Nieuws apotheekteam

Vervalst recept aangeboden in Assen
In Assen is een vervalst recept aangeboden voor Oxycodon 80 mg, 120 stuks. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
Patiënten mijden zorg in de apotheek
Een toenemend aantal patiënten mijdt zorg bij de apotheek en bezuinigt op medicatie. Patiënten komen later terug bij de apotheek en verlagen daarmee de dosering. Ze vragen om een grotere hoeveelheid per aflevering of gebruiken minder middelen, zoals maagbeschermers bij NSAID. Dit blijkt uit een gezamenlijke enquête van de KNMP en Omroep MAX. Ruim vierhonderd openbaar apothekers vulden begin dit jaar een online vragenlijst in.
Schrappen indicatiecodes incontinentie en dieetpreparaten niet in afstemming met KNMP
Op de website van Het Roer Gaat Om wordt beweerd dat de indicatiecodes ‘Stoornis urinewegen’ (B1a - B1c) en ‘Stoornis in het metabolisme/dieetpreparaten’ (B3a - B3e) in afstemming met de KNMP zijn geschrapt. Dit is niet het geval. Ook is onduidelijk wat de wijziging voor apothekers betekent. De KNMP heeft in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) haar ongenoegen geuit over de gang van zaken en gevraagd om opheldering.
KNMP biedt gratis plaatsing van vacatures voor apotheekmedewerkers
Apothekers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kunnen vanaf 19 januari gratis een vacature plaatsen op de website voor het apotheekteam. Hiermee wil de KNMP apothekers verdere ondersteuning bieden bij de praktijkvoering van hun apotheek.
Onderhoudswerkzaamheden KNMP-websites zaterdag 21 januari
Alle websites van de KNMP zijn zaterdag 21 januari 2017 tussen 07.00 en 18.00 uur niet bereikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden. Dit geldt onder meer voor de KNMP Kennisbank, PW.nl, KNMP.nl, Apotheek.nl en Farmanco.
Opnieuw vervalst recept aangeboden in Amsterdam
Er is een vervalst recept voor oxynorm 20 mg, 30 stuks, en midazolam 15 mg, 30 stuks aangeboden in Amsterdam. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
E-learning over laaggeletterde medicijngebruikers beschikbaar
De KNMP stelt een e-learning over laaggeletterdheid en medicijngebruik beschikbaar voor het apotheekteam, verpleegkundigen en verzorgenden. De e-learning maakte onderdeel uit van de tentoonstelling ‘Kunt u dat even uitleggen?’, die in 2016 door het land reisde. Nu de laatste editie van de expo is afgerond, geeft de KNMP de e-learning vrij.
De nieuwe Zelfzorgrichtlijn vitamine D is uit
Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP lanceerde begin januari de Zelfzorgrichtlijn Vitamine D op de KNMP Kennisbank. Deze maand start ook de landelijke KNMP-campagne die het belang van vitamine D voor gezonde botten benadrukt. ‘De Zelfzorgrichtlijn biedt tijdens – en na – de campagne vakinhoudelijke verdieping over vitamine D’, aldus KNMP-apothekers Jeltje Luinenburg en Daphne Dost.
Publiekscampagne botkwaliteit en vitamine D
De KNMP viert dit jaar haar 175e jubileum. In dit kader start op 30 januari een landelijke publiekscampagne over sterke botten. Met daarin bijzondere aandacht voor de rol van vitamine D. Apothekers delen een gratis informatieboekje uit: Het sterkebottenboekje.
Recall Fosinoprilnatrium 5 mg tabletten DCB en DMB
Apotheek De Collegiale Bereiding (DCB) en Apotheek de Magistrale Bereider (DMB) roepen met onmiddellijke ingang Fosinoprilnatrium tabletten 5 mg terug op apotheekniveau.
Vervalste recepten aangeboden in Amsterdam
De KNMP heeft een melding gekregen dat een patiënt al sinds 2015 vervalste recepten voor onder andere temazepam, amitriptyline en flunitrazepam indient bij apotheken in Amsterdam.
KNMP zette laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart
De KNMP zette in 2016 het thema laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart met de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’. 40 nieuwe iconen, 24 gebarentaalfilmpjes, 10 extra animatiefilmpjes, 7 reizende tentoonstellingen, en 100 nieuwe medicijnbegrippen met hoorbare uitleg kwamen tot stand met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Ook Calmurid in 2017 niet langer vergoed
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat Calmurid® crème 100 mg/g per 1 januari 2017 niet langer is opgenomen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering en daarom niet meer wordt vergoed. Hiermee volgt de minister het advies van het Zorginstituut Nederland om preparaten met ureum niet langer te vergoeden omdat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.
Ouderen, Ephor en KNMP: ‘Houd vitaminen in het verzekerd pakket’
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven seniorenorganisatie KBO-PCOB, het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) en de KNMP in een brief aan minister Schippers van VWS. Zij reageren op het advies van het Zorginstituut Nederland om diverse receptplichtige vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het GVS te laten stromen. De minister besluit in het voorjaar van 2017 of zij deze middelen blijft vergoeden.
Schippers informeert Tweede Kamer over vergoeding daratumumab en eculizumab
Minister Edith Schippers van VWS wil daratumumab (Darzalex) voor de behandeling van multipel myeloom in de zogeheten pakketsluis voor dure geneesmiddeln plaatsen, met uitzondering van de reeds geregistreerde indicatie. Eculizumab (Soliris) voor de behandeling van atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) blijft vooralsnog in het basispakket. Dat schrijft ze in een Kamerbrief van 22 december 2016.
Eerste apotheek met keurmerk toegankelijkheid
BENU Apotheek Wateringse Veld is de eerste apotheek met het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT). Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft het keurmerk vanmorgen uitgereikt in deze Haagse apotheek.
KNMP lanceert medicijnuitleg in gebarentaal
Persbericht | De KNMP lanceert 24 filmpjes met medicijnuitleg in gebarentaal op Apo.nl. De apothekersorganisatie wil met de filmpjes goed medicijngebruik door doven en slechthorenden bevorderen. De filmpjes kwamen tot stand met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
IGZ ontwikkelt brochure over calamiteiten
Wat is in de zorg het verschil tussen een calamiteit, een complicatie en een incident en wanneer hiervan melding maken. Dit staat in de brochure voor zorgaanbieders van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Recall Mirena® hormoonspiraaltje
De firma Bayer roept met onmiddellijke ingang het Mirena® hormoonspiraaltje met chargenummer TU01DCZ terug. Dit is een recall op apotheekniveau.
Vervalst recept oxazepam aangeboden
Er is een vervalst recept voor oxazepam 10 mg, 75 stuks, aangeboden in verschillende apotheken in Meppen (Duitsland). Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
Minister Schippers roemt KNMP-iconen en geneesmiddeleninformatie op apotheek.nl
De minister van VWS is positief over de iconen voor laaggeletterden en doven. Zij wil het gebruik stimuleren en kijkt naar bredere toepasbaarheid. Ook waardeert zij de geneesmiddeleninformatie op www.apotheek.nl. Dit stelt minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding van de Kamerbrief is het NIVEL-rapport over de informatiebehoefte van patiënten over geneesmiddelen.
Katja Kok-van Oirschot en Sijtze Blaauw in bestuur KNMP
Katja Kok-van Oirschot en Sijtze Blaauw treden per 15 december 2016 toe tot het bestuur van de KNMP. Dit is bekendgemaakt tijdens de Algemene Vergadering van de KNMP in Den Haag. De leden van de KNMP mochten vanaf half november elektronisch hun stem uitbrengen. Naast de gekozen bestuursleden was Steven Verhagen-Smits kandidaat.
NFK: praat over laatste levensfase
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wil het taboe doorbreken om te praten over de laatste levensfase. Dit doet de NFK met de campagne ‘Uitbehandeld maar niet uitgepraat’ die bestaat uit praktische handvatten om goed om te gaan met dit beladen onderwerp.
Praktische handreiking bij meldplicht datalekken
Hoe om te gaan met een datalek? Dat staat in een praktische handreiking voor apothekers, huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen. De handreiking geeft aan hoe een datalek te melden en beantwoordt veelgestelde vragen, zoals wanneer er sprake is van een datalek en welke acties dan zijn aan te raden.
Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal
Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal. Door technologische ontwikkelingen bestaat de mogelijkheid controle bij het gereedmaken van geneesmiddelen voor uitgiften niet alleen door een personen maar met digitale middelen te laten plaatsvinden. Het zogeheten tweehandensysteem biedt daarom bij bepaalde gevalideerde werkwijzen ruimte voor een éénhandsysteem. Dit zijn de KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een bestuurlijk overleg overeengekomen.
Akkoord over financiering en aanpak LSP Verbeterplan
Het vervangen van het faxverkeer vanuit de tweede lijn door elektronische berichten via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Het vooraf toetsen in de receptverwerking of er nieuwe gegevens over een patiënt bekend zijn alsmede het verbeteren van de bruikbaarheid van de via LSP verzonden intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Deze functionaliteiten behoren tot het recent opgestelde LSP Verbeterplan. De financiering hiervan is rond, nu zorgverzekeraars budget beschikbaar stellen. In de loop van 2017 tot begin 2018 zijn deze verbeteringen in de AIS’en beschikbaar.
Vervalst recept lorazepam aangeboden in Heerlen
Er is een vervalst recept voor lorazepam 2.5 mg, 30 stuks, aangeboden in Heerlen. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
KNMP: maak structurele tolkenvergoeding mogelijk
Neem de behoefte aan goede communicatie tussen zorgverleners en vluchtelingen met een verblijfsvergunning serieus en kom tot een structurele tolkenvergoeding. Dit staat in een open brief aan minister Schippers. De brief is afkomstig van 8 zorgorganisaties, waaronder de KNMP. Op 7 december stemt de Tweede Kamer over de tolkenvergoeding tijdens de VWS begrotingsbehandeling.
Prescriptieregeling: kleinste afleververpakking
Apothekers dienen geneesmiddelen in principe voor maximaal 15 dagen mee te geven aan patiënten die ze voor het eerst gebruiken. Indien de kleinste afleververpakking meer dan 15 dagen geneesmiddelen bevat, mogen apothekers deze verpakking afleveren. Apothekers hoeven geen strips te knippen. Het aanbreken van de verpakking blijft wél nodig bij benzodiazepinen, omdat die middelen bij voorkeur niet voor langer dan 15 dagen worden afgeleverd.
Geen lidocaïne door de gootsteen
Ongebruikte vloeibare geneesmiddelen, zoals lidocaïne, worden door de gootsteen gespoeld en komen terecht in het oppervlaktewater. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Om de gevolgen voor milieu beperkt te houden, wordt apothekers gevraagd om zorgprofessionals en patiënten een waarschuwing te geven bij de uitgifte van deze risicogeneesmiddelen, om restanten niet door te spoelen.
Onderzoek naar farmaceutische zorg voor laaggeletterden en migranten
De KNMP en Stichting Pharos onderzoeken welke ondersteuning apothekers nodig hebben bij de farmaceutische zorg voor laaggeletterden en migranten. Het doel van de enquête is om te achterhalen of en hoe apothekers de zorg voor laaggeletterde patiënten en migranten aanpakken. Ingevulde antwoorden geven de KNMP en Pharos handvatten om de apotheker beter van dienst te kunnen zijn op dit gebied.
Aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) heeft de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan 4 eerstejaarsstudenten Farmacie of (Bio-)Farmaceutische Wetenschappen. Het gaat om studenten met de beste studieresultaten van de faculteiten in Groningen, Utrecht, Leiden en VU-Amsterdam.
Uniforme afspraken over aflevertermijnen geneesmiddelen
Apothekers geven patiënten de geneesmiddelen die ze voor het eerst gebruiken voor maximaal 15 dagen mee. Indien de kleinste afleververpakking meer dan 15 dagen geneesmiddelen bevat, mogen apothekers deze verpakking afleveren. Bij chronisch gebruik geldt een afleverperiode van maximaal 3 maanden. Deze afspraken hebben 9 betrokken koepelorganisaties gemaakt over het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Directeur Léon Tinke van de KNMP: ‘Dit schept duidelijkheid voor de patiënt. We zijn heel blij dat de artsen, apothekers en zorgverzekeraars nu allemaal dezelfde regels hanteren.’
Vervalste recepten zolpidem aangeboden
De KNMP heeft diverse meldingen gekregen dat een patiënt vervalste recepten voor zolpidem 10 mg, 30 stuks, inlevert bij verschillende apotheken in Nederland. Deze apotheken zijn gevestigd in de omgeving van Rotterdam.
KNMP en VJA werken aan handvatten voor digitaliseren patiëntendossiers
De KNMP en de Vereniging Jonge Apothekers (VJA) werken aan praktische handvatten voor het digitaliseren van patiëntendossiers. Tijdens de inspiratiebijeenkomst Innovatieplaats Cure presenteerde de KNMP het project ‘digitaliseren papieren patiëntendossiers’. Een digitaal patiëntendossier vermindert de administratieve lasten in de apotheek en apothekers kunnen hun gehuurde opslagruimtes opzeggen.
KNMP spreekt zorgen uit bij Zorginstituut Nederland
De KNMP heeft met een brief haar zorgen uitgesproken bij het Zorginstituut Nederland (ZINL) over het concept-pakketadvies. Hierin stelt ZINL voor om diverse receptplichtige vitaminen, mineralen en paracetamol (1000 mg) niet langer op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Sulfasalazinetekort afgewend
Pfizer heeft voldoende nieuwe voorraden Salazopyrine om het dreigende tekort aan sulfasalazine te keren. De producent meldt dat er vanaf vrijdag 18 november ruim voldoende Salazopyrine zal zijn om alle patiënten van sulfasalazine te voorzien.
KNMP: vitaminen uit basispakket is onverantwoord
Persbericht | Wanneer vitaminen en mineralen uit het basispakket gaan, geeft dat onnodige bijwerkingen en gezondheidsschade bij vooral oudere en chronische patiënten. Dat stelt de apothekersorganisatie KNMP in reactie op de discussie in de Tweede Kamer over het conceptadvies van Zorginstituut Nederland (ZINL). ZINL stelt voor om diverse receptplichtige vitaminen, mineralen en ook paracetamol van 1000 mg niet langer op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De KNMP wil hierover in overleg treden met ZINL.
Europese bijwerkingenweek van start
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Bijwerkingencentrum Lareb vragen aandacht voor het belang van het melden van bijwerkingen. De organisaties doen mee aan de Europese bijwerkingenweek die vandaag in 22 landen van start is gegaan. De campagne bestaat uit animatiefilmpjes en korte infographics die worden gedeeld via Facebook en Twitter met #mijnbijwerking.
Dieven tuk op huidproducten apotheek
Dieven hebben het voorzien op de huidproducten van Vichy. Hierover heeft de KNMP meldingen gekregen van apotheken in Hendrik-Ido-Ambacht, Eerbeek, Wehl, Hilvarenbeek, Coevorden, Kaatsheuvel, Reusel, Valkenswaard en Staphorst. De KNMP roept apotheken die slachtoffer zijn geworden van diefstal op om melding te doen bij de KNMP. En uiteraard is het altijd van belang om bij diefstal aangifte te doen bij de politie.
Verhoogde productie om tekort sulfasalazine te keren
Merkfabrikant Pfizer verhoogt de productie om het tekort aan sulfasalazine te keren. Dit is een van de acties die gisteren in de werkgroep geneesmiddelentekorten is besproken. Voorts is er een generieke fabrikant die over circa twee weken weer voldoende sulfasalazine kan leveren voor de Nederlandse patiënten, aldus branchevereniging Bogin.
Recall Kogenate® en Helixate® (vervolg)
Bayer roept een aantal charges Kogenate® terug op apotheekniveau. Tegelijkertijd roept CSL Behring enige charges Helixate® NexGen terug, ook op apotheekniveau. Dit kondigen beide leveranciers aan in een afzonderlijke brief aan de KNMP. De recalls zijn een vervolg op eerdere terugroepacties van augustus dit jaar.
IGZ: eindcontroles recepten dezelfde dag en niet pas binnen 24 uur
De apotheker dient de eindcontroles van recepten dagelijks uit te voeren, en niet binnen een termijn van 24 uur. Dit is vastgesteld na bestuurlijk overleg tussen de KNMP en de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).
Ministerie erkent geschilleninstantie voor openbare apotheken
Het ministerie van VWS erkent sinds deze week de mede door de KNMP opgerichte Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) als geschilleninstantie voor openbare apotheken en huisartsen.
KNMP-voorzitter Klein Nulent bij Zorg.nu: 'Middelen uit substitutierichtlijn uit preferentiebeleid'
‘Producten uit de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie moeten worden uitgezonderd van het preferentiebeleid.’ Dat zei KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent dinsdagavond 18 oktober in het televisieprogramma Zorg.nu. Hij zat daar aan tafel met Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland in een item over het preferentiebeleid.
Ook in 2017 subsidie voor dienstapotheken
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt ook in 2017 apotheken die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend farmaceutische spoedzorg leveren. De tijdelijke subsidieregeling kent dezelfde voorwaarden als in 2016. Dit heeft VWS bekendgemaakt.
RIVM: documentatie bloedglucosemeters onvoldoende
De technische documentatie van fabrikanten van bloedglucosemeters is onvoldoende. Dat blijkt uit het rapport ‘Bloedglucosemeters: de situatie op de Nederlandse markt’ van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit vormt geen aanleiding om de bloedglucosemeters van de markt te halen.
Aangepast advies voor acitretine
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) komen met een aangepast advies over geneesmiddelen die acitretine bevatten. Het gaat om een verlenging van de periode van zwangerschapspreventie en bloeddonatie van 2 jaar naar 3 jaar na het stoppen met de behandeling.
Projecten kwetsbare ouderen winnen KNMP Zorginnovatieprijs
De KNMP Zorginnovatieprijs najaar 2016 is toegekend aan twee projecten gericht op de zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Het gaat om de inzending van apothekers Sylvia Verwoert (Apotheek Ondiep) en Fleur de Groot (Zuilense apotheek) in Utrecht met het project ‘Kwetsbare ouderen’ en de inzending van Pharmium apothekers in Drachten met het project ‘WijsGrijs’. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het KNMP Najaarscongres in Utrecht.
KNMP en IGZ presenteren handreiking opiumadministratie
De KNMP maakte in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een handreiking voor een werkbare en heldere administratie van opiumwetgeneesmiddelen. Deze administratie mag gedeeltelijk digitaal gevoerd worden. Tevens onderzoeken de partijen een digitale rapportage van In Manu Medici (IMM)-recepten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl