Parnate® alleen vergoed met machtiging

23 december 2015

Zorgverzekeraars vergoeden Parnate® en de doorgeleverde bereidingen met tranylcypromine in 2016 niet, tenzij er sprake is van een patiënt met therapieresistente depressie. Ook is voor vergoeding een machtiging vereist en moet het eerste recept afkomstig zijn van een psychiater. De KNMP adviseert om bij twijfel over de vergoeding van Parnate® altijd contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

De afgelopen maanden was er discussie en verwarring over de vergoeding van Parnate®. Het middel werd niet meer standaard vergoed sinds Zorginstituut Nederland half juni 2015 meldde dat het niet langer onder de regeling weesgeneesmiddelen valt. Op vrijdag 13 november 2015 werd de landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen bekend gemaakt, met hierin ook informatie over de vergoedingsstatus van Parnate®. De lijst, die op 1 januari 2016 van kracht wordt, wordt gehanteerd door alle zorgverzekeraars.

Landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen

Substitutie

Overzetten op een doorgeleverde bereiding van tranylcypromine kan, mits deze extreem kwetsbare patiënten goed worden begeleid. De doorgeleverde bereiding van tranylcypromine (landelijk dekkend) is momenteel echter niet beschikbaar

IP Pharmacy kan een buitenlandse variant van tranylcypromine leveren met de naam Jatrosom®. Vergoeding hiervan moet ook afgestemd worden met de zorgverzekeraar.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg