Openbare Dataset Kwaliteitsindicatoren Farmacie beschikbaar

7 september 2015

De Openbare Dataset (OBD) met de openbare kwaliteitsindicatoren farmacie en bijbehorende scores is vanaf nu op te vragen via kwaliteitsmonitor@knmp.nl. Openbaar apothekers, poliklinisch apothekers, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapothekers vullen de Kwaliteitsindicatoren Farmacie jaarlijks in.

De Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie stelt de OBD vast. Hierbij kijkt zij of indicatoren geschikt zijn voor publicatie aan de hand van vastgestelde criteria zoals vermeld in het dataprotocol. In de stuurgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: AHA LHV, NVPF, NVZA zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, VWS, de NPCF en de Consumentenbond.

Bij de openbare indicatoren worden leeswijzers opgesteld om toelichting op de betekenis van de indicator en de uitkomst te geven.

Een deel van de ODB wordt op apotheekniveau gepubliceerd op Apotheek.nl in samenwerking met Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP