Met de landelijke campagne wil de KNMP goed medicijngebruik door laaggeletterde patiënten bevorderen.

Aansluitend aan de overhandiging van het boek Kunt u dat even uitleggen – verhalen van moeilijk lezende medicijngebruikers wordt in het Museum voor Communicatie in Den Haag de gelijknamige tentoonstelling geopend. Naast het boek en de tentoonstelling met experience en e-learning omvat de campagne praktische tools voor laaggeletterden, beschikbaar via Apotheek.nl, een documentaire en radiocommercials.

Praktische tools op Apotheek.nl

Speciaal voor de doelgroep zijn 24 nieuwe iconen ontwikkeld die lastige begrippen uitleggen als ‘driemaal daags’ en ‘op een lege maag innemen’. Ook zijn er iconen voor de werking van de medicatie. Apothekersassistenten kunnen de iconen aan de balie inzetten bij het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel. Alle iconen zijn getest door respondenten uit de doelgroep.

De iconen zijn vanaf 7 september te zien via de makkelijk te onthouden afkorting van Apotheek.nl: apo.nl. Na een klik op een pictogram start een filmpje met uitleg. Daarnaast is aan veel geneesmiddelpagina’s op Apotheek.nl een ‘uitlegknop’ toegevoegd. Na een klik hierop wordt de belangrijkste informatie over het medicijn voorgelezen. Ook komt er een woordenboek, dat moeilijke woorden als ‘wisselwerkingen’ uitlegt.

Apothekersassistenten krijgen vanwege de Dag van de Apothekersassistent, de vierde dinsdag van september, gratis toegang tot de tentoonstelling met de e-learning. De vrijkaartjes treffen ze aan in de Optima Farma die in september aankomt bij apotheken. Alle assistenten die de tentoonstelling bezoeken, krijgen het boek De apothekersassistent cadeau.

Kijkje in leven laaggeletterde

De verschillende onderdelen van de campagne geven een kijkje in het leven van een laaggeletterde en laten het belang van taalvaardigheid voor juist medicatiegebruik zien:

  • De persoonlijke portretten in het boek Kunt u dat even uitleggen – Verhalen van moeilijk lezende medicijngebruikers laten op indringende wijze zien hoe het is om niet te beschikken over voldoende taalvaardigheid. Ervaringsdeskundigen vertellen hoe lastig het is om instructies als ‘tweemaal daags één’ te begrijpen, of te onthouden welke naam hun geneesmiddel heeft.
  • De experience, te zien in het Museum voor Communicatie, laat bezoekers in de huid kruipen van moeilijk lezende medicijngebruikers. In deze multimediale ervaringsruimte kunnen zij ervaren hoe het is om problemen te ondervinden bij medicatiegebruik.
  • Met een speciaal ontwikkelde e-learning, ook in het museum, krijgen verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten instrumenten in handen om laaggeletterden te herkennen en hen te coachen bij hun medicijngebruik. 
  • Een documentaire geeft een kijkje in de dagelijkse bezigheden van enkele laaggeletterden en laat zien hoe hun medicijngebruik in gevaar komt doordat ze gezondheidsinformatie niet begrijpen. Ook zorgverleners (apotheker, huisarts en wijkverpleegkundige) vertellen over hun ervaringen.
  • ´Rectaal inbrengen. Kunt u dat even uitleggen? Veilig medicijngebruik? Vraag het uw apotheker.’ Dit is een van de radiocommercials die de komende maanden worden uitgezonden op regionale radiozenders om laaggeletterden te bereiken.

Laaggeletterdheid en medicatiegebruik

In Nederland is zo’n 11% van de volwassen bevolking laaggeletterd. Daarnaast heeft 25% moeite met het lezen en begrijpen van schema’s en formulieren of gezondheidsinformatie zoals bijsluiters.

Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Dat kan leiden tot therapie-ontrouw en verkeerd geneesmiddelgebruik. Onder het motto ‘Kunt u dat even uitleggen?’ wil de KNMP het taboe doorbreken. Het moet gewoon worden voor een patiënt – laaggeletterd of niet – om extra uitleg te vragen wanneer hij deze niet begrijpt.

De KNMP ontwikkelde de campagne in nauwe samenwerking met de Stichting Pharos, de Stichting Lezen en Schrijven en V&VN.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP