Norm voor basisstructuur geneesmiddelendatabank herzien, open voor commentaar

9 februari 2016

De herziene versie van de NEN 7507 (2008) ‘Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen’ staat open voor commentaar. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van identificerende geneesmiddelkenmerken voor het voorschrijfniveau.

Voor apothekers is de NEN 7507-norm van belang, omdat deze de structuur aangeeft die de basis vormt van de geneesmiddeleninformatie in het apotheekinformatiesysteem.

Belanghebbenden kunnen de NEN 7507 (2015) inzien na registratie op Normontwerpen.nen.nl. Op deze website kunnen zij ook commentaar leveren op de norm. De commentaarperiode loopt tot en met 1 mei 2016.

NEN 7507: norm geneesmiddelendatabank

In de NEN 7507  zijn de kenmerken vastgelegd die geneesmiddelen uniek identificeren voor processen als voorschrijven, bestellen, toedienen, afleveren en declareren. De groepering van kenmerken maakt een efficiënte medicatiebewaking mogelijk.

De norm geeft een generieke beschrijving van de geneesmiddelendatabankstructuur, waar zowel de PharmaBase van Health Base als de G-Standaard van Z-Index aan voldoen. Nederland loopt voorop met de manieren waarop deze geneesmiddelendatabanken wordt gebruikt.

Samenwerking

De werkgroep die de revisie heeft gedaan is een samenwerkingsverband tussen HealthBase, Z-Index en de KNMP. De revisie vond plaats in overleg met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Meer informatie

Meer informatie over de NEN 7507? Bel of mail Shirin Golyardi, Consultant Zorg & Welzijn. Telefoon: (015) 2 690 313 of e-mail: .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP