Overdracht van patiëntgegevens van kwetsbare ouderen moet beter

22 juni 2015

De overdracht van zorg voor kwetsbare ouderen die uit het ziekenhuis worden ontslagen was in 2013 onvoldoende. Dit blijkt uit onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2014 uitvoerde in 10 zorgregio’s.

De juiste patiëntgegevens bleken in veel gevallen niet correct aanwezig en/of niet correct geadministreerd bij de zorgverlener die de zorg moest overnemen.

Op het moment dat een kwetsbare oudere patiënt uit het ziekenhuis komt, vormt een incomplete, incorrecte, niet tijdige of volledig afwezige medische, medicatie- en verpleegkundige overdracht een risico. Patiënten verblijven korter in het ziekenhuis en het herstel vindt steeds meer plaats in de thuissituatie. Oudere patiënten hebben vaak meerdere medische problemen tegelijk en gebruiken vaak meerdere geneesmiddelen. Of een patiënt nu terecht komt bij een huisarts, thuiszorg, verpleeghuis of verzorgingshuis; zijn gegevens moeten beschikbaar zijn.

De zorgverleners in de 10 regio’s zijn op dit moment hard aan de slag om het proces van overdracht te verbeteren. Daarnaast zijn de koepelorganisaties, de wetenschappelijke verenigingen en de patiëntenorganisaties samen in gesprek om te komen tot een breed gedragen richtlijn voor de medische en de verpleegkundige overdracht van kwetsbare ouderen.

Meer weten

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg