Samenwerkingsproject veilig medicatiegebruik laaggeletterden krijgt ZonMw-subsidie

27 augustus 2015

Het initiatief van verschillende zorgpartijen om samen te werken aan een veiliger medicatiegebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerste lijn kreeg onlangs subsidie van ZonMw. Met deze subsidie ontwikkelen de projectdeelnemers een draaiboek voor een multidisciplinaire aanpak.

Bij deze aanpak werken apotheekteams, huisartsenpraktijken en wijkverpleging samen en bewaken zij de continuïteit van zorg voor laaggeletterde patiënten met een chronische aandoening. Hierbij is het belangrijk dat zorgverleners laaggeletterdheid sneller herkennen en elkaar tijdig informeren. Ook moeten zij dezelfde eenvoudige mondelinge uitleg geven. Het ontwikkelen van een trainingsaanbod is daarom een van de onderdelen van dit project.

Betrokken partijen

Het project start op 1 september onder leiding van Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen. Ook de KNMP maakt deel uit van dit initiatief. Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA) en Apothekersvereniging Midden Nederland (AVMN) zijn de lokale trekkers. De betrokken partijen investeren zelf ook in het project.

Lees meer over dit project
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg