Nieuws apotheekteam

Pleidooi voor digitale handtekening tegen antibioticaresistentie
Iedereen kan vanaf 23 februari 2017 een digitale handtekening zetten tegen de groei van antibioticaresistentie met de boodschap: ‘Ook ik zet mij in tegen antibioticaresistentie’. De overheid startte een campagne die primair is gericht op professionals in de zorg zoals apothekers, huisartsen, medisch specialisten, bestuurders, dierenartsen en tandartsen.
Advies aan apothekers: lever Levothyroxinenatrium Teva tablet 25 microgram tijdelijk beperkt uit
Apothekers wordt geadviseerd om vanaf 21 februari 2017 de Levothyroxinenatrium Teva tablet 25mcg (RVG 108536) voorlopig in kleine hoeveelheden aan patiënten mee te geven. Dit stelt het Meldpunt Geneesmiddelentekorten- en defecten in verband met een dreigend tekort. Naar verwachting duurt de situatie tot 2 maart 2017.
Katja Kok-van Oirschot biedt petitie preferentiebeleid aan Tweede Kamer aan
KNMP-bestuurder Katja Kok-van Oirschot overhandigde dinsdag 21 februari 2017 een petitie voor een versoepeling van het preferentiebeleid aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Zij deed dit samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB. De petitie werd ondersteund door negen patiëntenorganisaties: Longfonds; De Hart & Vaatgroep; Reumafonds; Hypofyse Stichting; Oogvereniging; Nierpatiënten Vereniging Nederland; Schildklierorganisatie Nederland; Diabetes Vereniging Nederland en Nationale Vereniging Reumazorg Nederland.
Apothekers, huisartsen, senioren: ‘Versoepel preferentiebeleid’
Persbericht | Ziektekostenverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt. De apothekersorganisatie KNMP, de huisartsenvereniging LHV en de ouderenorganisaties KBO-PCOB pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid.
Stemming herbenoeming LOA- en WSO-bestuur geopend
LOA- en WSO-sectieleden kunnen vanaf 16 februari stemmen op 4 LOA- en 3 WSO-bestuursleden. Zij stellen zich, nadat hun bestuurstermijn van 3 jaar afloopt, herbenoembaar voor een tweede en laatste bestuurstermijn. Sectieleden ontvangen per e-mail een link. Met deze link kunnen zij aangeven al dan niet akkoord te gaan met de herbenoeming van het betreffende sectiebestuurslid (ja of nee). Stemmen is mogelijk tot 10 maart.
Onderhandelingen over één kwaliteitsregister voor apothekersassistenten
De twee kwaliteitsregisters voor apothekersassistenten, KAOF en KAA, zijn in gesprek om te komen tot één register. Dit berichten de partijen op hun websites.
Bijbetaling voor gebruikers Camcolit
Gebruikers van Camcolit worden geconfronteerd met een bijbetaling nu de voorraad van het oude product op is. Per augustus 2016 is de licentie overgedaan van Norgine naar Essential Pharma. De prijs van € 4,76 is vervolgens gestegen naar € 16,77, waardoor een bijbetaling van € 12,01 (excl. btw) geldt. Er zijn in Nederland 15.000 gebruikers van Camcolit, een middel tegen onder meer manische depressiviteit.
Onderhandelaarsakkoord cao Apotheken en cao Bedrijfsfonds Apotheken
Onderhandelaars van VZA, ASKA en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen weken een doorbraak bereikt en een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).
Het sterkebottenboekje ingezet voor specifieke doelgroepen
Apothekers zetten Het sterkebottenboekje in voor specifieke doelgroepen, zoals gedetineerden, vrouwen die orale anticonceptie afhalen en senioren. De online test is in ruim een week tijd bijna 12.000 keer doorlopen. Een tweede druk van het boekje is inmiddels beschikbaar.
Minister Schippers: ‘Apothekers hebben veel verbeteringen doorgevoerd’
Apothekers hebben veel verbeteringen doorgevoerd om de medicatieveiligheid te verbeteren. Wat betreft de voorschrijvers is er nog extra winst te behalen. Dat stelde minister Schippers van VWS tijdens het Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelen in de Tweede Kamer op 9 februari.
Voorbeeldbrieven beschikbaar voor apotheken die betalen voor medicijnafval
Op de website van de KNMP zijn 2 voorbeeldbrieven beschikbaar voor apothekers die zich tot hun gemeente willen wenden over het onderwerp medicijnafval. Er is een brief voor apothekers die de kosten voor afvoer en verwerking volledig moeten dragen en er is een brief voor apothekers die het afval zelf moeten afvoeren.
De KNMP introduceert twee nieuwe apps
Persbericht | De KNMP introduceert per 9 februari 2017 twee nieuwe apps voor zorgprofessionals. De app GnmVerkeer en de app NierDosering komen in de plaats van de eerder uitgegeven zakboekjes. Eerder lanceerde de KNMP al de app IA Oncologie 2016 en de Appotheek.
Tijdelijke regeling voorschrijfbevoegdheid PA’s en VS’en blijft geldig
De tijdelijke voorschrijfbevoegdheid van physican assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) blijft van kracht totdat de tijdelijke bevoegdheid al dan niet is omgezet in een definitieve. Tot die tijd kunnen apothekers recepten van PA’s en VS’en verwerken zoals ze dit nu ook doen.
Opnieuw vervalste recepten aangeboden in Amsterdam
Er zijn twee vervalste recepten aangeboden bij verschillende apotheken in Amsterdam. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
Vervalste recepten aangeboden in Haarlem
In Haarlem zijn in de periode oktober 2016 tot en met januari 2017 meerdere vervalste recepten aangeboden. Daarvan heeft de KNMP een melding gekregen.
Minister Schippers: ‘Apothekers grote rol bij medicatieveiligheid’
De apotheker is bij uitstek de zorgverlener die veilig gebruik van geneesmiddelen kan bevorderen. Dat zegt minister Schippers in een Kamerbrief bij het vandaag verschenen rapport van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (VM) dat in opdracht van het ministerie van VWS werd uitgevoerd onder leiding van het Erasmus MC.
Jarige apothekers delen Het Sterkebottenboekje uit in strijd tegen botbreuken
Persbericht | Jaarlijks breken 85.000 55-plussers een bot door botontkalking. Het aantal mensen in Nederland met botontkalking of osteoporose bedraagt 850.000. Daarvan is slechts de helft bij de huisarts bekend met de kwaal. Over deze groep en over de preventieve maatregelen – vitamine D, calcium en beweging – gaat Het Sterkebottenboekje, dat apothekersorganisatie KNMP 30 januari uitbrengt voor haar 175-jarig bestaan. Apothekers geven het boekje cadeau aan patiënten die blijkens een online-test een verhoogd risico op botontkalking hebben.
Apotheekteam Magazine bereidt apotheekteam voor op sterkebottencampagne
De KNMP heeft voor apothekersassistenten een extra editie van het Apotheekteam Magazine ontwikkeld over vitamine D en over de sterkebottencampagne die op 30 januari begint. Bij deze landelijke publiekscampagne is een belangrijke rol weggelegd voor apothekersassistenten.
Vervalst recept aangeboden in Assen
In Assen is een vervalst recept aangeboden voor Oxycodon 80 mg, 120 stuks. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
Patiënten mijden zorg in de apotheek
Een toenemend aantal patiënten mijdt zorg bij de apotheek en bezuinigt op medicatie. Patiënten komen later terug bij de apotheek en verlagen daarmee de dosering. Ze vragen om een grotere hoeveelheid per aflevering of gebruiken minder middelen, zoals maagbeschermers bij NSAID. Dit blijkt uit een gezamenlijke enquête van de KNMP en Omroep MAX. Ruim vierhonderd openbaar apothekers vulden begin dit jaar een online vragenlijst in.
Schrappen indicatiecodes incontinentie en dieetpreparaten niet in afstemming met KNMP
Op de website van Het Roer Gaat Om wordt beweerd dat de indicatiecodes ‘Stoornis urinewegen’ (B1a - B1c) en ‘Stoornis in het metabolisme/dieetpreparaten’ (B3a - B3e) in afstemming met de KNMP zijn geschrapt. Dit is niet het geval. Ook is onduidelijk wat de wijziging voor apothekers betekent. De KNMP heeft in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) haar ongenoegen geuit over de gang van zaken en gevraagd om opheldering.
KNMP biedt gratis plaatsing van vacatures voor apotheekmedewerkers
Apothekers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kunnen vanaf 19 januari gratis een vacature plaatsen op de website voor het apotheekteam. Hiermee wil de KNMP apothekers verdere ondersteuning bieden bij de praktijkvoering van hun apotheek.
Onderhoudswerkzaamheden KNMP-websites zaterdag 21 januari
Alle websites van de KNMP zijn zaterdag 21 januari 2017 tussen 07.00 en 18.00 uur niet bereikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden. Dit geldt onder meer voor de KNMP Kennisbank, PW.nl, KNMP.nl, Apotheek.nl en Farmanco.
E-learning over laaggeletterde medicijngebruikers beschikbaar
De KNMP stelt een e-learning over laaggeletterdheid en medicijngebruik beschikbaar voor het apotheekteam, verpleegkundigen en verzorgenden. De e-learning maakte onderdeel uit van de tentoonstelling ‘Kunt u dat even uitleggen?’, die in 2016 door het land reisde. Nu de laatste editie van de expo is afgerond, geeft de KNMP de e-learning vrij.
De nieuwe Zelfzorgrichtlijn vitamine D is uit
Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP lanceerde begin januari de Zelfzorgrichtlijn Vitamine D op de KNMP Kennisbank. Deze maand start ook de landelijke KNMP-campagne die het belang van vitamine D voor gezonde botten benadrukt. ‘De Zelfzorgrichtlijn biedt tijdens – en na – de campagne vakinhoudelijke verdieping over vitamine D’, aldus KNMP-apothekers Jeltje Luinenburg en Daphne Dost.
Publiekscampagne botkwaliteit en vitamine D
De KNMP viert dit jaar haar 175e jubileum. In dit kader start op 30 januari een landelijke publiekscampagne over sterke botten. Met daarin bijzondere aandacht voor de rol van vitamine D. Apothekers delen een gratis informatieboekje uit: Het sterkebottenboekje.
Recall Fosinoprilnatrium 5 mg tabletten DCB en DMB
Apotheek De Collegiale Bereiding (DCB) en Apotheek de Magistrale Bereider (DMB) roepen met onmiddellijke ingang Fosinoprilnatrium tabletten 5 mg terug op apotheekniveau.
Vervalste recepten aangeboden in Amsterdam
De KNMP heeft een melding gekregen dat een patiënt al sinds 2015 vervalste recepten voor onder andere temazepam, amitriptyline en flunitrazepam indient bij apotheken in Amsterdam.
KNMP zette laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart
De KNMP zette in 2016 het thema laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart met de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’. 40 nieuwe iconen, 24 gebarentaalfilmpjes, 10 extra animatiefilmpjes, 7 reizende tentoonstellingen, en 100 nieuwe medicijnbegrippen met hoorbare uitleg kwamen tot stand met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Ook Calmurid in 2017 niet langer vergoed
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat Calmurid® crème 100 mg/g per 1 januari 2017 niet langer is opgenomen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering en daarom niet meer wordt vergoed. Hiermee volgt de minister het advies van het Zorginstituut Nederland om preparaten met ureum niet langer te vergoeden omdat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.
Ouderen, Ephor en KNMP: ‘Houd vitaminen in het verzekerd pakket’
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven seniorenorganisatie KBO-PCOB, het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) en de KNMP in een brief aan minister Schippers van VWS. Zij reageren op het advies van het Zorginstituut Nederland om diverse receptplichtige vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het GVS te laten stromen. De minister besluit in het voorjaar van 2017 of zij deze middelen blijft vergoeden.
Schippers informeert Tweede Kamer over vergoeding daratumumab en eculizumab
Minister Edith Schippers van VWS wil daratumumab (Darzalex) voor de behandeling van multipel myeloom in de zogeheten pakketsluis voor dure geneesmiddeln plaatsen, met uitzondering van de reeds geregistreerde indicatie. Eculizumab (Soliris) voor de behandeling van atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) blijft vooralsnog in het basispakket. Dat schrijft ze in een Kamerbrief van 22 december 2016.
Eerste apotheek met keurmerk toegankelijkheid
BENU Apotheek Wateringse Veld is de eerste apotheek met het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT). Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft het keurmerk vanmorgen uitgereikt in deze Haagse apotheek.
KNMP lanceert medicijnuitleg in gebarentaal
Persbericht | De KNMP lanceert 24 filmpjes met medicijnuitleg in gebarentaal op Apo.nl. De apothekersorganisatie wil met de filmpjes goed medicijngebruik door doven en slechthorenden bevorderen. De filmpjes kwamen tot stand met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
IGZ ontwikkelt brochure over calamiteiten
Wat is in de zorg het verschil tussen een calamiteit, een complicatie en een incident en wanneer hiervan melding maken. Dit staat in de brochure voor zorgaanbieders van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Recall Mirena® hormoonspiraaltje
De firma Bayer roept met onmiddellijke ingang het Mirena® hormoonspiraaltje met chargenummer TU01DCZ terug. Dit is een recall op apotheekniveau.
Vervalst recept oxazepam aangeboden
Er is een vervalst recept voor oxazepam 10 mg, 75 stuks, aangeboden in verschillende apotheken in Meppen (Duitsland). Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
Minister Schippers roemt KNMP-iconen en geneesmiddeleninformatie op apotheek.nl
De minister van VWS is positief over de iconen voor laaggeletterden en doven. Zij wil het gebruik stimuleren en kijkt naar bredere toepasbaarheid. Ook waardeert zij de geneesmiddeleninformatie op www.apotheek.nl. Dit stelt minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding van de Kamerbrief is het NIVEL-rapport over de informatiebehoefte van patiënten over geneesmiddelen.
Katja Kok-van Oirschot en Sijtze Blaauw in bestuur KNMP
Katja Kok-van Oirschot en Sijtze Blaauw treden per 15 december 2016 toe tot het bestuur van de KNMP. Dit is bekendgemaakt tijdens de Algemene Vergadering van de KNMP in Den Haag. De leden van de KNMP mochten vanaf half november elektronisch hun stem uitbrengen. Naast de gekozen bestuursleden was Steven Verhagen-Smits kandidaat.
NFK: praat over laatste levensfase
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wil het taboe doorbreken om te praten over de laatste levensfase. Dit doet de NFK met de campagne ‘Uitbehandeld maar niet uitgepraat’ die bestaat uit praktische handvatten om goed om te gaan met dit beladen onderwerp.
Praktische handreiking bij meldplicht datalekken
Hoe om te gaan met een datalek? Dat staat in een praktische handreiking voor apothekers, huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen. De handreiking geeft aan hoe een datalek te melden en beantwoordt veelgestelde vragen, zoals wanneer er sprake is van een datalek en welke acties dan zijn aan te raden.
Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal
Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal. Door technologische ontwikkelingen bestaat de mogelijkheid controle bij het gereedmaken van geneesmiddelen voor uitgiften niet alleen door een personen maar met digitale middelen te laten plaatsvinden. Het zogeheten tweehandensysteem biedt daarom bij bepaalde gevalideerde werkwijzen ruimte voor een éénhandsysteem. Dit zijn de KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een bestuurlijk overleg overeengekomen.
Akkoord over financiering en aanpak LSP Verbeterplan
Het vervangen van het faxverkeer vanuit de tweede lijn door elektronische berichten via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Het vooraf toetsen in de receptverwerking of er nieuwe gegevens over een patiënt bekend zijn alsmede het verbeteren van de bruikbaarheid van de via LSP verzonden intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Deze functionaliteiten behoren tot het recent opgestelde LSP Verbeterplan. De financiering hiervan is rond, nu zorgverzekeraars budget beschikbaar stellen. In de loop van 2017 tot begin 2018 zijn deze verbeteringen in de AIS’en beschikbaar.
Vervalst recept lorazepam aangeboden in Heerlen
Er is een vervalst recept voor lorazepam 2.5 mg, 30 stuks, aangeboden in Heerlen. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
KNMP: maak structurele tolkenvergoeding mogelijk
Neem de behoefte aan goede communicatie tussen zorgverleners en vluchtelingen met een verblijfsvergunning serieus en kom tot een structurele tolkenvergoeding. Dit staat in een open brief aan minister Schippers. De brief is afkomstig van 8 zorgorganisaties, waaronder de KNMP. Op 7 december stemt de Tweede Kamer over de tolkenvergoeding tijdens de VWS begrotingsbehandeling.
Prescriptieregeling: kleinste afleververpakking
Apothekers dienen geneesmiddelen in principe voor maximaal 15 dagen mee te geven aan patiënten die ze voor het eerst gebruiken. Indien de kleinste afleververpakking meer dan 15 dagen geneesmiddelen bevat, mogen apothekers deze verpakking afleveren. Apothekers hoeven geen strips te knippen. Het aanbreken van de verpakking blijft wél nodig bij benzodiazepinen, omdat die middelen bij voorkeur niet voor langer dan 15 dagen worden afgeleverd.
Geen lidocaïne door de gootsteen
Ongebruikte vloeibare geneesmiddelen, zoals lidocaïne, worden door de gootsteen gespoeld en komen terecht in het oppervlaktewater. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Om de gevolgen voor milieu beperkt te houden, wordt apothekers gevraagd om zorgprofessionals en patiënten een waarschuwing te geven bij de uitgifte van deze risicogeneesmiddelen, om restanten niet door te spoelen.
Onderzoek naar farmaceutische zorg voor laaggeletterden en migranten
De KNMP en Stichting Pharos onderzoeken welke ondersteuning apothekers nodig hebben bij de farmaceutische zorg voor laaggeletterden en migranten. Het doel van de enquête is om te achterhalen of en hoe apothekers de zorg voor laaggeletterde patiënten en migranten aanpakken. Ingevulde antwoorden geven de KNMP en Pharos handvatten om de apotheker beter van dienst te kunnen zijn op dit gebied.
Aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) heeft de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan 4 eerstejaarsstudenten Farmacie of (Bio-)Farmaceutische Wetenschappen. Het gaat om studenten met de beste studieresultaten van de faculteiten in Groningen, Utrecht, Leiden en VU-Amsterdam.
Uniforme afspraken over aflevertermijnen geneesmiddelen
Apothekers geven patiënten de geneesmiddelen die ze voor het eerst gebruiken voor maximaal 15 dagen mee. Indien de kleinste afleververpakking meer dan 15 dagen geneesmiddelen bevat, mogen apothekers deze verpakking afleveren. Bij chronisch gebruik geldt een afleverperiode van maximaal 3 maanden. Deze afspraken hebben 9 betrokken koepelorganisaties gemaakt over het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Directeur Léon Tinke van de KNMP: ‘Dit schept duidelijkheid voor de patiënt. We zijn heel blij dat de artsen, apothekers en zorgverzekeraars nu allemaal dezelfde regels hanteren.’

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl