Openbaar apothekers: in september bericht over uitbetaling StiPCO-vergoeding

23 juni 2016

Openbaar apothekers ontvangen medio september 2016 van de KNMP een mail met de vraag om het IBAN-bankrekeningnummer waarop de toelage voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) gestort zal worden, te controleren. Als de KNMP nog geen IBAN-bankrekeningnummer van de apotheker heeft, kunnen zij dit dan alsnog opgeven. Ze kunnen ook aangeven dat hun werkgever de toelage moet ontvangen, omdat deze de scholing betaalt.

Om de kosten voor deelname te beperken ontvangen openbaar apothekers – of hun werkgevers – voor elk ‘stimuleringspunt’ dat zij in 2016 behalen een toelage van € 50,- (met een maximum van 20 uur). De uitbetaling van de toelage over 2016 zal plaatsvinden in februari 2017.

Let op: wacht als openbaar apotheker altijd op de mail in september voordat u een IBAN-bankrekeningnummer doorgeeft!

Alleen uitbetaling bij reactie op mail en registratie leerresultaten

Apothekers dienen in alle gevallen, dus ook als de gegevens kloppen, te reageren op de mail die zij medio september ontvangen. Zonder reactie kan de KNMP niet overgaan tot betaling van de StiPCO-toelage in februari 2017.

Let op: registratie leerresultaten voorwaarde voor uitbetaling!

Een andere voorwaarde voor uitbetaling van de StiPCO-toelage is de registratie van leerresultaten. Bij elke StiPCO-scholing moet het betreffende evaluatieformulier in PE-Online volledig zijn ingevuld en verstuurd. Dit kan uiterlijk tot eind januari 2017.

Voor StiPCO-scholingen waarvan de leerresultaten niet zijn vastgelegd, kan de KNMP geen toelage uitbetalen.

Meer over StiPCO

StiPCO bereidt openbaar apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Zo ontwikkelen ze zich verder als zorgverlener in de wijk binnen de driehoek wijkverpleegkundige-openbaar apotheker-huisarts. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een vierjarige subsidie toegekend aan het programma.

Bekijk alle informatie over StiPCO Bekijk de StiPCO-studiegids

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie