Reden van voorschrijven nodig voor veiliger medicatiegebruik

28 oktober 2014

Om geneesmiddelen veilig te kunnen verstrekken en de patiënt goede voorlichting te kunnen geven heeft de apotheker informatie nodig over de reden van voorschrijven. Ook als patiënten afwijkende nierfunctiewaarden hebben, is het cruciaal dat hun apotheker daarvan op de hoogte is. Onderzoek van het IVM toont aan dat dit nog niet overal het geval is.

De KNMP verwacht dat de wettelijk vereiste uitwisseling van gegevens tussen artsen en apothekers zal verbeteren wanneer het veld kan beschikken over optimale ICT-ondersteuning.

Reden van voorschrijven op recept

Sinds medio 2013 moeten artsen en andere voorschrijvers bij 23 geneesmiddelen de reden van voorschrijven op het recept vermelden. Dit zijn geneesmiddelen die voor meerdere indicaties in uiteenlopende doseringen kunnen worden voorgeschreven én waarbij sprake is van een smalle therapeutische breedte of risico op ernstige bijwerkingen (toxiciteit).

Aan de hand van de reden van voorschrijven kan de apotheker controleren of de dosering klopt en of er mogelijk interacties zijn met andere geneesmiddelen. Ook heeft de apotheker de informatie over de reden van voorschrijven nodig om tijdens het eerste-uitgiftegesprek de juiste voorlichting aan de patiënt te kunnen geven.

Uitwisselen labwaarden

Van veel geneesmiddelen moet de dosering worden aangepast bij een verminderde nierfunctie. Dosisaanpassing is nodig om deze middelen veilig en effectief te kunnen gebruiken. Artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie (MDRD/e-GFR) van een patiënt, zijn vanaf 1 augustus 2013 ook verplicht om een afwijkende uitslag met de apotheker van de patiënt te delen.

Randvoorwaarde: elektronische gegevensuitwisseling

Onderzoek van het Instituut voor Veilig Medicijngebruik (IVM) toont aan dat artsen de reden van voorschrijven en informatie over de nierfunctiewaarden nog lang niet in alle vereiste situaties aan apothekers doorgeven. Het vermelden en uitwisselen van gegevens tussen artsen en apothekers zal een stuk eenvoudiger worden wanneer het veld kan beschikken over optimale ICT-ondersteuning.

Apothekers kunnen de informatie veelal wel ontvangen, echter de ICT-systemen van ziekenhuizen en de eerste lijn sluiten nu in veel gevallen niet op elkaar aan. Ook communiceren de ICT-systemen van huisartsen niet altijd goed met die van apothekers. Dat maakt dat het elektronisch doorgeven van de reden van voorschrijven en nierfunctie in veel gevallen niet mogelijk is.

Meer weten

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg