Kwaliteitsrapport 'Apotheker in de wijk'

18 september 2014

De KNMP publiceert op 18 september het Kwaliteitsrapport 'Apotheker in de wijk'. Dit rapport beschrijft de kwaliteit van zorg van de openbaar apotheker en van zijn maatschappelijke functie in de wijk. De publicatie is interessant voor stakeholders van de KNMP.

Het Kwaliteitsrapport ‘Apotheker in de wijk’ behandelt onder andere onderstaande vragen:

  • Wat houdt het werk van de apotheker in?
  • Hoe ziet de patiënt de apotheker?
  • Waarom is het van belang voor de patiënt dat apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen op lokaal niveau nauw samenwerken?
  • Wat zijn belangrijke, nieuwe kwaliteitsverbeteringen in de farmaceutische patiëntenzorg?

Apothekersvak in ontwikkeling

De Nederlandse farmaceutische patiëntenzorg staat internationaal gezien op een hoog peil. Maar het kan altijd beter. De KNMP werkt voor de beroepsgroep dan ook constant aan het up-to-date houden van het vak. De KNMP Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 is erop gericht om de apotheker een coach van de patiënt te laten zijn in alle keuzes rondom geneesmiddelen. Dat lezen we ook terug in het kwaliteitsrapport ‘Apotheker in de wijk’.

Handreiking

Het kwaliteitsrapport is ook een handreiking om de knelpunten die wij nu in de farmaceutische zorg signaleren onder de aandacht te brengen van onze partners: collega zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, vertegenwoordigers van overheid en politiek en anderen. Met als doel de farmaceutische zorg aan de patiënt te optimaliseren.

Download

Kwaliteitsrapport ‘Apotheker in de wijk'

Bestellen

Bestel het rapport kosteloos via:

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering