Online aanbieden van geneesmiddelen

24 juni 2015

Vanaf 1 juli 2015 gelden voor het online aanbieden van geneesmiddelen nieuwe regels. Dit is het gevolg van een Europese richtlijn die op die datum in werking treedt. Deze richtlijn is er om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen terecht komen.

Vanaf 1 juli 2015 gelden voor het online aanbieden van geneesmiddelen nieuwe regels:

  • Vanaf dan moeten websites die geneesmiddelen te koop aanbieden, aangemeld zijn bij het CIBG.
  • Ook moeten deze websites vermeld staan op de lijst van legale online aanbieders geneesmiddelen: www.aanbiedersmedicijnen.nl.
  • Daarnaast moet de website beschikken over een Europees logo. Consumenten kunnen via dit logo zien of de aanbieder voorkomt op aanbiedersmedicijnen.nl en betrouwbaar is. Het gaat om zowel geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn als UR-geneesmiddelen.

Aanmelden als internetaanbieder

Als uw apotheek bevoegd is om geneesmiddelen aan te bieden in Nederland en voldoet aan de wet- en regelgeving rond de online verkoop van geneesmiddelen, kunt u zich aanmelden als online aanbieder.

Meld uw apotheek aan op aanbiedersmedicijnen.nl

Bij een positieve controle komt u op www.aanbiedersmedicijnen.nl en ontvangt u het officiële logo.

Deze procedure is noodzakelijk om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen online worden aangeboden.

Regelgeving in geneesmiddelenwet

In Nederland is deze regelgeving opgenomen in de Geneesmiddelenwet (artikel 67a en 67b) en de Regeling Geneesmiddelenwet (artikel 6.12 en 6.13).  Meer informatie over de Europese wet- en regelgeving staan op de website van de Europese Commissie.


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering