Consumentenbond kritisch over eerste uitgiftegesprek

15 augustus 2014

De Consumentenbond deed onderzoek naar de wijze waarop apotheken het eerste uitgiftegesprek voeren. De bond meldt dat apotheken niet zouden voldoen aan het volledig voeren van het eerste uitgiftegesprek, maar wel de kosten hiervoor bij de patiënten in rekening brachten.

Mystery shopping onderzoek

Volgens het Consumentenbondonderzoek voldoet 1 van de 39 onderzochte apotheken aan alle eisen van het eerste uitgiftegesprek. Hieronder de resultaten op een rij:

  • 24% vraagt of het om een eerste uitgifte gaat of vraagt aan de patiënt of deze bekend is met het geneesmiddel;
  • 70% legt uit hoe het geneesmiddel gebruikt moet worden;
  • 80% benoemt 1 of meer bijwerkingen;
  • 37% vraagt of de verstrekte informatie duidelijk is of geeft aan dat de patiënt bij vragen nog contact op kan nemen.

Cruciaal belang

Het eerste uitgiftegesprek bij de start van de medicatie is van cruciaal belang voor verantwoord medicijngebruik. De KNMP schrikt er dan ook van dat een deel van de bezochte apotheken onvoldoende toetst of de patiënt alle uitleg begrijpt en of hij nog vragen heeft. Dit is juist een belangrijk onderdeel van de eerste uitgifte. Ook is het belangrijk om na te gaan wat de patiënt al over het geneesmiddel weet en om uitleg te geven over de werking en bijwerkingen. Gelukkig scoren de bezochte apotheken op dit laatste punt fors hoger (80%).

Service en kwaliteit

De KNMP is zich ervan bewust dat de werkdruk in de apotheek zeer hoog is. Het werk neemt toe en wordt met steeds minder mensen gedaan. De relatie met patiënten staat bovendien onder druk, omdat zij apothekers veelal verantwoordelijk houden voor de ingewikkelde vergoedingssystematiek en de ontransparante wijze waarop medicijnprijzen tot stand komen. Dit ondermijnt uw rol als zorgverlener. De KNMP vindt deze ontwikkelingen zorgelijk. Toch roepen we u op om service en kwaliteit van de farmaceutische zorg hoog in het vaandel te houden.

De uitslag van het Consumentenbondonderzoek zien we als een aansporing om door te gaan met het al eerder ingezette KNMP-beleid. De KNMP vindt dat het gesprek tussen patiënt en apotheker volop mogelijkheden biedt voor een versterkt vertrouwen in de apotheker als zorgverlener. Patiënten mogen apothekers daarbij aanspreken op hun deskundigheid.

Bestel vernieuwde informatiematerialen

KNMP-leden kunnen kosteloos een (vernieuwd) KNMP-informatiekaartje en de Gesprekshulp 'Begeleiding Nieuw Geneesmiddel' bestellen.
Ook kunt u kosteloos een eerste uitgifte-folder van de NPCF bestellen.

Wilt u bovenstaande middelen over eerste uitgifte bestellen? Ga naar het bestelformulier
Het gaat om nr. 18, 19 en 26 in het formulier. De bestelling is gratis voor KNMP-leden.

Meer informatie

In de media

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering