Nieuws apotheekteam

Bereikbaarheid KNMP en helpdesks op 26, 27 en 28 april
Het KNMP-bureau is op 27 april (Koningsdag) en 28 april gesloten, en gaat op 26 april eerder dicht. De helpdesks van GIC, LNA en KNMP Kennisbank zijn op vrijdag 28 april WEL bereikbaar.
Essential Phamarceuticals niet bereid om prijzen te verlagen
Essential Phamarceuticals is niet bereid de prijzen van Camcolit, Norgalax, Calcitonine en Slow K te verlagen. In navolging van de KNMP heeft het ministerie van VWS daartoe aangedrongen. Dat blijkt uit de beantwoording van de staatssecretaris van VWS op Kamervragen van de SP. Ook wil de fabrikant geen inzicht geven in de kostenopbouw van deze geneesmiddelen.
Overheid verstuurt na de zomer jodiumtabletten per post
Ter bescherming tegen een eventueel nucleair incident krijgen bepaalde doelgroepen in Nederland na de zomer de beschikking over jodiumtabletten. Voor de predistributie hiervan kiest de overheid voor huis-aan-huis verstrekking per post. Dit schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Naast deze predistributie worden er regionaal operationele plannen uitgewerkt voor nooddistributie na een nucleair incident.
KNMP-iconen op voorlichtingsinstructies van UI-online
De voorlichtingsinstructies (VI's) van UI-online bevatten sinds eind april 2017 KNMP-iconen. De iconen zijn gemaakt om de laaggeletterde patiënt in beeld te informeren bij goed medicatiegebruik.
Vervalst recept aangeboden in Amsterdam
In Amsterdam is bij Apotheek Ganzenhoef een vervalst recept aangeboden voor dexamfetaminesulfaat 2,5 mg. Daarvan kreeg de KNMP een melding.
Risico op overdosering bij gedwongen overstap Thyrax
Bij de overstap van het schildklierhormoon Thyrax Duotab bestaat voor patiënten met een hoge dosis (>100mcg) het risico op overdosering. Door een gedwongen overstap naar een ander merk levothyroxine krijgen patiënten meer klachten, werken en sporten zij minder. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer NIVEL, naar de effecten van de beperkte beschikbaarheid van Thyrax Duotab vanaf begin 2016.
Erepenning voor drietal KNMP-leden
Marga van Weelden, Fons Duchateau en Bert Leufkens hebben 14 april 2017 de erepenning van de KNMP gekregen. Voorzitter Gerben Klein Nulent onderscheidde het drietal tijdens een bijeenkomst in het Academiegebouw te Utrecht. Ter gelegenheid van de viering van het 175-jarig bestaan kwamen (ex-)bestuursleden op uitnodiging van de KNMP bijeen.
Houd AGB-gegevens up-to-date in belang van de declaratie
Voor gevestigd apothekers en apotheken is het van belang de AGB-gegevens up-to-date te houden. Het is verstandig om regelmatig persoonlijke informatie en die van de apotheek te controleren in het AGB-register.
Farmacogenetica thema tijdens feestelijk jubileumcongres
Het KNMP-jubileumcongres op 13 april stond in het teken van farmacogenetica en had een feestelijk tintje ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de KNMP. De dag in het Beatrixtheater was gevuld met plenaire lezingen, vakinhoudelijke sketches en interviews.
Staatssecretaris Van Rijn: 'Apothekers maken zich klaar voor de toekomst'
Apothekers maken zich klaar voor de toekomst. De kennis van een apotheker is cruciaal voor de ontwikkeling van medicijnen op basis van het DNA-profiel. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn (VWS) op het KNMP-jubileumcongres op 13 april 2017.
Medicatie te weinig aangepast aan DNA patiënt
Persbericht | Bij 200.000 medicijnrecepten in 2016 zou de dosis aangepast zijn als apothekers het DNA-profiel voor medicijnafbraak hadden kunnen aanvragen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen die zijn gepresenteerd op het jubileumcongres van apothekersorganisatie KNMP over farmacogenetica. Hoogleraar klinische farmacie Henk Jan Guchelaar van het LUMC vindt dat het moment is aangebroken dat zorgverzekeraars een DNA-aanvraag door apothekers vergoeden.
Nieuwe KennisTest Vitamine D
Het assortiment aan KennisTesten is per 12 april uitgebreid met een nieuwe KennisTest over vitamine D. Met deze KennisTest leert uw team advies te geven over vitamine D-gebruik.
Update oude browserversies nodig voor goede weergave KNMP Kennisbank
Het is vanaf 1 mei niet meer mogelijk om de KNMP Kennisbank te raadplegen in Internet Explorer 9 en 10. Gebruikers van deze browsers hebben een upgrade nodig.
Recall EpiPen
Meda Pharma B.V. organiseert een recall op patiëntniveau voor EpiPen en EpiPen junior, ZI-nummers 15348768 en 15348741. Ook parallel geïmporteerde pennen zijn bij deze terugroepactie betrokken.
SGP en ChristenUnie stellen Kamervragen over rol van apotheker bij euthanasie
De Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP) en Dik-Faber (CU) vragen om een reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op het essay van Wilma Göttgens-Jansen en Martin Buijsen ‘De apotheek is geen euthanasie-automaat’ in Trouw op 8 april 2017. De SGP en CU maken zich zorgen over apothekers die moreel klem zitten bij euthanasie en het gevoel hebben onder (tijds)druk te worden gezet.
Kwaliteitsindicatoren 2016: laatste week uitvraag gaat in
De laatste week van de uitvraag kwaliteitsindicatoren 2016 gaat in. De enquête van de apotheek moet op dinsdag 18 april volledig ingevuld zijn doorgestuurd naar Desan om een individuele benchmark te krijgen, de gegevens naar IGZ te versturen en in de openbare dataset te komen. De openbare dataset is beschikbaar voor zorgverzekeraars en wordt gebruikt bij contractering.
Indicatiecodes incontinentiemateriaal en dieetpreparaten blijven voorlopig bestaan
Indicatiecodes voor incontinentiemateriaal en dieetpreparaten blijven voorlopig bestaan. Dit hebben de KNMP, huisartsenorganisaties en ZN in overleg vastgesteld.
Thyrax Duotab binnenkort weer beschikbaar
Thyrax Duotab (levothyroxine) mag weer op de Nederlandse markt komen. De tabletten kunnen eind volgende week weer geleverd worden. Het productieproces van Thyrax Duotab op de nieuwe locatie van fabrikant Aspen voldoet aan de eisen. Dit heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op donderdag 30 maart 2017 besloten.
Onderzoek Roland Berger: herberekening GVS leidt tot stapeling bijbetalingen voor patiënten
Herberekening van limieten van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) leidt tot een stapeling aan bijbetalingen voor kwetsbare patiënten. Bovendien wordt het grootste deel van de besparingen ook zonder aanpassing van het GVS gerealiseerd. Dat blijkt uit het rapport ‘Impact herberekening GVS’ van onderzoeksbureau Roland Berger. Opdrachtgevers KNMP, ASKA en BG Pharma boden het rapport eind maart aan het ministerie van VWS aan.
Geheel vernieuwde website van KNMP Farmanco toont tekorten overzichtelijker
De geheel vernieuwde website van KNMP Farmanco toont geneesmiddelentekorten op ZI-nummer. Daarnaast kunnen apothekers met een koppeling naar SFK zien welke patiënten door een tekort getroffen worden. Ook bevat de website vanaf 29 maart 2017 meer informatie over vergoedingen.
CBG onderzoekt gevolgen eventuele schorsing antimycoticum
Het CBG doet onderzoek naar de gevolgen van een eventuele schorsing van het antimycoticum Voriconazol Aurobindo tablet filmomhuld 50 mg en Voriconazol Aurobindo tablet filmomhuld 200 mg. Aanleiding hiervoor is het advies van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA om de handelsvergunningen te schorsen van geneesmiddelen die zijn geregistreerd op basis van door Micro Therapeutic Research uitgevoerd bio-equivalentie onderzoek.
Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers met tips en uitgangspunten
Het project van de KNMP met de VJA en VWS om papieren patiëntendossiers om te zetten in digitale dossiers is afgerond met een handreiking digitaliseren van patiëntendossiers. De administratieve lasten worden hiermee verder teruggedrongen.
Wat vindt u van de ‘Sterkebottencampagne'? 3 korte vragen
De KNMP verneemt graag van u hoe u en uw patiënten de lopende ‘Sterkebottencampagne’ waarderen. De korte vragenlijst is anoniem en duurt een aantal minuten.
SP stelt Kamervragen over prijsopdrijving medicijnen
De Tweede Kamerfractie van de SP stelt Kamervragen over de prijsopdrijving van Camcolit, Slow K, Norgalax en Calcitonine. Dit na berichtgeving door de KNMP over de praktijken van Essential Pharmaceuticals.
Vervalst recept tramadol aangeboden in Amsterdam
Bij de Leidsestraat Apotheek in Amsterdam is een vervalst recept aangeboden voor tramadol. Daarvan heeft de KNMP een melding gekregen.
KNMP: ‘Onethisch verdienmodel leidt tot opdrijven prijzen’
Farmabedrijven als Essential Pharmaceuticals bedienen zich van een onethisch verdienmodel. Dat zegt KNMP-directeur Léon Tinke in het NOS-journaal van 20 maart 2017. ‘Dit bedrijf heeft sinds de zomer vier oude, slecht lopende licenties gekocht en verveelvoudigd in prijs’, aldus Tinke. ‘Voorbeelden zijn Camcolit en Slow K. Dat leidt in Nederland tot verplichte bijbetalingen door kwetsbare patiënten, of zelfs tot zorg mijden. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’
Vervalste recepten aangeboden in Rotterdam
Een patiënt heeft in een Rotterdamse apotheek vervalste recepten aangeboden voor Ritalin 10 mg, Escitalopram 20 mg en Alprazolam 0,5 mg. Hiervan heeft de KNMP melding gekregen.
Burgemeester Utrecht roemt apothekers bij opening KNMP-jubileumtentoonstelling
‘Ik hoop dat de bezoekers, terwijl zij langs de zuilen in de tentoonstelling lopen, zich realiseren dat er ook in de toekomst altijd apothekers nodig zullen zijn om voor kwetsbare groepen te zorgen.’ De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen roemde tijdens de opening van de familietentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ op vrijdag 10 maart het werk van de apotheker. ‘Er zijn weinig beroepen waar de drie cijfers achter de komma zo belangrijk zijn.’
Recall Cosmofer
Pharmacosmos heeft in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg een recall georganiseerd van Cosmofer 50 mg/ml (ijzerdextrancomplex), ampullen van 2 ml, ZI-nummer 14684322. De recall wordt uitgevoerd op het niveau van de apotheek en geldt alleen voor charge 41219A-3. Er bestaat geen risico voor de patiënt.
AntibiotiCAR belicht rol apotheker bij voorkomen antibioticaresistentie
De Antibiotica Brigade, een reizende tentoonstelling over antibiotica, is gelanceerd tijdens de Rotterdamse Museumnacht op zaterdag 4 maart. In een omgebouwde Piaggio Ape leren bezoekers alles over antibiotica en antibioticaresistentie. De tentoonstelling is een initiatief van de KNMP, Museum Boerhaave en de Stichting Farmaceutisch Erfgoed, en is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
KNMP onderschrijft zelfmanagementondersteuning bij diabetes
De KNMP is mede-ondertekenaar van nieuwe NDF-handreiking ‘Implementatie van zelfmanagement(-ondersteuning) in de dagelijkse zorgpraktijk’. Dit is een instrument om patiënten te coachen in hun zelfmanagement bij diabetes.
Vervalst recept cabergoline aangeboden in Amsterdam
Bij de Molukken Apotheek in Amsterdam is een vervalst recept aangeboden voor cabergoline. Daarvan heeft de KNMP een melding gekregen.
Waarschuwing voor grondstoffen Indiase fabrikant
Het Indiase Srikem Laboratories, een grondstoffabrikant van onder meer cyclizine HCl, voldoet op diverse zwaarwegende punten niet aan de eisen voor Good Manufacturing Practice (GMP). Hierover heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de KNMP en de NVZA op 7 maart geïnformeerd.
Vervalste recepten methylfenidaat aangeboden in Amersfoort
Bij diverse apotheken in Amersfoort zijn vervalste herhaalrecepten voor methylfenidaat aangeboden. Daarvan heeft de KNMP melding gekregen.
Nationaal onderzoek naar zorg voor kwetsbare ouderen
Zeventien organisaties, waaronder de KNMP, brengen in een landelijk onderzoek in beeld wat goed gaat en wat beter kan bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Professionals en particulieren wordt gevraagd hun kennis en ervaringen te delen. Met de uitkomsten hopen de organisaties te bewerkstelligen dat geld en oplossingen op de juiste plek terecht komen.
Verlenging sterkebottencampagne: bestel boekjes bij
Op verzoek van apothekers is de sterkebottencampagne van de KNMP verlengd. De online campagne op Facebook loopt een maand langer door. Apothekers kunnen Het sterkebottenboekje ruim aanvragen en uitdelen aan geïnteresseerde patiënten.
Subsidieregeling voor noodzakelijke zorg aan onverzekerden
Vanaf 1 maart 2017 kunnen apothekers de kosten voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden declareren bij het CAK. Dit heeft de uitvoeringsinstantie in een brief laten weten aan de KNMP.
Pleidooi voor digitale handtekening tegen antibioticaresistentie
Iedereen kan vanaf 23 februari 2017 een digitale handtekening zetten tegen de groei van antibioticaresistentie met de boodschap: ‘Ook ik zet mij in tegen antibioticaresistentie’. De overheid startte een campagne die primair is gericht op professionals in de zorg zoals apothekers, huisartsen, medisch specialisten, bestuurders, dierenartsen en tandartsen.
Advies aan apothekers: lever Levothyroxinenatrium Teva tablet 25 microgram tijdelijk beperkt uit
Apothekers wordt geadviseerd om vanaf 21 februari 2017 de Levothyroxinenatrium Teva tablet 25mcg (RVG 108536) voorlopig in kleine hoeveelheden aan patiënten mee te geven. Dit stelt het Meldpunt Geneesmiddelentekorten- en defecten in verband met een dreigend tekort. Naar verwachting duurt de situatie tot 2 maart 2017.
Katja Kok-van Oirschot biedt petitie preferentiebeleid aan Tweede Kamer aan
KNMP-bestuurder Katja Kok-van Oirschot overhandigde dinsdag 21 februari 2017 een petitie voor een versoepeling van het preferentiebeleid aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Zij deed dit samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB. De petitie werd ondersteund door negen patiëntenorganisaties: Longfonds; De Hart & Vaatgroep; Reumafonds; Hypofyse Stichting; Oogvereniging; Nierpatiënten Vereniging Nederland; Schildklierorganisatie Nederland; Diabetes Vereniging Nederland en Nationale Vereniging Reumazorg Nederland.
Apothekers, huisartsen, senioren: ‘Versoepel preferentiebeleid’
Persbericht | Ziektekostenverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt. De apothekersorganisatie KNMP, de huisartsenvereniging LHV en de ouderenorganisaties KBO-PCOB pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid.
Stemming herbenoeming LOA- en WSO-bestuur geopend
LOA- en WSO-sectieleden kunnen vanaf 16 februari stemmen op 4 LOA- en 3 WSO-bestuursleden. Zij stellen zich, nadat hun bestuurstermijn van 3 jaar afloopt, herbenoembaar voor een tweede en laatste bestuurstermijn. Sectieleden ontvangen per e-mail een link. Met deze link kunnen zij aangeven al dan niet akkoord te gaan met de herbenoeming van het betreffende sectiebestuurslid (ja of nee). Stemmen is mogelijk tot 10 maart.
Onderhandelingen over één kwaliteitsregister voor apothekersassistenten
De twee kwaliteitsregisters voor apothekersassistenten, KAOF en KAA, zijn in gesprek om te komen tot één register. Dit berichten de partijen op hun websites.
Bijbetaling voor gebruikers Camcolit
Gebruikers van Camcolit worden geconfronteerd met een bijbetaling nu de voorraad van het oude product op is. Per augustus 2016 is de licentie overgedaan van Norgine naar Essential Pharma. De prijs van € 4,76 is vervolgens gestegen naar € 16,77, waardoor een bijbetaling van € 12,01 (excl. btw) geldt. Er zijn in Nederland 15.000 gebruikers van Camcolit, een middel tegen onder meer manische depressiviteit.
Onderhandelaarsakkoord cao Apotheken en cao Bedrijfsfonds Apotheken
Onderhandelaars van VZA, ASKA en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen weken een doorbraak bereikt en een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).
Het sterkebottenboekje ingezet voor specifieke doelgroepen
Apothekers zetten Het sterkebottenboekje in voor specifieke doelgroepen, zoals gedetineerden, vrouwen die orale anticonceptie afhalen en senioren. De online test is in ruim een week tijd bijna 12.000 keer doorlopen. Een tweede druk van het boekje is inmiddels beschikbaar.
Minister Schippers: ‘Apothekers hebben veel verbeteringen doorgevoerd’
Apothekers hebben veel verbeteringen doorgevoerd om de medicatieveiligheid te verbeteren. Wat betreft de voorschrijvers is er nog extra winst te behalen. Dat stelde minister Schippers van VWS tijdens het Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelen in de Tweede Kamer op 9 februari.
Voorbeeldbrieven beschikbaar voor apotheken die betalen voor medicijnafval
Op de website van de KNMP zijn 2 voorbeeldbrieven beschikbaar voor apothekers die zich tot hun gemeente willen wenden over het onderwerp medicijnafval. Er is een brief voor apothekers die de kosten voor afvoer en verwerking volledig moeten dragen en er is een brief voor apothekers die het afval zelf moeten afvoeren.
De KNMP introduceert twee nieuwe apps
Persbericht | De KNMP introduceert per 9 februari 2017 twee nieuwe apps voor zorgprofessionals. De app GnmVerkeer en de app NierDosering komen in de plaats van de eerder uitgegeven zakboekjes. Eerder lanceerde de KNMP al de app IA Oncologie 2016 en de Appotheek.
Tijdelijke regeling voorschrijfbevoegdheid PA’s en VS’en blijft geldig
De tijdelijke voorschrijfbevoegdheid van physican assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) blijft van kracht totdat de tijdelijke bevoegdheid al dan niet is omgezet in een definitieve. Tot die tijd kunnen apothekers recepten van PA’s en VS’en verwerken zoals ze dit nu ook doen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl