Schippers: ‘Bij opvragen cliëntgegevens geen gespecificeerde toestemming nodig’

24 december 2015

Minister Schippers laat het vereiste van het opvragen van gespecificeerde toestemming bij raadpleging van elektronische patiëntgegevens vallen, omdat het in veel gevallen niet uitvoerbaar is. Dat schrijft de minister op 22 december in een brief aan de Tweede Kamer. Zij haalt daarin het bezwaar aan van de KNMP dat vaak een mantelzorger medicijnen ophaalt in de apotheek, waardoor de patiënt niet aanwezig is om toestemming te geven. De minister reageert hiermee op vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel dat in behandeling is bij de Eerste Kamer.

'De minister heeft serieus geluisterd naar onze inbreng’, aldus Gerben Klein-Nulent voorzitter van de KNMP. ‘Privacy en cliëntenrechten zijn een groot goed, maar veilig medicatiegebruik valt of staat met de uitwisseling van cliëntgegevens. In de farmacie is dat van levensbelang. Mensen realiseren zich vaak niet dat als ze daarvoor geen toestemming hebben gegeven, ze in de problemen kunnen komen bij een spoedopname of bij een bezoek aan een dienstapotheek. Wanneer hun medicatiegebruik dan niet bekend is, kan dat tot grote gezondheidsproblemen leiden.’

Voor het verlenen van gespecificeerde toestemming voor het verstrekken van gegevens aan andere zorgverleners hanteert de minister een invoeringstermijn van drie jaar. In die tijd moet de patiënt zelf in staat zijn middels een centrale portal veilig over de gegevens te beschikken en zelf toestemming te verlenen aan zorgverleners. Samen met het ministerie van VWS werkt de KNMP aan het in de praktijk hanteerbaar maken van deze nieuwe toestemmingsvereiste. Tot die tijd moet wel toestemming worden gevraagd, maar volstaat een generiek ‘ja’ of ‘nee’ bij elektronische gegevensuitwisseling. Opnieuw toestemming vragen om gegevens ook te mogen opvragen zal door de patiënt als herhaling worden ervaren, aldus de minister.

Bekijk de brief van minister Schippers 'Gespecificeerde toestemming'
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering