Publieksfolder over vergoeding bereide medicijnen aangepast aan situatie 2016

7 januari 2016

De folder ‘Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen’ is aangepast aan de situatie van 2016. Apothekers kunnen deze folder gebruiken om uit te leggen wanneer zorgverzekeraars een bereiding vergoeden. Sinds 1 januari 2016 bepalen zorgverzekeraars gemeenschappelijk of en onder welke voorwaarden een apotheekbereiding wordt vergoed. Voorheen kon de vergoeding per zorgverzekeraar verschillen.

De KNMP heeft de folder ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie NPCF, de Consumentenbond en Zorgverzekeraars Nederland.

Bekijk en bestel de folder via de KNMP-toolkit

Begrijpelijke taal

In de folder staat voor patiënten in begrijpelijke taal wat een bereiding is, wanneer er sprake is van ‘rationele farmacotherapie’ en wanneer een bereiding niet wordt vergoed. Ook lezen patiënten dat zij in sommige gevallen samen met hun arts een machtiging moeten aanvragen.

Apotheek.nl

Patiënten vinden de informatie uit de folder, en een overzicht van de vergoedingen per bereiding, ook op KNMP-publiekswebsite Apotheek.nl.

Naar het thema op Apotheek.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering