SP zeer kritisch over financiering en opzet rapport machtsverhoudingen zorgstelsel

12 mei 2016

De SP is zeer kritisch over de financiering en opzet van het onderzoeksrapport van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit, waarin wordt geconstateerd dat er geen sprake is van onevenwichtige machtsverhoudingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dit blijkt uit Kamervragen die Renske Leijten en Henk van Gerven hebben ingediend bij minister Schippers (VWS).

De Kamerleden willen onder meer weten wat de minister ervan vindt dat het onderzoek ‘Goede zorginkoop vergt goede machtsverhoudingen’ is betaald door AmCham, de farmaceutische afdeling van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Ook vragen zij de minister te reageren op het feit dat er voor het onderzoek slechts 11 mensen zijn geïnterviewd. Leijten en Van Gerven vragen of de minister bereid is afstand te nemen van de conclusie van het onderzoek. Minister Schippers gaf in een Kamerbrief op 15 april een reactie op het onderzoek.

Het platform voor financieel-economische (onderzoeks)journalistiek Follow the Money meldde op 14 april dat van de 11 geïnterviewden 5 vertegenwoordigers van zorgverzekeraars zijn, waarvan 3 op de loonlijst bij Achmea staan. Er is gesproken met 1 apotheker, 2 bestuurders van ziekenhuizen, 1 vertegenwoordiger van de medisch specialisten en 2 huisartsen, aldus Follow the Money. Het platform zette ook vraagtekens bij de onafhankelijkheid van een onderzoek dat wordt betaald door een farmaceutisch comité met vertegenwoordigers van de grootste farmaceutische bedrijven.

In het rapport is onder meer te lezen: ‘De dominante percepties over de onderlinge machtsverhoudingen stroken lang niet altijd met de feitelijke situatie. Zo zijn de huisartsen en ziekenhuizen, anders dan het beeld dat bestaat, zeker niet kwetsbaar en afhankelijk van machtige zorgverzekeraars. Ook voor apothekers lijkt geen sprake van ongelijke machtsverhoudingen.’ De onderhandelingsvrijheid van zorgverzekeraars is ingeperkt door hun zorgplicht en door het hinderpaalcriterium, waardoor ze onvoldoende mogelijkheden hebben om hun verzekerden naar voorkeursaanbieders te sturen, aldus de onderzoekers.

Mariël Croon, woordvoerder van de KNMP, reageerde in april tegenover Follow the Money: ‘Dit is absoluut niet wat wij ervaren. Apothekers lijden juist heel erg onder ongelijke machtsverhoudingen. Veel apothekers hebben het gevoel in onderhandelingen te moeten tekenen bij het kruisje.’

Lees de Kamervragen van Leijten en Van Gerven
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP