Schippers: ‘Selecteer eerst patiënten die het meest baat hebben bij medicatiebeoordeling’

9 juli 2015

Selecteer uit de groep patiënten die in aanmerking komen voor een medicatiebeoordeling –755.000 ouderen – eerst degenen die hier het meest baat bij hebben en bouw dit dan uit naar de gehele groep. Dit schrijft minister Schippers in de brief die zij voorafgaand aan het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid (2 juli) naar de Tweede Kamer stuurde.

Kamerlid Voortman (GL) verzocht minister Schippers op 19 juni om inzicht in de stand van zaken van medicatiebeoordelingen bij 60-plussers. In reactie op dit verzoek stelt de minister in haar Kamerbrief dat de richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ – die zich richt op 65-plussers – leidt tot een groep van ruim 775.000 patiënten die in aanmerking komen voor een medicatiebeoordeling. “Het is belangrijk om uit deze groep die patiënten te selecteren die het meeste baat hebben bij een medicatiebeoordeling en met deze groep te starten, om dit vervolgens uit te bouwen naar de hele groep”, aldus Schippers. Dit stelt zij nadat de KNMP en de LHV aangaven dat het praktisch onmogelijk is om de hele groep van 775.000 patiënten een medicatiebeoordeling aan te bieden. 

Verbetering medicatiebeoordelingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) handhaaft per 1 juli op naleving van de richtlijn. De IGZ ziet erop toe dat huisarts en apotheker 20 medicatiebeoordelingen per apotheek uitvoeren in 2015, 60 in 2016 en 100 in 2017. De IGZ riep zorgverzekeraars, zorgverleners en VWS bijeen om afspraken te maken over randvoorwaarden. “Ik vertrouw er op dat, met de afspraken die veldpartijen gezamenlijk hebben gemaakt en met het herziene toezicht van de IGZ op de kwaliteit van de medicatiebeoordelingen en ook op het aantal dat wordt uitgevoerd bij patiënten die het echt nodig hebben, medicatiebeoordelingen de komende tijd zullen verbeteren”, aldus Schippers in haar brief.

Uit het eigen risico

Een aantal fracties in de Tweede Kamer blijft hameren op het uit het eigen risico halen van de medicatiebeoordeling, uitgevoerd door apothekers. Daarmee volgen deze fracties het pleidooi van de KNMP samen met alle ouderbonden. 

Bekijk hierover het bericht: 'Kamer volgt pleidooi KNMP: medicatiebeoordeling uit eigen risico'

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg