Poster voor Thyrax-onderzoek door NIVEL

7 juli 2016

Apotheken die patiënten willen attenderen op een Thyrax-onderzoek door het onderzoeksinstituut NIVEL kunnen hiervoor een poster ophangen in de apotheek. Deze poster kan gedownload worden en geprint en is eventueel ook via de mail opvraagbaar: thyrax@nivel.nl.
Download de poster

Het NIVEL onderzoekt de gevolgen van de overstap van Thyrax naar een levothyroxine van een andere fabrikant voor patiënten. Patiënten wordt (in 3 vragenlijsten verspreid over 12 weken) gevraagd naar hun ervaringen met Thyrax® Duotab en met de vervangende medicijnen. Hierbij wordt onderzocht of er positieve dan wel negatieve gevolgen voor de gezondheid zijn voor patiënten. Ook onderzoekt het NIVEL of groepen patiënten verschillen in de gevolgen die zij ervaren bij een overstap naar een ander middel. Het NIVEL werkt voor dit onderzoek samen met andere partijen, waaronder de patiëntenorganisatie Schildklier Organisatie Nederland (SON), de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) en Bijwerkingencentrum Lareb. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw financieren het onderzoek.

Begin 2016 ontstonden tekorten van het schildklierhormoon Thyrax® Duotab door verplaatsing van de productie van Nederland naar Duitsland. Dit zorgt voor onrust onder patiënten omdat zij moeten overstappen naar een schildklierhormoon van een andere fabrikant, waarop zij opnieuw moeten worden ingesteld.

Bekijk meer informatie over dit onderzoek op de website van NIVEL
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg