Openbaar apothekers gezocht voor ontwikkeling kwaliteitsindicatoren

9 juli 2015

De KNMP zoekt openbaar apothekers voor de Werkgroep Openbare Farmacie die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren.

De werkgroep geeft o.a. advies over welke kwaliteitsindicatoren in de jaarlijkse uitvraag worden opgenomen en welke indicatoren opgenomen worden in de Openbare Dataset. Daarnaast houdt werkgroep zich bezig met patiëntervaringsonderzoeken en HKZ-certificatie.

De Werkgroep Openbare Farmacie vergadert één keer per 6 weken, 2 uur. Leden van de werkgroep ontvangen vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Voor goede aansluiting met de praktijk en gezien de huidige samenstelling van de werkgroep zoeken wij apothekers werkzaam in de praktijk, bij voorkeur in een apotheek die niet onder een ketenorganisatie valt.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Inka Nanninga via i.nanninga@knmp.nl / (070) 373 71 23.

Meer over kwaliteitsindicatoren
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering