Specialistenregister OF: Herregistratie en Herintreding

17 november 2014

De SRC-OF toetst iedere 5 jaar of een apotheker geherregistreerd kan worden in het register voor Openbaar Apothekers Specialisten. Vanaf 1 januari 2015 wijzigen de herregistratie-eisen voor apothekers die op dat moment een nieuwe periode starten. Bovendien kunt u nog altijd gebruik maken van een nieuwe regeling voor herintreding in het register.

Nieuwe herregistratie-eisen

Vanaf 1 januari 2015 wijzigen de herregistratie-eisen voor apothekers die op dat moment een nieuwe periode starten. De Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie (SRC-OF) toetst vanaf eind 2019 of deze openbaar apothekers voldoen aan de nieuwe vereisten voor herregistratie. Het is voor apothekers die vanaf januari 2015 een nieuwe periode ingaan dan ook van belang te weten wat de nieuwe vereisten zijn.

Eisen kort samengevat

De 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (die u volgt in een periode van 5 jaar) bestaat in ieder geval uit:

  • 40 uur aan farmaceutisch handelen.
  • 20 uur aan communicatie.
  • 20 uur aan samenwerking.
    Bij het geaccrediteerde nascholingsaanbod ziet u of de nascholing aandacht besteedt aan deze onderwerpen.
  • 10 uur aan geaccrediteerde toetsing.

De commissie van deskundigen oordeelt of toetsing en nascholing geaccrediteerd zijn en of er aandacht wordt besteed aan de bovenstaande onderwerpen

Bekijk alle eisen in de herregistratieregeling en het uitvoeringsreglement herregistratieregeling.

HINU: Herintreding na Uittreding

Graag wijzen wij u er ook nog op dat openbaar apothekers die zijn opgenomen in het specialistenregister en niet aan de herregistratie-eisen voldoen, gebruik kunnen maken van het zogenaamde ‘Herintreding na uittreding’(HINU)-traject. Bij voldoende werkervaring als openbaar apotheker specialist kunt u weer toegelaten worden tot het register. Dit is mogelijk indien u binnen 1 jaar 80 uur geaccrediteerde nascholing volgt.

Bekijk de uitgebreide regeling in uitvoeringsreglement herregistratieregeling (tabel 4.3)

HINU aanvragen

U kunt het HINU-traject dit aanvragen bij de SRC-OF via Miranda de Kievit: m.de.kievit@knmp.nl

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Saskia Coppes via s.coppes@knmp.nl

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie