Publiciteit over agressie aan de balie brengt KNMP-overleg in stroomversnelling

16 juli 2015

De KNMP ziet in de hausse aan publiciteit over de toegenomen agressie aan de apotheekbalie door het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel aanleiding voor overleg met diverse stakeholders. Het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Consumentenbond (CB) hebben alle in de Volkskrant aangegeven dat de splitsing in het tarief voor de eerste uitgifte niet werkt.

"Er moet iets veranderen", aldus de Consumentenbond. Een woordvoerster van ZN stelt: "Al deze onduidelijkheid werkt transparantie juist tegen. Daar zijn we niet blij mee."

De NZa herkent de zorgen van de apothekers: "Je ziet dat de maatregel verwarring oplevert en dat was niet de bedoeling", aldus een woordvoerster. (…) "als het werkzaamheden in de weg staat, moet er een betere oplossing worden bedacht. De kostensplitsing is niet heilig."

Minister Schippers laat in het NOS-journaal weten dat zij in gesprek gaat met de branche over de problematiek. De KNMP gaat snel met de genoemde partijen om tafel.

Het opheffen van de splitsing van het tarief voor een eerste uitgifte is een eerste optie om de agressie en het onbegrip bij patiënten weg te nemen. Liever zou de KNMP zien dat het laatste deel van de farmacotherapie, de aflevering, uit het eigen risico zou gaan, zoals dat al het geval is voor het eerste deel, het voorschrijven door de huisarts. Dat zou de verwarring voor de patiënt wegnemen en een gelijk speelveld creëren voor huisarts en apotheker. Beide onderwerpen zijn inzet van de geplande overleggen.

GroenLinks en ChristenUnie hebben aan minister Schippers Kamervragen gesteld over de kwestie.

Bekijk de antwoorden op de gestelde Kamervragen

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg