Schippers: regels apotheekvergunning huisarts blijven gehandhaafd, ook in krimpregio

17 november 2015

De minister houdt vast aan artikel 61 van de Geneesmiddelenwet in de beantwoording van Kamervragen van het Kamerlid Wolbers (PvdA) over het intrekken van bestaande vergunningen van apotheekhoudende huisartsen in de Drentse plaats Annen.

In dit artikel staat een afstandscriterium voor het verlenen van een vergunning aan een arts voor het bereiden en verstrekken van geneesmiddelen.

De apotheekhoudende huisarts krijgt alleen een vergunning als er binnen de door de wet bepaalde afstand van 3,5 kilometer geen apotheek is.
Kamerlid Wolbers (PvdA) vraagt met haar Kamervragen aandacht voor de  situatie in krimpregio’s. Zij stelt dat de huidige wetgeving te strikt is om de toegang tot huisartsenzorg in krimpregio’s te verzekeren. Daarom wil zij meer ruimte voor het verstrekken van apotheekvergunningen aan huisartsen.

De minister vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede huisartsenzorg en farmaceutische zorg, ook in krimpgebieden. Daarbij is de hoofdregel dat farmaceutische zorg wordt verleend door apothekers. Alleen bij wijze van uitzondering door (apotheekhoudende) artsen. De apotheker is immers de deskundige zorgverlener op het terrein van farmaceutische patiëntenzorg.

Lees de antwoorden van minister Schippers

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering