Rondetafelbijeenkomsten over toekomstige bekostiging farmaceutische patiëntenzorg

26 mei 2015

Het sectiebestuur Landelijke Openbare Apotheken (LOA) houdt in juni 2015 5 rondetafelbijeenkomsten op verschillende plekken in het land over de toekomstige bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg. Tijdens deze bijeenkomsten zijn leden van de LOA van harte welkom een actieve inbreng te leveren. Ook komen de speerpunten van het LOA-beleid aan bod: wat gaan apothekers daarvan merken?

De achtergrond van de rondetafelbijeenkomsten is als volgt. In de vorig jaar vastgestelde Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 staat de rol van de apotheker als zorgverlener centraal. Tevens benadrukt deze Toekomstvisie de versterking van de zorg in de eerste lijn rondom de patiënt door middel van nauwe samenwerking tussen huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige.

Visie bekostiging

Ter aanvulling op de toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 is het LOA-bestuur gestart met het opstellen van een visie op de toekomstige bekostiging van de farmaceutische zorg. Het doel hiervan is om als KNMP proactief richting te geven aan de toekomstige bekostiging richting haar leden en relaties. Met de ambitie om marktpartijen te motiveren in deze lijn mee te denken en te bewegen.

Het sectiebestuur LOA heeft de afgelopen maanden onder meer benut om een analyse te maken van de huidige bekostiging binnen de eerste lijn. De inzichten die daarbij zijn opgedaan, wil het bestuur met haar leden delen. Het verder uitwerken van de visie doet de LOA graag mede op basis van de mening van haar leden.

Aanmelden

De rondetafelbijeenkomsten zijn na afloop van 5 districtsledenbijeenkomsten van de KNMP, telkens van 12.30 tot 14.00 uur.

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 29 mei 2015. Het aantal plaatsen per rondetafelbijeenkomst is, gezien de te verwachten intensiteit van de gesprekken, beperkt.

Het gaat om de volgende data en locaties:

  • 2 juni 2015 Leusden
  • 9 juni 2015 Uden
  • 10 juni 2015 Bathmen 
  • 11 juni 2015 Den Haag

De bijeenkomst van 3 juni in Akersloot is reeds vol.

Naar het aanmeldformulier

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP