Openbare dataset kwaliteitsindicatoren farmacie beschikbaar

21 juli 2016

De uitslag van de openbare kwaliteitsindicatoren farmacie met de bijbehorende scores over 2015 is vanaf nu beschikbaar via de KNMP. Partijen als zorgverzekeraars en ketens kunnen deze zogenoemde Openbare Dataset opvragen om te zien hoe afzonderlijke apotheken hebben gescoord.

Opvragen van de Openbare Dataset kan via .

Openbaar apothekers, poliklinisch apothekers, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapothekers vullen de kwaliteitsindicatoren farmacie jaarlijks in. Apothekers hebben reeds toegang tot een afzonderlijk benchmarkrapport gekregen waarin zij kunnen zien hoe hun apotheek scoort ten opzichte van andere apotheken.

De Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie stelt de Openbare Dataset vast. Hierbij kijkt zij of indicatoren geschikt zijn voor publicatie aan de hand van vastgestelde criteria zoals vermeld in het dataprotocol.

De KNMP publiceert in samenwerking met Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond een deel van de openbare kwaliteitsindicatoren per apotheek op publiekswebsite Apotheek.nl.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering