Oproep Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): inzameling medicijnafval in orde?

23 december 2015

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in communicatie richting haar leden aandacht gevraagd voor het gescheiden inzamelen en verwerken van medicijnafval in de gemeente. VNG roept gemeenten op om na te gaan of de gescheiden inzameling en verwerking van medicijnafval op orde is of dat er actie moet komen.

Daarbij attendeert VNG gemeenten op de rol die de plaatselijke apotheek kan spelen als laagdrempelige inleverplek van medicijnafval en op het knelpunt van de kosten dat leeft onder apotheken. Het bericht biedt een opening voor apotheken om in gesprek te gaan met hun gemeente over medicijnafval.

Samenwerking medicijnafval Utrecht

VNG wijst gemeenten op een goed praktijkvoorbeeld van samenwerking in de provincie Utrecht. In samenwerking met de apothekers en enkele afvalverwerkers hebben Afvalverwijdering Utrecht en alle Utrechtse gemeenten al 25 jaar een apart inzamelsysteem voor restanten medicijnen en injectienaalden. Dit voorbeeld dient als handvat bij het realiseren van een meer toekomstbestendige manier van medicijnafvalinzameling en –verwerking. 

Lees het VNG-bericht
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering