Recall Natriumsulfaatdrank 30 g/100 ml Fagron

26 mei 2016

Fagron Nederland heeft in overleg met IGZ besloten tot een recall van Natriumsulfaatdrank 30 g/100 ml, ZI nummer 15759997, vanwege microbiologische contaminatie. Het gaat om een recall op patiëntenniveau.

Schimmel

In contramonsters van de drank is de schimmel Aspergillus sydowwi aangetroffen. Aanwezigheid kan zichtbaar zijn als slierten die in de vloeistof drijven. Voor gezonde personen is de schimmel ongevaarlijk, maar voor patiënten met een sterk verminderde weerstand kan deze schimmel schadelijk zijn. De recall betreft de charges 14J10/H, 15F19/F en 16B24/C. Vooralsnog is de schimmel alleen aangetroffen in de eerstgenoemde twee charges, maar uit voorzorg wordt ook charge 16B24/C teruggeroepen.

Lees de brief van Fagron aan apotheken

Advies aan apothekers

Apothekers wordt geadviseerd om:

  1. hun voorraad te controleren op aanwezigheid van verpakkingen Natriumsulfaatdrank 30 g/100 ml Fagron chargenummers 14J10/H, 15F19/F en 16B24/C en deze in quarantaine te plaatsen;
  2. verpakkingen Natriumsulfaatdrank 30 g/100 ml Fagron bij de patiënt terug te halen. Het aantal betrokken patiënten is beperkt. Als u SFK deelnemer bent kunt u via SFK Select zo nodig een lijst generen met patiënten die de drank verstrekt hebben gekregen. Een andere mogelijkheid is via het AIS te zoeken op basis van ZI-nummer 15759997.
  3. alle verpakkingen, indien aanwezig, te retourneren aan Fagron NL BV. De firma heeft hiertoe een speciaal terugroep-formulier ter beschikking gesteld.
Bekijk het terugroep-formulier

Voorbeeldbrief voor patiënten

Ter voorbereiding op uw persoonlijk contact met de patiënt heeft de KNMP een voorbeeldbrief opgesteld.

Beschikbaarheid

Totdat de oorzaak van de aangetroffen contaminatie is opgehelderd is Natriumsulfaatdrank 30 g/100 ml niet verkrijgbaar. In voorkomende gevallen kunt u Natriumsulfaatpoeder FNA afwegen volgens het FNA voorschrift. Raadpleeg voor de dosering zo nodig de therapietekst.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met Fagron b.v. via (088) 33 11 151 of met de LNA-helpdesk via , tel. (070) 37 37 370.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg