Prestatiebeschrijvingen in 2017 ongewijzigd

6 juli 2016

De prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg blijven in 2017 ongewijzigd. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deze week vastgesteld. Ook de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg blijft ongewijzigd.
Bekijk de NZa-beleidsregel farmaceutische zorg Bekijk de NZa-regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg

Handreiking begeleidingsgesprek

Vanaf 2016 is het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel ook in de prestatiebeschrijvingen van de NZa gekoppeld aan de terhandstelling van een UR-geneesmiddel. Doordat het begeleidingsgesprek per 2016 als integraal onderdeel van de eerste terhandstelling op de nota komt te staan, wordt duidelijk dat zo’n gesprek niet optioneel is. Het gesprek is een onlosmakelijk onderdeel van de zorgprestatie. Het aanschrijven, de medicatiebewaking, het eventuele overleg met de voorschrijver, de interne controles én het baliegesprek bij de start van de medicatie zijn cruciale voorwaarden voor veilig en effectief medicijngebruik.

Deze aanpassing heeft geleid tot minder vragen van patiënten over het begeleidingsgesprek. De KNMP beschouwt de aanpassing dan ook als een positieve ontwikkeling. Toch zijn er nog steeds vragen van patiënten over het begeleidingsgesprek. In een door de KNMP ontwikkelde Handreiking begeleidingsgesprek komen de nu nog veel voorkomende vragen aan bod.

Bekijk de KNMP-handreiking begeleidingsgesprek

Eerder publiceerde de KNMP al de Gesprekshulp voor het apotheekteam, die door de KNMP en SBA gezamenlijk is ontwikkeld. De Gesprekshulp biedt een structuur voor het begeleidingsgesprek.

Bekijk de Gesprekshulp begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

Eerdere folder en handreiking

De regelgeving is niet altijd eenvoudig. Daarom heeft de KNMP eerder al samen met de NZa een folder en handreiking voor het apotheekteam opgesteld over 2 specifieke onderwerpen.

Bekijk de folder Transparantie- en informatie-eisen NZa. Informatievoorziening aan patiënten Bekijk de Handreiking declaratie magistrale bereidingen
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering