Nieuws apotheekteam

Miljoenennota 2018: doorgeleverde bereidingen onder laag btw-tarief
Doorgeleverde bereidingen blijven onder het verlaagd btw-tarief vallen. Eerder pleitte de KNMP voor dit gelijke en uitlegbare btw-tarief voor geneesmiddelen. Wel heeft de aanpassing van de definitie van een geneesmiddel in de Geneesmiddelenwet tot gevolg dat bepaalde zelfzorgmiddelen zoals zonnebrandcrème en tandpasta onder het hoge btw-tarief vallen. Dit blijkt uit de Miljoenennota 2018 die op Prinsjesdag is gepubliceerd. Informateur Zalm maakte namens de formerende partijen bekend dat het eigen risico op 385 euro blijft.
Meer prijzen tijdens FIP-congres
Naast de eerste prijs voor de KNMP-campagne ‘De eerste keer’ werd er tijdens het FIP-congres in Seoul nog een onderscheiding binnengehaald door de Nederlandse delegatie van de KNMP. Delia Titre, apotheker van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC), was dit jaar niet alleen het boegbeeld van de ledencampagne van het congres, zij won er ook de Poster Award Health and Medicine Section met haar poster over kindermedicatie voor ouders op apotheek.nl.
Lareb: meldingen over omzetten van acenocoumarol
Bij een aantal patiënten heeft het omzetten van acenocoumarol (van Sandoz naar Centrafarm) geleid tot een daling van de INR. In dat geval moest de patiënt opnieuw worden ingesteld door de trombosedienst. Dit blijkt uit een publicatie van het bijwerkingencentrum Lareb.
FIP-prijs voor KNMP-campagne
KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent nam de Pharmacy Practice Improvement Award in ontvangst voor de campagne ‘De eerste keer’. Hij deed dit tijdens de openingsceremonie van het 77ste congres van de FIP, de internationale apothekersorganisatie, op 10 september in Seoul.
Recall Lanoxin 0,125 mg tabletten EAV van Brocacef
Brocacef BV heeft met onmiddellijke ingang op patiëntniveau LANOXIN 0,125 mg Eenheids Aflevering Verpakking (EAV) van 50 stuks teruggeroepen.
Handmatige doseringscontrole enoxaparine vereist in september
In de maand september is een handmatige controle van de dosering van enoxaparine vereist. De maximale doseringen staan per 1 september 2017 namelijk onjuist in de G-Standaard vermeld, waardoor er geen melding verschijnt bij een overdosering van enoxaparine. Dit geldt voor alle producten met enoxaparine. Per 1 oktober 2017 is deze fout hersteld in de G-Standaard.
KNMP lanceert 20 nieuwe iconen voor laaggeletterden
De KNMP lanceert tijdens de Week van de Alfabetisering twintig nieuwe medicijniconen voor laaggeletterden. Nadat de eerste twintig iconen in 2015 zijn ontwikkeld, kwamen er vanaf september 2016 veertig nieuwe iconen bij, gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Op verzoek van Stichting Uitgifte Informatie Online (UI-online) ontwikkelde de KNMP in de zomer van 2017 nog twintig nieuwe iconen die werden getest door laaggeletterden.
IGZ start vervolgtraject voor maatregelen tegen producent Thyrax
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een vervolgtraject gestart voor het treffen van passende maatregelen tegen producent Aspen van Thyrax Duotab. Dit staat in een op 7 september 2017 openbaar gemaakte rapport over het begin 2016 ontstane tekort van het schildkliergeneesmiddel. IGZ stelt dat Aspen de impact van de verplaatsing van de productielocatie heeft onderschat.
Mentornetwerk AGM nu online
Met ruim 30 apothekers is het mentornetwerk van de sectie AGM per 7 september 2017 online. Studenten en jonge apothekers kunnen bij meer ervaren beroepsgenoten terecht voor inspiratie, advies of een stage. Het contact loopt via de website van de KNMP.
Lesprogramma Antibiotica Brigade van start
Het lesprogramma dat hoort bij de Antibiotica Brigade, een rondreizende tentoonstelling over antibiotica en antibioticaresistentie, gaat deze week van start op het mboRijnland in Leiden. Drie weken lang zullen meer dan 300 studenten de in een Piaggio Ape ingebouwde tentoonstelling bezoeken.
KNMP sluit aan op Taalakkoord tijdens start Week van Alfabetisering
De KNMP ondertekende op de eerste dag van de Week van de Alfabetisering, die van 4 t/m 8 september duurt, het ambitiedocument ‘Wij zetten in op taal’. Door aansluiting bij dit Taalakkoord benadrukt de KNMP haar ambities om de geneesmiddelinformatie in de apotheek begrijpelijker te maken. En zo juist gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.
Studenten Koning Willem I College aan de slag met games op KNMP-tentoonstelling
“Hoe bereid je als apotheker het juiste medicijn? Hoe zorg je dat de patiënt niet te veel medicatie binnenkrijgt? Hoe houd je rekening met erfelijke eigenschappen?”. Deze vragen kregen kersverse eerste-, tweede- en derdejaars studenten van de opleiding Apothekersassistente van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch voorgelegd op hun allereerste schooldag. Met het spelen van 5 games om de familie Juub beter beter te maken, deden ze hun eerste kennis op van hun toekomstig werk als apothekersassistent.
KNMP pleit voor gelijk en uitlegbaar btw-tarief
De KNMP pleit in een reactie op een wetsvoorstel voor een gelijk en uitlegbaar btw-tarief voor geneesmiddelen. Aanleiding voor deze stellingname is een wetsvoorstel om het btw-tarief voor een aantal producten te verhogen op basis van een nieuwe en aangescherpte definitie van het begrip geneesmiddel. Hierdoor zouden doorgeleverde bereidingen niet langer onder het verlaagde btw-tarief vallen, terwijl apotheekbereidingen daar wél voor in aanmerking komen.
KNMP reageert in media op commotie over drugs in het verkeer
De KNMP heeft in diverse media gereageerd op de commotie over drugs in het verkeer. De KNMP is te zien bij Editie NL van RTL 4, te horen op BNR Nieuwsradio en staat vermeld in een publicatie in het AD. Er is onder patiënten onrust ontstaan door een aanscherping van de wegenverkeerswet, waardoor gebruikers van morfine of medicinale cannabis niet meer mogen autorijden. De KNMP heeft deze kwestie onder de aandacht gebracht van betrokken ministeries.
Apotheker Toine Pieters in EenVandaag over medicijnprijzen
'Als de farmaceut zijn winstmarges wil behouden, moeten ze die winst uit een steeds kleiner deel van de markt halen', legde Toine Pieters, de Utrechtse hoogleraar geschiedenis van de farmacie, uit in het TV-programma EenVandaag op 30 augustus 2017.
Ministeries zoeken uitweg voor medicijngebruikende automobilisten
De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zoeken een oplossing voor de gebruikers van medicinale opiaten, amfetaminen en cannabis die gedupeerd worden door de aangescherpte Wegenverkeerswet. Dat heeft het ministerie van IenM toegezegd aan de directie van de KNMP, die de kwestie heeft aangekaart.
Subsidieaanvraag stageplek zorg voor het eerst digitaal
Het indienen van een subsidieaanvraag voor het aanbieden van stageplaatsen aan studenten van zorgopleidingen kan dit jaar voor het eerst digitaal. Aanvragen over 2016-2017 kunnen ingediend worden vanaf 18 augustus 2017 via het online portaal van het Stagefonds Zorg.
Nieuwe KennisTest Eczeem
Het assortiment aan KennisTesten is per 21 augustus uitgebreid met een nieuwe KennisTest over eczeem. Met deze KennisTest kan uw team de informatievoorziening over eczeem en de behandeling hiervan verbeteren.
Handelsvergunning Amlodipine/Valsartan Aurobindo niet langer geschorst
De schorsing van de handelsvergunning van het generieke geneesmiddel Amlodipine/Valsartan Aurobindo is opgeheven per 17 augustus. Registratiehouder Aurobindo heeft door het indienen van een nieuwe studie adequaat bewijs geleverd voor bio-equivalentie met het Europees referentieproduct. De vergunning van het middel was geschorst sinds 1 juni 2017.
Stoptober-materialen gratis beschikbaar voor apothekers
Apothekers die willen meedoen aan Stoptober kunnen daarvoor gratis materialen opvragen in de webshop van het Trimbos Instituut. De Toolkit Stoptober 2017 bestaat uit posters en flyers die in de apotheek gebruikt kunnen worden.
Actieve kool in eten werkt geneesmiddelen tegen
Actieve kool in voeding, waardoor deze zwart kleurt, kan de werking van geneesmiddelen, zoals de pil, verminderen. Dat zegt apotheker Ka-Chun Cheung van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP op Radio EenVandaag, in reactie op een artikel in het Algemeen Dagblad dat ‘houtskool je zwanger kan maken’. ‘Van de houtskool zelf word je natuurlijk niet zwanger, maar ik zou mijn dochter afraden ‘ontgiftende’ zwarte drankjes of voeding te nemen terwijl ze de pil gebruikt. Zo lang de actieve kool niet is verzadigd, absorbeert het van alles, ook vitaminen en geneesmiddelen. We kunnen de opname van de geneesmiddelen door het lichaam dan niet meer garanderen. Het kan zijn dat de pil dan minder werkt’, aldus Cheung.
KNMP-jubileumtentoonstelling tijdelijk in museum CORPUS
De KNMP-jubileumtentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ staat van 12 tot en met 27 augustus in CORPUS. Deze tentoonstelling laat zien hoe de apotheker als moderne zorgverlener zorgt voor veilig medicijngebruik. Dit sluit goed aan bij CORPUS waar bezoekers een reis door de mens maken.
De Standaarden voor Zelfzorg weer up-to-date
De Standaarden voor Zelfzorg zijn weer volledig up-to-date. Met de achtste en herziene druk is dit standaardwerk voorzien van rijke informatie over zelfzorg. Dankzij een nieuwe vormgeving is het boekwerk zeer toegankelijk voor de lezer en makkelijk te hanteren in de apotheek.
Ongewijzigd advies gebruik paracetamol bij zwangerschap
Het advies voor zwangere vrouwen in de bijsluiter van paracetamol hoeft niet te worden aangepast. Dit heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in de vergadering van 27 juli 2017 vastgesteld.
Oproep tot deelname onderzoek taakprioritering
Promovendus en apotheker Jeroen van de Pol zoekt respondenten voor zijn onderzoek naar de taakprioritering van apothekers. Middels een eenmalige enquête kunnen apothekers aangeven aan welke dagelijkse activiteiten de openbaar apotheker prioriteit hecht en welke activiteiten als minder belangrijk worden ervaren.
Apotheken in Tynaarlo stoppen met inzameling medicijnafval
Apotheken in gemeente Tynaarlo, Drenthe, stoppen met de inzameling van medicijnafval van patiënten. Zij betalen jaarlijks duizenden euro’s aan een particulier afvalbedrijf om het medicijnafval te verwerken. Ondanks herhaaldelijke pogingen is de gemeente niet bereid gevonden om afspraken te maken met de apotheken.
Jaarlijks 40.000 gebruikers van pijnstillers behoed voor maagbloeding
Persbericht | Bij 40.000 gebruikers van pijnstillers zoals diclofenac en ibuprofen, hebben apothekers een maagbeschermer aan de medicatie toegevoegd om hen te behoeden voor een maagbloeding. Deze zogenoemde NSAID’s verhogen het risico op een maagbloeding. Jaarlijks zijn er nog steeds te veel vermijdbare ziekenhuisopnamen wegens een maagbloeding bij gebruik van NSAID's. Dat blijkt uit het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid dat eerder dit jaar verscheen.
KNMP in overleg met ministerie over opiaten in verkeer
De KNMP is in overleg met het ministerie van I en M om tot een oplossing te komen voor patiënten die om medische redenen opiaten gebruiken. Door de inwerkingtreding van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer per 1 juli 2017 mogen gebruikers van morfine en medicinale cannabis niet meer autorijden.
Zorginstituut: wisselen bloedglucosemeter zaak van hoofdbehandelaar en patiënt
De hoofdbehandelaar beoordeelt in samenspraak met de patiënt of het wisselen van een bloedglucosemeter gewenst is. Dit stelt de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland in een begin augustus genomen besluit. Nadat er binnen de Kwaliteitsstandaard Hulpmiddelen Diabetes geen overeenstemming was bereikt over de substitutie van bloedglucosemeters bij gewijzigd prijsbeleid van de fabrikant, kreeg het Zorginstituut de opdracht haar doorzettingsmacht te gebruiken.
NZa keurt facultatieve zorgprestatie medicatiebegeleiding Parkinsonpatiënten goed
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een facultatieve zorgprestatie voor de medicatiebegeleiding bij patiënten met Parkinson goedgekeurd. De prestatie is aangevraagd door zorgverzekeraar Menzis en ApotheekZorg B.V. en is per 1 augustus 2017 van kracht, zo blijkt uit een publicatie op NZa.nl.
Jaarlijks 30.000 opiaatgebruikers behoed voor verstopping
Persbericht | Bij 30.000 gebruikers van morfine-achtige pijnstillers, zoals morfine, oxycodon en fentanyl, hebben apothekers een laxeermiddel aan de medicatie toegevoegd om hen te behoeden voor een ernstige verstopping. Deze pijnstillers ook wel opiaten genoemd kunnen de darmen stilleggen, waardoor ernstige obstipatie kan ontstaan. Om die reden geven apothekers gelijktijdig met de pijnstillers een laxeermiddel mee aan patiënten.
Aris Prins in de media over antibiotica
Openbaar apotheker en KNMP-bestuurder Aris Prins heeft de afgelopen weken in de media een aantal keren uitleg gegeven over het gebruik van antibiotica. Prins werd donderdag 27 juli in het NOS Journaal van 18.00 en 20.00 uur bevraagd over dit onderwerp. Dit na een publicatie in British Medical Journal, waarin Britse wetenschappers stellen dat het voortijdig stoppen van een antibioticakuur niet zo gevaarlijk is als tot nu toe werd gedacht.
Zelftest voor hiv in de media
Apotheker Taco van Witsen spreekt zaterdag 22 juli in het NOS-journaal over de zelftest voor hiv. Het item is opgenomen in de Schinkel Apotheek in Amsterdam en is – ijs en weder dienende – op 22 juli om 18.00 uur en om 20.00 uur op het Journaal te zien en tussen 7.00 en 8.30 uur op radio NPO 1 te beluisteren.
Falsified Medicines Directive: NMVO en Arvato tekenen contract
De Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) en het IT-bedrijf Arvato hebben een contract getekend voor de realisatie van het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem. Dit treedt vanaf 9 februari 2019 in werking om de echtheid van geneesmiddelen te verifiëren. Ook de KNMP participeert in de NMVO.
Zorgorganisaties willen minister voor Ouderen en Maatschappij
Ouderen, mantelzorgers en zorgverleners, inclusief de KNMP, vragen het nieuwe kabinet om een coördinerend minister voor Ouderen en Maatschappij aan te stellen. Deze bewindspersoon kan de samenhang tussen zorg, welzijn en wonen versterken. De ruim twintig organisaties stellen een werkagenda op met maatregelen voor een oudervriendelijke samenleving, waaronder passende zorg en meer tijd en aandacht voor ouderen.
Nieuwe wet: niet autorijden bij morfine of medicinale cannabis
Gebruikers van morfine en medicinale cannabis mogen niet autorijden. Dit blijkt uit nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 over het gebruik van drugs in het verkeer. De wet maakt geen uitzondering voor gebruik van middelen die op recept door een apotheker zijn afgeleverd.
Alle apotheken in Zeeland nemen medicijnafval in
Alle apotheken in Zeeland fungeren binnenkort als inzamelpunt voor medicijnafval. Dit is begin juli 2017 besloten na overleg tussen Zeeuwse gemeenten, waterbedrijf Evides en Waterschap Scheldestromen. Deze instanties nemen de kosten voor de verwerking van medicijnafval voor hun rekening in een pilot van twee jaar.
Recall NovoPen Echo en NovoPen 5
Novo Nordisk B.V. heeft in overleg met IGZ besloten tot een recall van enkele charges NovoPen Echo en NovoPen 5, vanwege een defect dat kan optreden bij het onjuist schoonmaken van de patroonhouder. Het gaat om een recall op apotheekniveau, waarbij ook patiënten moeten worden benaderd.
Minister Schultz wil niet dat apotheken betalen voor afvoer medicijnafval
Minister Schultz (IenM) wil niet dat apotheken nog betalen voor de afvoer van medicijnafval. Zij gaat zich ervoor inzetten om dit probleem “tot de laatste gemeente van Nederland opgelost te krijgen”. Dat zegt zij in de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van D66 en de ChristenUnie tijdens het Algemeen Overleg Water. De KNMP heeft de afgelopen twee jaar actief beleid gevoerd om gemeenten hiertoe te bewegen.
Hitteplan van kracht in deel van het land
Het Nationaal Hitteplan geldt sinds 19 juni in de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor kwetsbare groepen.
Nascholingsprogramma StiPCO met half jaar verlengd
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verlengt de subsidie voor StiPCO met een half jaar. Het programma eindigt nu in februari 2020. De einddatum voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers werd eerder op augustus 2019 vastgesteld.
In kwart gemeenten betaalt apotheek nog steeds voor medicijnafval
In een kwart van de Nederlandse gemeenten moeten apotheken nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen van medicijnafval van patiënten. In 2016 was dit nog 45%. Veel gemeenten en apotheken zijn afgelopen jaar tot afspraken gekomen. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek van de KNMP in juni 2017.
Een telefoontje over StiPCO
Openbaar apothekers kunnen in de komende weken een telefoontje krijgen over StiPCO. Bureau Ditmeijers’ belt namens de KNMP om te vragen naar wensen voor het nascholingsaanbod.
Apotheker trapt VWS-campagne antibioticaresistentie af
Apotheker Aris Prins bijt het spits af in de jongste VWS-campagne tegen antibioticaresistentie. In filmpjes op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn vertelt hij: ‘Antibiotica zijn geen snoepjes. Het is écht een laatste redmiddel. Als we resistentie krijgen dan hebben we over een jaar of 10 geen antibiotica meer.’
Verwijzing naar apotheek-linq.nl in strijd met de wet
De KNMP adviseert apotheken die een verwijzing hebben naar apotheek-linq.nl deze spoedig te verwijderen. Op de website worden geneesmiddelen aangeboden zonder dat een recept nodig is. Dit is in strijd met de wet. De CGR en het ministerie van VWS hebben de KNMP op deze verwijzing geattendeerd.
BNR: Medicijnafval nog steeds voor rekening apothekers
Het is onverteerbaar dat de inzameling van medicijnafval in veel gemeenten nog steeds voor rekening van apothekers komt. Dat zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent op dinsdag 6 juni in een interview voor BNR. Klein Nulent roept de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op om alle gemeenten in Nederland er toe te bewegen apothekers niet langer kosten in rekening te brengen.
Preferentiebeleid Menzis op MTX-injecties
Menzis heeft aangekondigd per 1 juli 2017 preferentiebeleid te voeren op methotrexaat-injectiepennen en injectiewegwerpspuiten. De Handleiding Substitutie van de KNMP stelt dat substitueren niet verstandig is, vanwege de smalle therapeutische breedte. Bovendien zijn patiënten vertrouwd geraakt en hebben ze leren omgaan met deze injectievorm.
Medische verklaring nodig bij meenemen opiumwetmiddelen naar buitenland
Patiënten die opiumwetmiddelen mee willen nemen naar het buitenland, hebben hiervoor een medische verklaring nodig. Afhankelijk van de bestemming is dit een Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring met eventueel een Apostillestempel.
‘Administratieve lasten in de farmaceutische zorg kunnen en moeten omlaag’
Ondanks inspanningen van de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en andere organisaties zijn de administratieve lasten in de farmaceutische zorg nog altijd hoog. Dit blijkt uit de Merkbaarheidsscan van Q-Consult, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.
Tijdelijk geen bijsluiter bij EpiPen
De EpiPen voor volwassenen komt naar verwachting weer beschikbaar vanaf 5 juni. De verpakkingen van de eerste charge zullen geen bijsluiter bevatten. Verpakkingen mét bijsluiter komen naar verwachting pas beschikbaar vanaf 26 juni.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl