Recall Olanzapine Sandoz orodispergeerbare tabletten

8 december 2014

Sandoz heeft met onmiddellijke ingang Olanzapine Sandoz orodispergeerbare tabletten van 5, 10, 15 en 20 mg teruggeroepen op apotheekniveau. Het betreft de onderstaande sterkten en charges.
5 mg RVG 107681 ZI-nummer 15716139
10 mg RVG 107682 ZI-nummer 15716147
15 mg RVG 107683 ZI-nummer 15716155
20 mg RVG 107684 ZI-nummer 15716163

Het gaat om een aantal charges:

Overzicht van de charges en leverperiode

Download

Reden recall

De reden van de recall is dat tijdens stabiliteitsstudies is gebleken dat de analyseresultaten niet voldoen aan de gestelde limieten. Op basis van toxicologisch onderzoek is geconcludeerd dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van de patiënt.

Brief van Sandoz over recall

Download

Batch retourneren

U wordt als apotheker verzocht de betreffende batches, indien aanwezig, direct in quarantaine te plaatsen en binnen 14 dagen te retourneren aan de groothandel. De recall vindt plaats op apotheekniveau en strekt zich niet uit tot terugroeping bij de patiënt. Creditering vindt plaats via de groothandel.

Meer weten

Voor vragen neemt u contact op met de LNA-helpdesk via of via (070) 37 37 370.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering