Onderzoek Kamer uitzondering Mededingingswet eerstelijnszorg

6 februari 2015

De Tweede Kamer nam deze week een motie aan van de Socialistische Partij (SP) en de ChristenUnie (CU). Hierin wordt het Kabinet gevraagd te onderzoeken of er voor de eerste lijn een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk is.

KNMP voorzitter Gerben Klein Nulent: “Het is een goede zaak dat de overheid kritisch kijkt of de huidige Mededingingswet goede, samenhangende zorg voor de patiënt in de weg staat. Nu grote groepen ouderen langer thuis blijven wonen is samenwerking tussen eerstelijns zorgaanbieders crucialer dan ooit.”

Uitzonderingspositie?

De SP en de CU willen een uitzonderingspositie in de Mededingingswet voor eerstelijns zorgverleners. Het Kabinet zal gaan onderzoeken of dit mogelijk is.

SP-Kamerlid Renske Leijten: “Ik had graag gezien dat de zorg direct wordt uitgezonderd, maar dit is een mooie eerste stap. Het staat nu in ieder geval op de agenda van de minister en de Tweede Kamer.”

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber: “De Autoriteit Consument en Markt beschouwt mensen vooral als consumenten, maar juist als het gaat om zorg zijn mensen veel meer dan dat. Dan moet niet de prijs leidend zijn, maar het belang van goede zorg.”

Lees de motie van Kamerleden Renske Leijten (SP) en Carla Dik-Faber (CU)

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering