Resultaten kwaliteitsmeting openbare apotheken op Apotheek.nl

17 december 2015

De resultaten van de kwaliteitsindicatorenmeting over 2014 onder openbare apotheken staan op Apotheek.nl. Deze publicatie maakt de kwaliteit van de geleverde zorg van de apotheek inzichtelijk en transparant voor het publiek. Publicatie van deze kwaliteitsinformatie op Apotheek.nl is een initiatief van de KNMP, NPCF en de Consumentenbond.

4 domeinen

Op Apotheek.nl leest de consument hoe iedere apotheek scoort op 4 kwaliteitsdomeinen: kwaliteitsmanagement, continuïteit van zorg, medicatiebewaking en medicatiebeoordeling. Per domein staat een korte toelichting vermeld.

Over de publicatie

De Stichting Kwaliteitsindicatoren Farmacie (SKIF) draagt zorg voor het beheer en de dataverzameling van de kwaliteitsindicatoren. De KNMP, NVZA, NVPF en de LHV-AHHA zijn in de SKIF vertegenwoordigd. Volgens afspraak, en onder strikte voorwaarden deelt SKIF de data met (zorg)consumenten, andere zorgverleners, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en zorgverzekeraars. Op basis van het dataprotocol van SKIF stelt de Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie vast welke indicatoren openbaar worden.

Meer weten

Bekijk meer informatie over de meting van de kwaliteitsindicatoren

Voor vragen stuurt u een e-mail aan: .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering