Splitsing contra-indicatieaard Astma/COPD in G-Standaard

29 januari 2015

Per februari 2015 is in de G-Standaard contra-indicatieaard (CI-aard) astma/COPD gesplitst in de CI-aarden astma en COPD. De bewakingen en bewakingsnummers voor de CI-aarden astma/COPD, astma en COPD zijn voorlopig gelijk. In 2015 worden voor de CI-aarden astma en COPD aparte bewakingen opgenomen.

Aanleiding splitsing

Op de Nationale Contra-indicatielijst is contra-indicatie Astma/COPD per 2014 gesplitst in 2 aparte contra-indicaties: astma en COPD. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP volgt deze Nationale Contra-indicatielijst voor de medicatiebewaking op contra-indicaties in de G-Standaard. Zodoende vindt de splitsing plaats.

Concrete wijzigingen

De splitsing betekent concreet het volgende:

 • Per 1 februari 2015 is de naam van de CI-aard ‘Astma/COPD’ gewijzigd in: ‘Astma/COPD (vervalt per 1-2-16)’.
 • De bewaking op de CI-aard ‘Astma/COPD’ blijft nog een jaar gehandhaafd. Per 1 februari 2016 wordt de bewaking van deze CI-aard ontkoppeld en een maand later wordt de CI-aard uit de G-Standaard verwijderd.
 • Per 1 februari 2015 zijn 2 nieuwe CI-aarden ‘astma’ en ‘COPD’ opgenomen. Deze hebben aanvankelijk dezelfde bewaking als ‘Astma/COPD’.
 • In de loop van 2015 wordt de bewaking bij elk van deze CI-aarden toegespitst op astma of COPD.

Ondersteuning bij splitsing

 • Openbaar apothekers
  De Gebruikersraad Openbare Apotheken van Z-Index heeft geadviseerd om te bekijken of een opschoonprotocol zinvol is.
  Softwareleveranciers hebben aangegeven geen geautomatiseerde ondersteuning van een opschoonprotocol te ontwikkelen.
 • Ziekenhuisapothekers
  De Gebruikersraad Ziekenhuizen van Z-Index heeft aangegeven dat ondersteuning voor de ziekenhuizen niet nodig is.
 • Huisartsen
  De Gebruikersraad NedHIS van Z-Index heeft de wensen met betrekking tot het omzetten van de CI-aarden op basis van de ICPC aangegeven. De Werkgroep Techniek van Z-Index bracht deze wensen onder de aandacht van de softwareleveranciers.
Meer informatie over de Nationale Contra-indicatielijst via het terminologiecentrum van Nictiz

G-Update

Informatie over de wijziging in de G-Standaard vindt u in de G-Update van februari 2015.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg