Resultaten kwaliteitsmeting openbare apotheken op Apotheek.nl

15 januari 2015

De resultaten van de kwaliteitsindicatorenmeting over 2013 onder openbare apotheken staan op Apotheek.nl. Dit maakt de kwaliteit van de geleverde zorg per apotheek inzichtelijk en transparant voor het publiek. Er is een begrijpelijke samenvatting van de resultaten gemaakt.

5 domeinen

Op Apotheek.nl leest de consument hoe iedere apotheek scoort op 5 kwaliteitsdomeinen: kwaliteitsmanagement, continuïteit van zorg, medicatiebewaking, monitoring van geneesmiddelen en medicatiebeoordeling. Per domein wordt een korte toelichting gegeven. De publicatie van de resultaten is dit jaar uitgebreider dan vorig jaar. ‘Monitoren van geneesmiddelgebruik’ en ‘Medicatiebeoordeling’ zijn nieuw opgenomen in de publicatie van de resultaten. 

Over de publicatie

De Stichting Kwaliteitsindicatoren Farmacie (SKIF) draagt zorg voor het beheer en de dataverzameling van de kwaliteitsindicatoren. De KNMP, NVZA, NVPF en de LHV-AHHA zijn in de SKIF vertegenwoordigd. Volgens afspraak, en onder strikte voorwaarden deelt SKIF de data met (zorg)consumenten, andere zorgverleners, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en zorgverzekeraars. Op basis van het dataprotocol van SKIF stelt de Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie vast welke indicatoren openbaar worden. 

De publicatie van de resultaten van de kwaliteitsmeting op Apotheek.nl is een initiatief van de  KNMP, NPCF en de Consumentenbond.

Bekijk meer informatie over de meting van de kwaliteitsindicatoren 

 

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering