Slotafspraken Bestuurlijk Overleg Farmacie

9 april 2014

De organisaties die zijn betrokken bij het Bestuurlijk Overleg Farmacie hebben belangrijke afspraken gemaakt over het investeren in de farmaceutische patiëntenzorg en de rol van apothekers als zorgverlener.

Slotafspraken Bestuurlijk Overleg Farmacie

De afgelopen maanden hebben onder meer de KNMP, de zorgverzekeraars, Nefarma en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie NPCF onder de regie van het ministerie van VWS gesproken over het wegwerken van knelpunten in en het optimaliseren van de farmaceutische zorg aan patiënten in Nederland.

Aanleiding voor het Bestuurlijk Overleg Farmacie was het vorig jaar in opdracht van minister Edith Schippers van VWS uitgebrachte rapport van de Verkenners Farmacie Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein.

Op een aantal belangrijke terreinen zijn meerjarige afspraken gemaakt, zoals medicatiebeoordeling, medicatieoverdracht, therapietrouw en transparantie van zowel medicijnprijzen als kwaliteit van farmaceutische zorg.

De KNMP hecht veel waarde aan de gemaakte slotafspraken.

‘De afspraken en de opstelling van onze gesprekspartners zijn een bevestiging dat apothekers een belangrijke schakel in de basiszorg zijn’, aldus KNMP-voorzitter Rik van der Meer.

‘Apothekers zijn onderdeel van de centrale driehoek van huisarts en wijkverpleegkundigen. De gezamenlijke uitdaging is er nu op gericht de implementatie van die afspraken waar te maken. In dit verband is het goed dat VWS daartoe het zogeheten eerstelijns overleg met huisartsen heeft verbreed met apothekers en verpleegkundigen. Wij zijn tevreden dat alle betrokken organisaties zich constructief hebben opgesteld.'

Meer weten

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering KNMP