Opzienbarende uitspraak Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

19 maart 2015

De patiënt die weigerde te betalen voor het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel krijgt van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen gelijk. De verzekeraar moet betalen omdat de apotheker de patiënt niet heeft verteld over deze kosten. KNMP-jurist Frans Moss noemt de uitspraak ‘opzienbarend’.

Sinds 1 januari 2014 wordt het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel van ongeveer € 6,- apart in rekening gebracht. De patiënt ziet de kosten van dit gesprek terug op het declaratieoverzicht van zijn zorgverzekeraar. De apotheker is verplicht het gesprek te voeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet hierop toe, zoals te lezen is in de brief van de IGz aan de NZa.

‘Opzienbarend’, vindt Moss het dus dat de patiënt die weigerde om te betalen voor het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel door de Geschillencommissie in het gelijk is gesteld. De verzekeraar moet betalen omdat het voor de patiënt niet duidelijk was dat deze prestatie binnen het eigen risico valt.

Verwarring bij patiënt en bij de commissie

De opvallende overwegingen van de Geschillencommissie in de definitieve uitspraak tonen dat het apart in rekening brengen van het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel te ingewikkeld is. ‘Niemand begrijpt nog iets van de knip in deze zorgprestatie. De patiënt niet en de Geschillencommissie ook niet’, aldus KNMP-directeur Léon Tinke. 

De Geschillencommissie stelt in de uitspraak bijvoorbeeld:

'Bovendien is het primair de taak van de zorgaanbieder - in casu de apotheker - om ervoor zorg te dragen dat de consument - als contractpartij van de apotheker - op de hoogte wordt gebracht van het tarief voor het eerste terhandstellingsgesprek.'

Nauwkeurig gedefinieerde zorgprestatie

Het voeren van het gesprek is geen service, stelt de klager in het commissierapport. Het is een zorgprestatie die de NZa nauwkeurig definieert in de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg. Deze regeling gaat niet uit van een financieel gesprek met de verzekerde over de eerste uitgifte. In de transparantie-eisen van de NZa staat dat de apotheek alleen moet informeren over de kosten als de patiënt rechtstreeks betaalt, of als de patiënt daarom vraagt.

Reactie minister Schippers gevraagd

Kamerlid Voortman (Groenlinks) vroeg met steun van de Vaste Kamercommissie voor VWS om een reactie. Het antwoord van de minister wordt naar verwachting besproken tijdens Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelenbeleid op 25 maart. De KNMP verstuurde een reactie naar de Tweede Kamer ter voorbereiding op dit overleg. Hierin staat dat de KNMP eerder al een oplossing bood voor de ontstane problematiek: haal het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel uit het eigen risico. Of draai de knip tussen Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel en medicijnverstrekking terug. 

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP