Ouderenbond ANBO steunt oproep KNMP over medicatiebeoordeling

27 november 2014

Algemene ouderenbond ANBO steunt in haar brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS de oproep die de KNMP eerder deed richting de Tweede Kamer over het uit het eigen risico halen van de medicatiebeoordeling.

Daarmee lijkt er zowel vanuit de Tweede Kamercommissie VWS als vanuit ouderen in Nederland voldoende steun te zijn om de medicatiebeoordeling uit het eigen risico halen.

Medicatiebeoordeling

Het beleid van het kabinet is dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Uit onderzoek van ANBO blijkt dat de meeste ouderen dit onderschrijven. De zorg en samenwerking van apotheker, huisarts en wijkverpleegkundige zijn essentieel voor thuiswonende senioren. Mensen van 65 jaar en ouder gebruiken vaak chronisch verschillende medicijnen naast elkaar. Dit complexe medicijngebruik vraagt om zorgvuldige farmaceutische begeleiding door de apotheker.

Een jaarlijkse medicatiebeoordeling moet voorkomen dat deze kwetsbare patiëntengroep ongewenste medicatie gebruikt. De medicatiebeoordeling ondersteunt de oudere polyfarmacie-patiënt en daarmee indirect hun mantelzorger(s). Medicatiebeoordeling levert een bijdrage aan het voorkomen van ziekenhuisopnames, het voorkomen van verspilling en vooral het vertrouwen van de patiënt in zijn therapie. De inzet van de medicatiebeoordeling leidt tot een betere kwaliteit van leven voor veel senioren én bespaart later kosten.

Eigen risico

Patiënten zien te vaak af van de medicatiebeoordeling vanwege het eigen risico. ANBO en KNMP pleiten er daarom voor de medicatiebeoordeling door apothekers buiten het eigen risico te plaatsen.

Bestuurlijk Overleg Farmacie

In het Bestuurlijk Overleg Farmacie tussen alle betrokken partijen in de sector is afgesproken om de medicatiebeoordeling een forse impuls te geven. ANBO en de KNMP staan hierachter en zetten zich hier stevig voor in.

Brief van de ANBO aan de Vaste Kamercommissie van VWS

Open link
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg