Algemeen nieuws

Mailing over uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming uitgesteld tot oktober

De mail aan openbaar apothekers over de uitbetaling van de tegemoetkoming voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) is uitgesteld tot begin oktober 2016. De KNMP vraagt apothekers in deze mail het IBAN-bankrekeningnummer te controleren waarop de StiPCO-tegemoetkoming vanuit het subsidieprogramma van VWS gestort zal worden.

Mailing over uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming uitgesteld tot oktober - Lees verder...

Salbutamol-inhalator Sandoz mag op de markt blijven

De klachten over de salbutamol-inhalator van Sandoz kunnen niet aan het product zelf worden toegeschreven. Dat is de conclusie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), op basis van onderzoek na meldingen dat deze astma-inhalator minder goed werkt. Wel is de omzetting van veel astma- en COPD-patiënten in korte tijd, naar dit type inhalator, een mogelijke verklaring voor het aantal klachten.

Salbutamol-inhalator Sandoz mag op de markt blijven - Lees verder...

CZ doet onderzoek naar gestolen verzekeringspas en vervalste recepten

Zorgverzekeraar CZ doet onderzoek naar het onrechtmatig verkrijgen van tramadol door middel van een gestolen verzekeringspas en vervalste recepten. Een onbekende derde heeft bij meerdere apotheken in Nederland het geneesmiddel verkregen.

CZ doet onderzoek naar gestolen verzekeringspas en vervalste recepten - Lees verder...

Pleidooi voor goede gegevensuitwisseling in de zorg

Stimuleer goede, snelle en veilige gegevensuitwisseling in de zorg. Die oproep doen de Patiëntenfederatie Nederland, de Nierstichting, het Reumafonds, ouderenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP aan de Eerste Kamer. Deze organisaties pleiten voor het instemmen van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Op dinsdag 27 september debatteert de Eerste Kamer hierover met de minister van VWS.

Pleidooi voor goede gegevensuitwisseling in de zorg - Lees verder...

Medewerking poliklinisch apothekers gevraagd voor onderzoek naar receptwijzigingen

Een onderzoeksteam van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy vraagt medewerking voor een landelijk onderzoek naar receptwijzigingen in de openbare apotheek en de poliklinische apotheek. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen van openbaar apothekers, maar nog te weinig van poliklinische apothekers. Deelname aan het onderzoek, uit te voeren in samenwerking met de KNMP, komt onder meer neer op het noteren van alle receptwijzigingen op 1 dag.

Medewerking poliklinisch apothekers gevraagd voor onderzoek naar receptwijzigingen - Lees verder...

Nog 1 dag om te reageren op KNMP-bestuursfunctie

U heeft nog 1 dag om te reageren op de openstaande vacature voor de KNMP-bestuursfunctie. Solliciteren is mogelijk t/m vrijdag 23 september (voor 17:00 uur).

Nog 1 dag om te reageren op KNMP-bestuursfunctie - Lees verder...

Docenten van opleiding apothekersassistent nemen zelf kijkje in apotheek

Docenten van de opleiding tot apothekersassistent nemen op 27 september – de dag van de apothekersassistent – een kijkje in de apotheek om zo hun praktijkkennis bij te spijkeren. Na het succes van vorig jaar keert de zogenoemde 'docentenstage' terug.

Docenten van opleiding apothekersassistent nemen zelf kijkje in apotheek - Lees verder...

Rijksbegroting: uitgaven openbare farmacie stabiel

De uitgaven aan geneesmiddelen in de openbare farmacie zijn stabiel voor de komende jaren. Dit blijkt uit de begroting van VWS voor 2017 die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Rijksbegroting: uitgaven openbare farmacie stabiel - Lees verder...