Nieuws apotheekteam

CZ doet onderzoek naar gestolen verzekeringspas en vervalste recepten
Zorgverzekeraar CZ doet onderzoek naar het onrechtmatig verkrijgen van tramadol door middel van een gestolen verzekeringspas en vervalste recepten. Een onbekende derde heeft bij meerdere apotheken in Nederland het geneesmiddel verkregen.
Docenten van opleiding apothekersassistent nemen zelf kijkje in apotheek
Docenten van de opleiding apothekersassistent nemen op 27 september – de dag van de apothekersassistent – een kijkje in de apotheek om zo hun praktijkkennis bij te spijkeren. Na het succes van vorig jaar keert de zogenoemde docentenstage terug.
Rijksbegroting: uitgaven openbare farmacie stabiel
De uitgaven aan geneesmiddelen in de openbare farmacie zijn stabiel voor de komende jaren. Dit blijkt uit de begroting van VWS voor 2017 die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Vervalst herhaalrecept tramadol aangeboden in Delft en Oss
Een vrouw heeft een vervalst herhaalrecept voor tramadol 50 mg aangeboden bij de Hof van Delft apotheek in Delft en bij Burcht-Apotheek Gilissen in Oss. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
Dieven tuk op huidproducten apotheek
Dieven hebben het voorzien op de huidproducten van Vichy. Hierover heeft de KNMP meldingen gekregen van apotheken in Hendrik-Ido-Ambacht, Wehl, Hilvarenbeek, Coevorden, Kaatsheuvel en Valkenswaard. De KNMP roept apotheken die slachtoffer zijn geworden van diefstal op om melding te doen bij de KNMP. En uiteraard is het altijd van belang om bij diefstal aangifte te doen bij de politie.
KNMP en Patiëntenfederatie Nederland stellen nieuwe klachtenregeling op
De KNMP en Patiëntenfederatie Nederland (PN, voorheen NPCF) ontwikkelen samen de nieuwe klachten- en geschillenregeling openbare apotheken. Deze regeling vervangt per januari 2017 de huidige klachtenregeling openbare apotheken.
Nieuwe LSP-folder ook voor laaggeletterde patiënt
De Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) komt met een nieuwe folder over het Landelijk Schakelpunt (LSP) die ook toegankelijk is voor laaggeletterde patiënten. Apothekers, huisartsen en huisartsenposten die gebruikmaken van het LSP ontvangen de nieuwe folder deze week per post.
Aanvraagformulier voor stagevergoeding assistenten: op 1 oktober bij VWS
Apotheken die voor schooljaar 2015/2016 subsidie willen aanvragen uit het Stagefonds Zorg moeten zorgen dat het formulier op 1 oktober binnen is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Inzet apothekers voor laaggeletterdheid erkend bij Vlaggenparade Rotterdam
De inzet van apothekers voor laaggeletterde patiënten krijgt erkenning van de gemeente Rotterdam met een KNMP-vlag aan de voet van de Erasmusbrug. Apotheker Mark Barendregt hees de vlag namens de KNMP op 5 september, bij de start van de Week van de Alfabetisering. Daar wappert deze tussen 29 andere vlaggen van organisaties waarbij dit onderwerp hoog op de agenda staat.
Steun voor KNMP-voorstel over geneesmiddelentekorten
Om de geneesmiddelentekorten te bestrijden zouden zorgverzekeraars voortaan meer dan één aangewezen geneesmiddel moeten vergoeden. Dit stelt directeur Léon Tinke van de KNMP in een uitzending van Nieuwsuur. ‘Er zijn vaak eveneens goedkope vergelijkbare geneesmiddelen, die net een paar cent duurder zijn. In het geval van voorraadproblemen is er dan meer keuze.’ Tinke heeft berekend dat de maatregel 15 miljoen euro kost, afgezet tegen de 4 miljard euro die jaarlijks aan geneesmiddelen worden uitgegeven.
Klachten en agressie aan de balie door geneesmiddelentekorten
Persbericht | Driekwart van de apothekersassistenten heeft dagelijks te maken met klachten van patiënten door medicijntekorten en door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Een kwart krijgt zelfs te maken met agressie aan de balie, bijvoorbeeld wanneer geneesmiddelen als Thyrax of dexamfetamine niet beschikbaar zijn. Dat blijkt uit een online peiling onder apothekersassistenten uitgevoerd door onderzoeksinstituut SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in opdracht van de KNMP.
Apothekers lanceren 40 nieuwe iconen voor laaggeletterden
Persbericht | Apothekersorganisatie KNMP lanceert 40 nieuwe medicijn-iconen voor laaggeletterden in de Week van de Alfabetisering. De lancering vindt plaats tijdens de opening van de tentoonstelling 'Kunt u dat even uitleggen?' op dinsdag 6 september in Bibliotheek Utrecht Overvecht. Dan vindt ook de première plaats van de mini-documentaire ‘De bijsluiter die lees ik niet' – Goede zorg voor laaggeletterde medicijngebruikers.
Medewerking gevraagd voor onderzoek over receptwijzigingen in openbare apotheek
Een onderzoeksteam van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy vraagt medewerking voor een landelijk onderzoek naar receptwijzigingen in de openbare apotheek. Deelname aan het onderzoek, uit te voeren in samenwerking met de KNMP, komt onder meer neer op het noteren van alle receptwijzigingen op 1 dag.
Vernieuwde website Z-Index gebruiksvriendelijker voor bezoeker
De vernieuwde website van Z-Index, leverancier van de G-Standaard, is gebruiksvriendelijker voor de bezoeker, met een veranderde indeling en een vernieuwde lay-out die zich aanpast aan tablet en mobiel.
Vervalst herhaalrecept tramadol aangeboden in Uden
Een vrouw heeft dinsdagavond 30 augustus een vervalst recept voor tramadol 50 mg aangeboden bij de dienstapotheek in Uden.
Commentaarfase herziene conceptrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ rond 20 september verwacht
De multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ wordt, zoals eerder aangekondigd, onder begeleiding van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) herzien. De commentaarfase start rond 20 september (in plaats van 1 september), waarna de leden van de KNMP en NVZA gedurende 2 weken hun commentaar kunnen geven.
Geen productdefect gevonden bij salbutamol Sandoz
Er is geen productdefect gevonden bij salbutamol aërosol 100 microgram/dosis van de firma Sandoz. Dit laat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten op zijn website na meldingen over verminderde werkzaamheid van het middel.
Hitteplan van kracht
Het Nationaal Hitteplan geldt sinds 23 augustus in het hele land. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor kwetsbare groepen.
IGZ publiceert de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ gepubliceerd. Hiermee komt de Circulaire 'Grootschalig bereiden door apothekers' uit 2007 te vervallen.
Tracydal® per 1 september vergoed
Vanaf september wordt het middel Tracydal® (tranylcypromine) volledig vergoed, zonder bijbetalingen. Minister Schippers van VWS nam het advies van Zorginstituut Nederland over om dit middel op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Levering Thyrax Duotab uitgesteld
De levering van Thyrax Duotab tabletten is uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2017. Dat heeft de fabrikant Aspen Pharma Trading laten weten. Het bedrijf heeft meer tijd nodig dan voorzien om het productieproces op orde te brengen.
CBG komt met aangepast advies voor morning-afterpil
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) komt met een aangepast advies voor gebruikers van de morning-afterpil met levonorgestrel die gelijktijdig andere medicatie gebruiken. Het gaat om medicijnen tegen epilepsie, tuberculose of hiv, of het middel sint-janskruid. Vrouwen die een van deze medicijnen gebruiken, moeten oppassen bij het gebruik van de morning-afterpil met levonorgestrel. Het aangepaste advies volgt op een Europese herbeoordeling.
Nieuwe subsidieronde voor STIP-projecten
Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) biedt een nieuwe subsidieronde aan: STIP (‘Stimulering Toepassing In de Praktijk’) Ronde 3. Subsidie aanvragen voor een STIP-project kan tot en met dinsdag 11 oktober 2016.
KNMP pleit voor ruimhartiger polisvoorwaarden
Persbericht | De KNMP pleit voor ruimhartiger polisvoorwaarden van zorgverzekeraars. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te wisselen van medicijn en kunnen apothekers meer aandacht besteden aan goed en veilig medicijngebruik. Dit stelt apothekersorganisatie KNMP in een reactie op een rapport van kenniscentrum Nivel naar de gevolgen van het preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop en de ervaringen van hart- en vaatpatiënten.
Recall Rescuvolin, poeder voor injectievloeistof 500 mg
Teva Nederland in Haarlem heeft met onmiddellijke ingang Rescuvolin®, poeder voor Injectievloeistof 500 mg, teruggeroepen op ziekenhuisapotheekniveau. Het betreft de volgende charges 791081201, 677061301 en 677061302, ZI-nummer 13626140. Deze charges zijn in september 2014 voor het laatst uitgeleverd aan de groothandel door Teva.
CBG schorst vergunning twee malariageneesmiddelen
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten om de vergunning van 2 malariageneesmiddelen te schorsen. Het gaat om geneesmiddelen van Sandoz en Teva met een combinatie van de stoffen atovaquon en proguanil in 2 sterktes. Er zijn geen aanwijzingen dat er met de werkzaamheid en veiligheid van deze producten iets mis is.
Conceptversie Informatiestandaard voor uitwisseling medicatiegegevens klaar om te testen
De conceptversie van de Informatiestandaard Medicatieproces, die een betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens faciliteert, is klaar om te testen. De verwachting is dat zorgverleners en softwareleveranciers de pilot in maart 2017 afronden. Regio´s die willen meedoen aan deze pilot, kunnen zich nog opgeven.
NHG: stappenplan behandeling diabetes type 2 vooralsnog ongewijzigd
Het stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2 uit de NHG-Standaard blijft vooralsnog ongewijzigd. Dit laat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) weten in reactie op berichten in de media dat het risico op hypoglykemieën bij het gebruik van gliclazide even hoog is als bij andere sulfonylureumderivaten.
Hitteplan van kracht in deel van het land
Het Nationaal Hitteplan geldt sinds 19 juli in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor kwetsbare groepen.
ACM: zorgaanbieders hebben minder koudwatervrees voor samenwerking
Zorgaanbieders hebben minder koudwatervrees voor samenwerking bij nieuwe initiatieven ter verbetering van de zorg. Dit constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een tussenrapportage over de effectiviteit van haar Uitgangspunten voor het toezicht in de eerstelijns zorg.
Gezocht: apothekers die meedenken over zoekmogelijkheden Informatorium
Het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) zoekt apothekers die mee willen denken en praten over verbetering van de toegankelijkheid, presentatie en gebruiksvriendelijkheid van de online-versie van het Informatorium. Het GIC organiseert hiervoor bijeenkomsten van een tweetal focusgroepen.
Apotheken ontvangen in augustus aanvraagformulier voor stagevergoeding assistenten
Apotheken die voor vergoeding van de stagebegeleiding van apothekersassistenten in aanmerking komen, ontvangen half augustus van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aanvraagformulier. Hiermee kunnen zij voor schooljaar 2015/2016 subsidie aanvragen uit het Stagefonds Zorg.
Apotheekteam Magazine krijgt veel positieve reacties
Mooi magazine met korte en bondige artikelen. Verfrissend en verrassend. Overzichtelijk en prettig te lezen. Actuele onderwerpen, waardoor je merkt dat iets niet alleen in jouw apotheek speelt. Leuk en makkelijk om thuis vanaf een laptop te lezen. Informatief met handige tools die je kunt gebruiken aan de balie. Dat zijn enkele van de vele positieve reacties na het verschijnen van de eerste 2 uitgaven van Het Apotheekteam, het nieuwe online magazine voor apotheekmedewerkers.
Regels autorijden bij psychiatrische aandoening versoepeld
Mensen die zijn behandeld voor een psychiatrische aandoening hoeven minder lang te wachten voordat zij weer mogen autorijden. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten op advies van de Gezondheidsraad.
Uitslag kwaliteitsindicatoren beschikbaar voor apotheken
Voor alle apotheken die de kwaliteitsindicatoren over 2015 hebben ingevuld, is vanaf 14 juli 2016 een afzonderlijk benchmarkrapport met de uitslag beschikbaar.
Hoofdpersoon KNMP-film klaagt tabaksindustrie aan
Anne Marie van Veen, hoofdpersoon in de KNMP-film die werd vertoond tijdens het KNMP Voorjaarscongres over palliatie, klaagt de tabaksindustrie aan. De moeder van 4 kinderen met uitgezaaide longkanker houdt sigarettenfabrikanten verantwoordelijk voor het opzettelijk en met voorbedachten rade benadelen van haar gezondheid.
CBG: nader onderzoek naar werkzaamheid salbutamol Sandoz
Nader onderzoek naar salbutamol aërosol 100 microgram/dosis van de firma Sandoz is nodig. Dit laat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten op zijn website. Er is nog geen duidelijke oorzaak gevonden van de meldingen over een kleiner effect van het middel.
Erepenning KNMP voor Frans van de Vaart
Frans van de Vaart heeft uit handen van KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent de erepenning van de KNMP ontvangen. Dit gebeurde op donderdag 7 juli, aan het begin van het symposium ‘Innovaties in de farmacie – lessen voor de toekomst’ ter gelegenheid van Van de Vaarts pensionering.
Onderzoek naar alternatieven voor papieren draagtas in de apotheek
Er komt een onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van de papieren draagtas in de apotheek. Volgens een schatting door de KNMP geven Nederlandse apotheken nu jaarlijks honderd miljoen papieren zakken mee. Dit aantal zou omlaag moeten, aldus het op 8 juli 2016 vastgestelde Brancheverduurzamingsplan ’Farmacie en zelfzorggeneesmiddelen’ van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).
Vertaaltabel voor Syrische en Eritrese vluchtelingen
De KNMP heeft een vertaaltabel gemaakt met gebruiksaanwijzingen – zoals ‘met eten innemen’, ‘kuur afmaken’ en ‘koel bewaren’ – in het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya (een van de belangrijkste talen in Eritrea). Apothekers kunnen de vertaaltabel uitprinten en aan de balie inzetten.
App Interacties oncologische middelen 2016
De app 'Interacties oncologische middelen 2016' is sinds 7 juli beschikbaar en vervangt de app 2015. De applicatie is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en artsen bij de behandeling van patiënten met kanker.
Hoge concentraties chemicaliën alleen nog voor particulier met vergunning
Apothekers mogen bepaalde producten met een hoge concentratie chemicaliën alleen nog verkopen aan particulieren die in het bezit zijn van een vergunning. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet precursoren voor explosieven.
Poster voor Thyrax-onderzoek door NIVEL
Apotheken die patiënten willen attenderen op een Thyrax-onderzoek door het onderzoeksinstituut NIVEL kunnen hiervoor een poster ophangen in de apotheek. Deze poster kan gedownload worden en geprint en is eventueel ook via de mail opvraagbaar: thyrax@nivel.nl.
Signaalfunctie apotheker ondersteunt kwetsbare oudere patiënt
De signaalfunctie van de apotheker ondersteunt kwetsbare oudere patiënten bij veilig medicijngebruik. Dit schrijven ouderenorganisaties KBO en PCOB met de KNMP aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat over dementiezorg op 6 juli 2016.
Schippers: geen ruimere vergunningverlening apotheekhoudende huisartsen
Minister Schippers (VWS) gaat de huidige criteria voor de vergunningverlening aan apotheekhoudende huisartsen niet verruimen. Dit laat zij op 5 juli 2016 weten aan de Tweede Kamer in een analyse van de vergunningensystematiek.
Prestatiebeschrijvingen in 2017 ongewijzigd
De prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg blijven in 2017 ongewijzigd. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deze week vastgesteld. Ook de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg blijft ongewijzigd.
Herberekening Geneesmiddelenvergoedingssysteem is lastenverzwaring voor patiënt
De herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is een lastenverzwaring voor de patiënt en geen bezuiniging zoals onderzoeksbureau APE doet vermoeden. Door herberekening van het GVS zouden honderdduizenden kwetsbare patiënten worden geconfronteerd met hoge bijbetalingen. Dit concludeert de KNMP uit het rapport dat APE opstelde in opdracht van het ministerie van VWS, en de bijbehorende brief die de minister op 6 juli 2016 naar de Tweede Kamer stuurt.
Vervalst recept voor zopiclon aangeboden
Bij een apotheek in Leidschendam is een vervalst recept voor zopiclon omhuld tablet 7,5 mg aangeboden.
Positief advies over Tracydal®
Het Zorginstituut Nederland heeft minister Schippers van VWS geadviseerd om Tracydal® (tranylcypromine) op te nemen in het basispakket. Het is nog onbekend wanneer de bewindsvrouw zich buigt over het advies terzake het nieuw geregistreerde geneesmiddel. Met het in de handel komen van Tracydal® vervalt tevens het bestaansrecht van Parnate® en de magistrale bereiding voor de 20 mg-tablet.
Nieuwe KNMP-richtlijn Bereiden: meer aandacht voor belang patiënt
De herziene KNMP-richtlijn Bereiden schenkt met nieuwe aanbevelingen voor het beoordelen van de waarde van een bereiding meer aandacht aan het patiëntbelang. Daarnaast bevat de richtlijn geactualiseerde aanbevelingen voor de randvoorwaarden waaraan een bereidende apotheek moet voldoen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl