Ouderenbonden: haal medicatiebeoordeling uit eigen risico

15 juni 2015

Ouderenbonden pleiten voor het uit het eigen risico halen van de medicatiebeoordeling door apothekers. Ook willen zij een reële vergoeding voor alle zorgverleners die een medicatiebeoordeling verrichten. Dat blijkt uit de gezamenlijke brief van de ouderenbonden ANBO, Unie KBO, het NOOM, de PCOB en de NVOG en apothekersorganisatie KNMP aan de Tweede Kamer.

De medicatiebeoordeling is een belangrijk instrument bij goede zorg in de buurt voor ouderen die meerdere geneesmiddelen gebruiken. Maar patiënten zien door de verrekening met het eigen risico veelal af van medicatiebeoordeling. ‘Ons dringende, gezamenlijke verzoek aan u is te bewerkstellingen dat de medicatiebeoordeling verricht door apothekers uit het eigen risico wordt gehaald’, aldus de bonden en de KNMP in de brief.

Inzet op reële basis vergoeden

De ouderenbonden en de KNMP pleiten verder voor een reële vergoeding voor de medicatiebeoordeling door huisartsen en apothekers. Nu is dit nog niet mogelijk. Een noodzakelijke randvoorwaarde om deze zorg te leveren ontbreekt daarmee. De KNMP schat de kosten bij een oplopend aantal medicatiebeoordelingen in de komende jaren uiteindelijk op zo’n € 40 miljoen per jaar.

Kostenbesparing

Het eigen risico halen van de medicatiebeoordeling veroorzaakt geen meerkosten. Het betreft immers patiënten die dagelijks veel medicijnen gebruiken. Uiteindelijk verbruiken deze patiënten met hun medicijnkosten het volledige eigen risico. De medicatiebeoordeling kan zelfs kosten besparen, wanneer ouderen hierdoor minder medicijnen hoeven te gebruiken. Bovendien blijkt uit onderzoek dat medicatiebeoordeling kosten in de tweede lijn bespaart en dus leidt tot lagere ziekenhuiskosten.

Gezamenlijke brief

De gezamenlijke brief van de ouderenbonden en de KNMP is een bijdrage aan het Algemeen Overleg Pakketmaatregelen (18 juni ) en het Algemeen Overleg Kwaliteitszorg (24 juni). Tijdens deze Algemene Overleggen debatteert de Kamer met de minister van VWS over een aantal belangrijke aspecten van de zorg.

Brief van de ANBO en KNMP  Brief van Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en KNMP

Meer weten

KNMP: 'Investeer in farmaceutische patiëntenzorg' IGZ gaat per 1 juli handhaven op richtlijn medicatiebeoordeling

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg