Kaderstellend programma van eisen voor inrichting geschilleninstanties in april gereed

31 maart 2016

Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiëntenorganisaties publiceren in april 2016 het programma van eisen voor de inrichting van geschilleninstanties op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Dit gebeurt na een aantal constructieve overleggen.

De KNMP vormt voor 2017 de huidige klachtenregeling om en zal zorgdragen voor aansluiting bij een geschilleninstantie, toegespitst op de (eerstelijns) zorg die voldoet aan dit kaderstellend programma van eisen. Ook zal KNMP haar leden voldoende mogelijkheid bieden een bemiddelaar/functionaris in te schakelen.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

In de Wkkgz staat onder andere wat een patiënt of cliënt kan doen als hij een klacht heeft over de zorg. Patiënten en cliënten moeten met een klacht terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Voor het geval een klacht geen uitkomst biedt, moet patiënten en cliënten een geschil kunnen voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie in de zorg. Die instantie kan een bindende uitspraak doen over het geschil. Ook kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen tot € 25.000,-

Samenwerking zorgaanbieders en patiënten- en cliëntenorganisaties

Uitgangspunt van de Wkkgz is dat zorgaanbieders en organisaties van patiënten en cliënten samen verantwoordelijkheid dragen voor het instellen van de onafhankelijke geschilleninstanties. Begin 2016 hebben vertegenwoordigers van organisaties van en voor zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiëntenorganisaties daarvoor een eerste belangrijke stap gezet. Zij zijn namelijk in overleg getreden om een breed gedragen kaderstellend programma van eisen te ontwikkelen voor de inrichting van geschilleninstanties op basis van de Wkkgz.

Kaderstellend programma van eisen

Het kaderstellend programma van eisen heeft tot doel de landelijke uniformiteit en kwaliteit van geschilbeslechting op basis van de Wkkgz te bevorderen. Daarbij is onder meer van belang dat het aantal in te stellen geschilleninstanties niet te groot wordt en dat er landelijke dekking wordt geboden. Het programma van eisen zal (minimum)standaarden bevatten voor goede toegang tot en behandeling van geschillen door geschilleninstanties en voor de inrichting van geschilleninstanties. De breed gedragen standaarden worden gebaseerd op de artikelen 19 - 22 van de Wkkgz en de uitgangspunten van de Wkkgz dat geschilbeslechting in de zorg laagdrempelig en toegankelijk behoort te zijn en dient te voldoen aan de eisen van een behoorlijke rechtspleging. In het programma van eisen zal tevens aandacht worden besteed aan de noodzaak dat de kosten van geschilbeslechting in de zorg voorzienbaar en aanvaardbaar zijn.

Na de vaststelling van het programma van eisen gaan organisaties van en voor zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en cliënten- en patiënten verder in overleg over de daadwerkelijke instelling van geschilleninstanties op basis van het programma van eisen.

Betrokken partijen

Bij het overleg over het kaderstellende programma van eisen zijn vertegenwoordigers betrokken van ActiZ, GGZ Nederland, NVZ, NFU, VGN, KNMG, ANT, LHV, InEen, KNMT, KNMP, KNOV, KNGF, LVVP, PPN (VvOCM. NVH, EN, NVLF en NVD) , VELO, VVAA/MediRisk, Centramed, Consumentenbond, Ieder(in), LSR, LPGGz, Patiëntenfederatie NPCF en Zorgbelang Nederland.

Meer weten

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering