Schippers verduidelijkt verantwoordelijkheden toestemmingseis bij uitwisseling labwaarden

6 juli 2015

De zorgverlener die het initiatief neemt tot het uitwisselen van laboratoriumwaarden, heeft de verantwoordelijkheid om de patiënt om toestemming te vragen en deze toestemming vast te leggen. Dit schrijft minister Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Laboratoriumuitslagen beschikbaar stellen aan de apotheker mag alleen met toestemming van de patiënt. Maar het is voor zorgverleners niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is bij het vragen en vastleggen van deze toestemming. Dit blijkt uit het IVM-rapport ‘De implementatie van de regelgeving over de reden van voorschrijven op recept en het doorgeven van nierfunctiewaarden door artsen’, waarover Schippers de Kamer in haar brief informeert. De minister verklaart dat de zorgverlener – apotheker of arts – die het uitwisselen van laboratoriumwaarden initieert, de patiënt om toestemming moet vragen en deze toestemming moet vastleggen. Dit kan als volgt plaatsvinden: 

Situatie 1: apotheker vraagt om laboratoriumgegevens

Wanneer een apotheker laboratoriumuitslagen opvraagt, is het de verantwoordelijkheid van de apotheker om de patiënt hiervoor om toestemming te vragen en dit vervolgens vast te leggen in het AIS. De apotheker vraagt dus alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt de laboratoriumgegevens op bij de beroepsbeoefenaar, zoals een medisch specialist, huisarts of een klinisch chemicus. De bevraagde beroepsbeoefenaar hoeft op zijn beurt niet ook nog eens aan de patiënt te vragen of hij daarmee instemt. De beroepsbeoefenaar is verplicht de gegevens aan de apotheker ter beschikking te stellen wanneer deze hier om vraagt. De apotheker kan de toestemmingsvraag voor het uitwisselen van labwaarden delegeren aan apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en andere apotheekmedewerkers.

Situatie 2: arts verstrekt laboratoriumgegevens

Als een arts op eigen initiatief afwijkende nierfunctiewaarden wil verstrekken aan de apotheker, is de arts degene die de toestemming aan de patiënt vraagt en vastlegt. Dat betekent niet zomaar dat de beroepsbeoefenaar altijd zelf zorg draagt voor de verstrekking van de gegevens aan de apotheker. De arts kan het laboratorium namelijk verzoeken om de afwijkende waarden zowel aan hem als aan de apotheker te sturen. Als bij het laboratorium bekend is dat dat de arts van de patiënt toestemming heeft ontvangen voor het uitwisselen van de laboratoriumwaarden, dan mag het laboratorium de uitslagen rechtstreeks aan de apotheker leveren. De arts en het laboratorium kunnen ook afspreken dat het laboratorium namens de arts om toestemming vraagt.

Meer weten

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering