Nieuws apotheekteam

Geheel vernieuwde website van KNMP Farmanco toont tekorten overzichtelijker
De geheel vernieuwde website van KNMP Farmanco toont geneesmiddelentekorten op ZI-nummer. Daarnaast kunnen apothekers met een koppeling naar SFK zien welke patiënten door een tekort getroffen worden. Ook bevat de website vanaf 29 maart 2017 meer informatie over vergoedingen.
CBG onderzoekt gevolgen eventuele schorsing antimycoticum
Het CBG doet onderzoek naar de gevolgen van een eventuele schorsing van het antimycoticum Voriconazol Aurobindo tablet filmomhuld 50 mg en Voriconazol Aurobindo tablet filmomhuld 200 mg. Aanleiding hiervoor is het advies van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA om de handelsvergunningen te schorsen van geneesmiddelen die zijn geregistreerd op basis van door Micro Therapeutic Research uitgevoerd bio-equivalentie onderzoek.
Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers met tips en uitgangspunten
Het project van de KNMP met de VJA en VWS om papieren patiëntendossiers om te zetten in digitale dossiers is afgerond met een handreiking digitaliseren van patiëntendossiers. De administratieve lasten worden hiermee verder teruggedrongen.
Wat vindt u van de ‘Sterkebottencampagne'? 3 korte vragen
De KNMP verneemt graag van u hoe u en uw patiënten de lopende ‘Sterkebottencampagne’ waarderen. De korte vragenlijst is anoniem en duurt een aantal minuten.
SP stelt Kamervragen over prijsopdrijving medicijnen
De Tweede Kamerfractie van de SP stelt Kamervragen over de prijsopdrijving van Camcolit, Slow K, Norgalax en Calcitonine. Dit na berichtgeving door de KNMP over de praktijken van Essential Pharmaceuticals.
Vervalst recept tramadol aangeboden in Amsterdam
Bij de Leidsestraat Apotheek in Amsterdam is een vervalst recept aangeboden voor tramadol. Daarvan heeft de KNMP een melding gekregen.
KNMP: ‘Onethisch verdienmodel leidt tot opdrijven prijzen’
Farmabedrijven als Essential Pharmaceuticals bedienen zich van een onethisch verdienmodel. Dat zegt KNMP-directeur Léon Tinke in het NOS-journaal van 20 maart 2017. ‘Dit bedrijf heeft sinds de zomer vier oude, slecht lopende licenties gekocht en verveelvoudigd in prijs’, aldus Tinke. ‘Voorbeelden zijn Camcolit en Slow K. Dat leidt in Nederland tot verplichte bijbetalingen door kwetsbare patiënten, of zelfs tot zorg mijden. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’
Vervalste recepten aangeboden in Rotterdam
Een patiënt heeft in een Rotterdamse apotheek vervalste recepten aangeboden voor Ritalin 10 mg, Escitalopram 20 mg en Alprazolam 0,5 mg. Hiervan heeft de KNMP melding gekregen.
Burgemeester Utrecht roemt apothekers bij opening KNMP-jubileumtentoonstelling
‘Ik hoop dat de bezoekers, terwijl zij langs de zuilen in de tentoonstelling lopen, zich realiseren dat er ook in de toekomst altijd apothekers nodig zullen zijn om voor kwetsbare groepen te zorgen.’ De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen roemde tijdens de opening van de familietentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ op vrijdag 10 maart het werk van de apotheker. ‘Er zijn weinig beroepen waar de drie cijfers achter de komma zo belangrijk zijn.’
Recall Cosmofer
Pharmacosmos heeft in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg een recall georganiseerd van Cosmofer 50 mg/ml (ijzerdextrancomplex), ampullen van 2 ml, ZI-nummer 14684322. De recall wordt uitgevoerd op het niveau van de apotheek en geldt alleen voor charge 41219A-3. Er bestaat geen risico voor de patiënt.
AntibiotiCAR belicht rol apotheker bij voorkomen antibioticaresistentie
De Antibiotica Brigade, een reizende tentoonstelling over antibiotica, is gelanceerd tijdens de Rotterdamse Museumnacht op zaterdag 4 maart. In een omgebouwde Piaggio Ape leren bezoekers alles over antibiotica en antibioticaresistentie. De tentoonstelling is een initiatief van de KNMP, Museum Boerhaave en de Stichting Farmaceutisch Erfgoed, en is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
KNMP onderschrijft zelfmanagementondersteuning bij diabetes
De KNMP is mede-ondertekenaar van nieuwe NDF-handreiking ‘Implementatie van zelfmanagement(-ondersteuning) in de dagelijkse zorgpraktijk’. Dit is een instrument om patiënten te coachen in hun zelfmanagement bij diabetes.
Vervalst recept cabergoline aangeboden in Amsterdam
Bij de Molukken Apotheek in Amsterdam is een vervalst recept aangeboden voor cabergoline. Daarvan heeft de KNMP een melding gekregen.
Waarschuwing voor grondstoffen Indiase fabrikant
Het Indiase Srikem Laboratories, een grondstoffabrikant van onder meer cyclizine HCl, voldoet op diverse zwaarwegende punten niet aan de eisen voor Good Manufacturing Practice (GMP). Hierover heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de KNMP en de NVZA op 7 maart geïnformeerd.
Vervalste recepten methylfenidaat aangeboden in Amersfoort
Bij diverse apotheken in Amersfoort zijn vervalste herhaalrecepten voor methylfenidaat aangeboden. Daarvan heeft de KNMP melding gekregen.
Nationaal onderzoek naar zorg voor kwetsbare ouderen
Zeventien organisaties, waaronder de KNMP, brengen in een landelijk onderzoek in beeld wat goed gaat en wat beter kan bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Professionals en particulieren wordt gevraagd hun kennis en ervaringen te delen. Met de uitkomsten hopen de organisaties te bewerkstelligen dat geld en oplossingen op de juiste plek terecht komen.
Verlenging sterkebottencampagne: bestel boekjes bij
Op verzoek van apothekers is de sterkebottencampagne van de KNMP verlengd. De online campagne op Facebook loopt een maand langer door. Apothekers kunnen Het sterkebottenboekje ruim aanvragen en uitdelen aan geïnteresseerde patiënten.
Subsidieregeling voor noodzakelijke zorg aan onverzekerden
Vanaf 1 maart 2017 kunnen apothekers de kosten voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden declareren bij het CAK. Dit heeft de uitvoeringsinstantie in een brief laten weten aan de KNMP.
Pleidooi voor digitale handtekening tegen antibioticaresistentie
Iedereen kan vanaf 23 februari 2017 een digitale handtekening zetten tegen de groei van antibioticaresistentie met de boodschap: ‘Ook ik zet mij in tegen antibioticaresistentie’. De overheid startte een campagne die primair is gericht op professionals in de zorg zoals apothekers, huisartsen, medisch specialisten, bestuurders, dierenartsen en tandartsen.
Advies aan apothekers: lever Levothyroxinenatrium Teva tablet 25 microgram tijdelijk beperkt uit
Apothekers wordt geadviseerd om vanaf 21 februari 2017 de Levothyroxinenatrium Teva tablet 25mcg (RVG 108536) voorlopig in kleine hoeveelheden aan patiënten mee te geven. Dit stelt het Meldpunt Geneesmiddelentekorten- en defecten in verband met een dreigend tekort. Naar verwachting duurt de situatie tot 2 maart 2017.
Katja Kok-van Oirschot biedt petitie preferentiebeleid aan Tweede Kamer aan
KNMP-bestuurder Katja Kok-van Oirschot overhandigde dinsdag 21 februari 2017 een petitie voor een versoepeling van het preferentiebeleid aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Zij deed dit samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB. De petitie werd ondersteund door negen patiëntenorganisaties: Longfonds; De Hart & Vaatgroep; Reumafonds; Hypofyse Stichting; Oogvereniging; Nierpatiënten Vereniging Nederland; Schildklierorganisatie Nederland; Diabetes Vereniging Nederland en Nationale Vereniging Reumazorg Nederland.
Apothekers, huisartsen, senioren: ‘Versoepel preferentiebeleid’
Persbericht | Ziektekostenverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt. De apothekersorganisatie KNMP, de huisartsenvereniging LHV en de ouderenorganisaties KBO-PCOB pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid.
Stemming herbenoeming LOA- en WSO-bestuur geopend
LOA- en WSO-sectieleden kunnen vanaf 16 februari stemmen op 4 LOA- en 3 WSO-bestuursleden. Zij stellen zich, nadat hun bestuurstermijn van 3 jaar afloopt, herbenoembaar voor een tweede en laatste bestuurstermijn. Sectieleden ontvangen per e-mail een link. Met deze link kunnen zij aangeven al dan niet akkoord te gaan met de herbenoeming van het betreffende sectiebestuurslid (ja of nee). Stemmen is mogelijk tot 10 maart.
Onderhandelingen over één kwaliteitsregister voor apothekersassistenten
De twee kwaliteitsregisters voor apothekersassistenten, KAOF en KAA, zijn in gesprek om te komen tot één register. Dit berichten de partijen op hun websites.
Bijbetaling voor gebruikers Camcolit
Gebruikers van Camcolit worden geconfronteerd met een bijbetaling nu de voorraad van het oude product op is. Per augustus 2016 is de licentie overgedaan van Norgine naar Essential Pharma. De prijs van € 4,76 is vervolgens gestegen naar € 16,77, waardoor een bijbetaling van € 12,01 (excl. btw) geldt. Er zijn in Nederland 15.000 gebruikers van Camcolit, een middel tegen onder meer manische depressiviteit.
Onderhandelaarsakkoord cao Apotheken en cao Bedrijfsfonds Apotheken
Onderhandelaars van VZA, ASKA en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen weken een doorbraak bereikt en een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).
Het sterkebottenboekje ingezet voor specifieke doelgroepen
Apothekers zetten Het sterkebottenboekje in voor specifieke doelgroepen, zoals gedetineerden, vrouwen die orale anticonceptie afhalen en senioren. De online test is in ruim een week tijd bijna 12.000 keer doorlopen. Een tweede druk van het boekje is inmiddels beschikbaar.
Minister Schippers: ‘Apothekers hebben veel verbeteringen doorgevoerd’
Apothekers hebben veel verbeteringen doorgevoerd om de medicatieveiligheid te verbeteren. Wat betreft de voorschrijvers is er nog extra winst te behalen. Dat stelde minister Schippers van VWS tijdens het Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelen in de Tweede Kamer op 9 februari.
Voorbeeldbrieven beschikbaar voor apotheken die betalen voor medicijnafval
Op de website van de KNMP zijn 2 voorbeeldbrieven beschikbaar voor apothekers die zich tot hun gemeente willen wenden over het onderwerp medicijnafval. Er is een brief voor apothekers die de kosten voor afvoer en verwerking volledig moeten dragen en er is een brief voor apothekers die het afval zelf moeten afvoeren.
De KNMP introduceert twee nieuwe apps
Persbericht | De KNMP introduceert per 9 februari 2017 twee nieuwe apps voor zorgprofessionals. De app GnmVerkeer en de app NierDosering komen in de plaats van de eerder uitgegeven zakboekjes. Eerder lanceerde de KNMP al de app IA Oncologie 2016 en de Appotheek.
Tijdelijke regeling voorschrijfbevoegdheid PA’s en VS’en blijft geldig
De tijdelijke voorschrijfbevoegdheid van physican assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) blijft van kracht totdat de tijdelijke bevoegdheid al dan niet is omgezet in een definitieve. Tot die tijd kunnen apothekers recepten van PA’s en VS’en verwerken zoals ze dit nu ook doen.
Opnieuw vervalste recepten aangeboden in Amsterdam
Er zijn twee vervalste recepten aangeboden bij verschillende apotheken in Amsterdam. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
Vervalste recepten aangeboden in Haarlem
In Haarlem zijn in de periode oktober 2016 tot en met januari 2017 meerdere vervalste recepten aangeboden. Daarvan heeft de KNMP een melding gekregen.
Minister Schippers: ‘Apothekers grote rol bij medicatieveiligheid’
De apotheker is bij uitstek de zorgverlener die veilig gebruik van geneesmiddelen kan bevorderen. Dat zegt minister Schippers in een Kamerbrief bij het vandaag verschenen rapport van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (VM) dat in opdracht van het ministerie van VWS werd uitgevoerd onder leiding van het Erasmus MC.
Jarige apothekers delen Het Sterkebottenboekje uit in strijd tegen botbreuken
Persbericht | Jaarlijks breken 85.000 55-plussers een bot door botontkalking. Het aantal mensen in Nederland met botontkalking of osteoporose bedraagt 850.000. Daarvan is slechts de helft bij de huisarts bekend met de kwaal. Over deze groep en over de preventieve maatregelen – vitamine D, calcium en beweging – gaat Het Sterkebottenboekje, dat apothekersorganisatie KNMP 30 januari uitbrengt voor haar 175-jarig bestaan. Apothekers geven het boekje cadeau aan patiënten die blijkens een online-test een verhoogd risico op botontkalking hebben.
Apotheekteam Magazine bereidt apotheekteam voor op sterkebottencampagne
De KNMP heeft voor apothekersassistenten een extra editie van het Apotheekteam Magazine ontwikkeld over vitamine D en over de sterkebottencampagne die op 30 januari begint. Bij deze landelijke publiekscampagne is een belangrijke rol weggelegd voor apothekersassistenten.
Vervalst recept aangeboden in Assen
In Assen is een vervalst recept aangeboden voor Oxycodon 80 mg, 120 stuks. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
Patiënten mijden zorg in de apotheek
Een toenemend aantal patiënten mijdt zorg bij de apotheek en bezuinigt op medicatie. Patiënten komen later terug bij de apotheek en verlagen daarmee de dosering. Ze vragen om een grotere hoeveelheid per aflevering of gebruiken minder middelen, zoals maagbeschermers bij NSAID. Dit blijkt uit een gezamenlijke enquête van de KNMP en Omroep MAX. Ruim vierhonderd openbaar apothekers vulden begin dit jaar een online vragenlijst in.
Schrappen indicatiecodes incontinentie en dieetpreparaten niet in afstemming met KNMP
Op de website van Het Roer Gaat Om wordt beweerd dat de indicatiecodes ‘Stoornis urinewegen’ (B1a - B1c) en ‘Stoornis in het metabolisme/dieetpreparaten’ (B3a - B3e) in afstemming met de KNMP zijn geschrapt. Dit is niet het geval. Ook is onduidelijk wat de wijziging voor apothekers betekent. De KNMP heeft in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) haar ongenoegen geuit over de gang van zaken en gevraagd om opheldering.
KNMP biedt gratis plaatsing van vacatures voor apotheekmedewerkers
Apothekers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers kunnen vanaf 19 januari gratis een vacature plaatsen op de website voor het apotheekteam. Hiermee wil de KNMP apothekers verdere ondersteuning bieden bij de praktijkvoering van hun apotheek.
Onderhoudswerkzaamheden KNMP-websites zaterdag 21 januari
Alle websites van de KNMP zijn zaterdag 21 januari 2017 tussen 07.00 en 18.00 uur niet bereikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden. Dit geldt onder meer voor de KNMP Kennisbank, PW.nl, KNMP.nl, Apotheek.nl en Farmanco.
E-learning over laaggeletterde medicijngebruikers beschikbaar
De KNMP stelt een e-learning over laaggeletterdheid en medicijngebruik beschikbaar voor het apotheekteam, verpleegkundigen en verzorgenden. De e-learning maakte onderdeel uit van de tentoonstelling ‘Kunt u dat even uitleggen?’, die in 2016 door het land reisde. Nu de laatste editie van de expo is afgerond, geeft de KNMP de e-learning vrij.
De nieuwe Zelfzorgrichtlijn vitamine D is uit
Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP lanceerde begin januari de Zelfzorgrichtlijn Vitamine D op de KNMP Kennisbank. Deze maand start ook de landelijke KNMP-campagne die het belang van vitamine D voor gezonde botten benadrukt. ‘De Zelfzorgrichtlijn biedt tijdens – en na – de campagne vakinhoudelijke verdieping over vitamine D’, aldus KNMP-apothekers Jeltje Luinenburg en Daphne Dost.
Publiekscampagne botkwaliteit en vitamine D
De KNMP viert dit jaar haar 175e jubileum. In dit kader start op 30 januari een landelijke publiekscampagne over sterke botten. Met daarin bijzondere aandacht voor de rol van vitamine D. Apothekers delen een gratis informatieboekje uit: Het sterkebottenboekje.
Recall Fosinoprilnatrium 5 mg tabletten DCB en DMB
Apotheek De Collegiale Bereiding (DCB) en Apotheek de Magistrale Bereider (DMB) roepen met onmiddellijke ingang Fosinoprilnatrium tabletten 5 mg terug op apotheekniveau.
Vervalste recepten aangeboden in Amsterdam
De KNMP heeft een melding gekregen dat een patiënt al sinds 2015 vervalste recepten voor onder andere temazepam, amitriptyline en flunitrazepam indient bij apotheken in Amsterdam.
KNMP zette laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart
De KNMP zette in 2016 het thema laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart met de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’. 40 nieuwe iconen, 24 gebarentaalfilmpjes, 10 extra animatiefilmpjes, 7 reizende tentoonstellingen, en 100 nieuwe medicijnbegrippen met hoorbare uitleg kwamen tot stand met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Ook Calmurid in 2017 niet langer vergoed
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat Calmurid® crème 100 mg/g per 1 januari 2017 niet langer is opgenomen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering en daarom niet meer wordt vergoed. Hiermee volgt de minister het advies van het Zorginstituut Nederland om preparaten met ureum niet langer te vergoeden omdat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.
Ouderen, Ephor en KNMP: ‘Houd vitaminen in het verzekerd pakket’
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven seniorenorganisatie KBO-PCOB, het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) en de KNMP in een brief aan minister Schippers van VWS. Zij reageren op het advies van het Zorginstituut Nederland om diverse receptplichtige vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het GVS te laten stromen. De minister besluit in het voorjaar van 2017 of zij deze middelen blijft vergoeden.
Schippers informeert Tweede Kamer over vergoeding daratumumab en eculizumab
Minister Edith Schippers van VWS wil daratumumab (Darzalex) voor de behandeling van multipel myeloom in de zogeheten pakketsluis voor dure geneesmiddeln plaatsen, met uitzondering van de reeds geregistreerde indicatie. Eculizumab (Soliris) voor de behandeling van atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) blijft vooralsnog in het basispakket. Dat schrijft ze in een Kamerbrief van 22 december 2016.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl