Schippers: ‘Zorgverzekeraars moeten inhoud basispakket collectief kunnen beoordelen’

2 juli 2015

Zorgverzekeraars moeten gezamenlijk kunnen beoordelen welke zorg tot het basispakket behoort. Dat stelt minister Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij is het niet eens met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat het collectief beoordelen van het basispakket door zorgverzekeraars mededingingsrisico’s met zich mee kan brengen.

Uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet, schrijft de minister, is dat de inhoud en omvang van het basispakket voor iedere verzekerde gelijk is. Zij is in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zorginstituut Nederland en de ACM over een oplossing die ertoe moet leiden te zorgen dat de inhoud van het basispakket bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde is.

Eenduidigheid bereide geneesmiddelen

De minister reageerde op 2 moties van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Van Dijk/Bruins Slot (PvdA/CDA) waarin staat dat de vergoeding vanuit het basispakket van bereidingen bij alle zorgverzekeraars gelijk dient te zijn. De indieners zien hierin een rol weggelegd voor Zorginstituut Nederland.

Sinds 1 juni 2015 vergoeden zorgverzekeraars bepaalde bereide geneesmiddelen alleen nog op basis van een machtiging. De voorwaarden voor zo’n machtiging zijn voor patiënten niet altijd transparant en kunnen per verzekeraar verschillen. De KNMP stelde in mei al dat deze verschillen in vergoeding een ‘inbreuk vormen op de gelijke aanspraken van patiënten op zorg binnen het basispakket’.

 

Lees de Kamerbrief van minister Schippers

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg