Principeakkoord voor eerste cao voor apothekers in dienstverband

2 mei 2015

Werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD tekenden op 1 mei een principeakkoord voor een eerste cao voor de ongeveer 2000 apothekers in dienstverband. Wanneer de leden van de cao-partijen het akkoord goedkeuren, dient het als basis voor een toekomstbestendige cao, die het komende jaar wordt uitgewerkt. Het akkoord geldt als een doorbraak, nadat het overleg de afgelopen maanden meermalen was vastgelopen.

Professioneel statuut

Cao-partijen kwamen overeen dat het Professioneel Statuut van de KNMP van toepassing is op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Het statuut zal deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Zo blijft de professionele autonomie van de apotheker gewaarborgd.

Pensioen

De cao-partijen delen de uitgangspunten van de pensioenvisie van de KNMP. Die vormt dan ook het vertrekpunt voor een toekomstbestendige pensioenregeling binnen de cao.

Uitwerking akkoord

De uitwerking van het principeakkoord vindt plaats binnen werkgroepen van vertegenwoordigers van cao-partijen. De afspraken over de werkgroepen maken deel uit van het principeakkoord, dat loopt tot 1 mei 2016.

Huidige regeling nog van kracht

Totdat de cao tot stand is gekomen, blijft de Arbeidsvoorwaardenregeling Loondienst Apothekers van kracht. Deze regeling maakt deel uit van het principeakkoord.

Downloaden

Bekijk het principeakkoord

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering