Nieuws apotheekteam

IGZ: eindcontroles recepten dezelfde dag en niet pas binnen 24 uur
De apotheker dient de eindcontroles van recepten dagelijks uit te voeren, en niet binnen een termijn van 24 uur. Dit is vastgesteld na bestuurlijk overleg tussen de KNMP en de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).
Ministerie erkent geschilleninstantie voor openbare apotheken
Het ministerie van VWS erkent sinds deze week de mede door de KNMP opgerichte Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) als geschilleninstantie voor openbare apotheken en huisartsen.
KNMP-voorzitter Klein Nulent bij Zorg.nu: 'Middelen uit substitutierichtlijn uit preferentiebeleid'
‘Producten uit de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie moeten worden uitgezonderd van het preferentiebeleid.’ Dat zei KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent dinsdagavond 18 oktober in het televisieprogramma Zorg.nu. Hij zat daar aan tafel met Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland in een item over het preferentiebeleid.
Ook in 2017 subsidie voor dienstapotheken
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt ook in 2017 apotheken die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend farmaceutische spoedzorg leveren. De tijdelijke subsidieregeling kent dezelfde voorwaarden als in 2016. Dit heeft VWS bekendgemaakt.
RIVM: documentatie bloedglucosemeters onvoldoende
De technische documentatie van fabrikanten van bloedglucosemeters is onvoldoende. Dat blijkt uit het rapport ‘Bloedglucosemeters: de situatie op de Nederlandse markt’ van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit vormt geen aanleiding om de bloedglucosemeters van de markt te halen.
Aangepast advies voor acitretine
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) komen met een aangepast advies over geneesmiddelen die acitretine bevatten. Het gaat om een verlenging van de periode van zwangerschapspreventie en bloeddonatie van 2 jaar naar 3 jaar na het stoppen met de behandeling.
Projecten kwetsbare ouderen winnen KNMP Zorginnovatieprijs
De KNMP Zorginnovatieprijs najaar 2016 is toegekend aan twee projecten gericht op de zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Het gaat om de inzending van apothekers Sylvia Verwoert (Apotheek Ondiep) en Fleur de Groot (Zuilense apotheek) in Utrecht met het project ‘Kwetsbare ouderen’ en de inzending van Pharmium apothekers in Drachten met het project ‘WijsGrijs’. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het KNMP Najaarscongres in Utrecht.
KNMP en IGZ presenteren handreiking opiumadministratie
De KNMP maakte in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een handreiking voor een werkbare en heldere administratie van opiumwetgeneesmiddelen. Deze administratie mag gedeeltelijk digitaal gevoerd worden. Tevens onderzoeken de partijen een digitale rapportage van In Manu Medici (IMM)-recepten.
Descovy®: let op de sterkte
Apothekers die het per 1 oktober geïntroduceerde HIV-middel Descovy® meegeven, krijgen het advies goed op de sterkte te letten. Per 1 november is hiervoor in de G-Standaard een (interactie)bewaking opgenomen.
Implementatie van farmacogenetica in Europa stap dichterbij
De KNMP heeft sinds de aftrap van het U-PGx-project op 1 januari flinke vooruitgang geboekt. Het grootste deel van de adviezen is vertaald, er zijn verschillende inventarisaties gedaan bij de deelnemende landen, er is een mini-kopie van de G-standaard gemaakt en de standaardset allelen is opgesteld. Op een consortiumbijeenkomst in Athene op 27 en 28 september bespraken de KNMP en de vijftien andere partners de voortgang.
Eerste Kamer stemt in met wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking gegevens
De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 oktober ingestemd met de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Deze wet creëert randvoorwaarden voor een goede, snelle en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens. Gerben Klein Nulent, voorzitter van de KNMP, is blij: ‘Dit is goed nieuws voor patiënten en apothekers.’
Dermatologische preparaten met ureum niet langer vergoed
Dermatologische preparaten met ureum worden per 1 januari 2017 niet langer vergoed. Het Zorginstituut Nederland oordeelt in een rapport dat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.
Vergoeding doorgeleverde apotheekbereidingen 2017 bekend
De zorgverzekeraars hebben bekend gemaakt welke doorgeleverde apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2017 vergoeden en welke niet. Ten opzichte van 2016 is de vergoeding van 80 bereidingen gewijzigd.
Salbutamol-inhalator Sandoz mag op de markt blijven
De klachten over de salbutamol-inhalator van Sandoz kunnen niet aan het product zelf worden toegeschreven. Dat is de conclusie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), op basis van onderzoek na meldingen dat deze astma-inhalator minder goed werkt. Wel is de omzetting van veel astma- en COPD-patiënten in korte tijd, naar dit type inhalator, een mogelijke verklaring voor het aantal klachten.
CZ doet onderzoek naar gestolen verzekeringspas en vervalste recepten
Zorgverzekeraar CZ doet onderzoek naar het onrechtmatig verkrijgen van tramadol door middel van een gestolen verzekeringspas en vervalste recepten. Een onbekende derde heeft bij meerdere apotheken in Nederland het geneesmiddel verkregen.
Docenten van opleiding apothekersassistent nemen zelf kijkje in apotheek
Docenten van de opleiding tot apothekersassistent nemen op 27 september – de dag van de apothekersassistent – een kijkje in de apotheek om zo hun praktijkkennis bij te spijkeren. Na het succes van vorig jaar keert de zogenoemde 'docentenstage' terug.
Rijksbegroting: uitgaven openbare farmacie stabiel
De uitgaven aan geneesmiddelen in de openbare farmacie zijn stabiel voor de komende jaren. Dit blijkt uit de begroting van VWS voor 2017 die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Vervalst herhaalrecept tramadol aangeboden in Delft en Oss
Een vrouw heeft een vervalst herhaalrecept voor tramadol 50 mg aangeboden bij de Hof van Delft apotheek in Delft en bij Burcht-Apotheek Gilissen in Oss. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
Dieven tuk op huidproducten apotheek
Dieven hebben het voorzien op de huidproducten van Vichy. Hierover heeft de KNMP meldingen gekregen van apotheken in Hendrik-Ido-Ambacht, Wehl, Hilvarenbeek, Coevorden, Kaatsheuvel en Valkenswaard. De KNMP roept apotheken die slachtoffer zijn geworden van diefstal op om melding te doen bij de KNMP. En uiteraard is het altijd van belang om bij diefstal aangifte te doen bij de politie.
KNMP en Patiëntenfederatie Nederland stellen nieuwe klachtenregeling op
De KNMP en Patiëntenfederatie Nederland (PN, voorheen NPCF) ontwikkelen samen de nieuwe klachten- en geschillenregeling openbare apotheken. Deze regeling vervangt per januari 2017 de huidige klachtenregeling openbare apotheken.
Nieuwe LSP-folder ook voor laaggeletterde patiënt
De Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) komt met een nieuwe folder over het Landelijk Schakelpunt (LSP) die ook toegankelijk is voor laaggeletterde patiënten. Apothekers, huisartsen en huisartsenposten die gebruikmaken van het LSP ontvangen de nieuwe folder deze week per post.
Aanvraagformulier voor stagevergoeding assistenten: op 1 oktober bij VWS
Apotheken die voor schooljaar 2015/2016 subsidie willen aanvragen uit het Stagefonds Zorg moeten zorgen dat het formulier op 1 oktober binnen is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Inzet apothekers voor laaggeletterdheid erkend bij Vlaggenparade Rotterdam
De inzet van apothekers voor laaggeletterde patiënten krijgt erkenning van de gemeente Rotterdam met een KNMP-vlag aan de voet van de Erasmusbrug. Apotheker Mark Barendregt hees de vlag namens de KNMP op 5 september, bij de start van de Week van de Alfabetisering. Daar wappert deze tussen 29 andere vlaggen van organisaties waarbij dit onderwerp hoog op de agenda staat.
Steun voor KNMP-voorstel over geneesmiddelentekorten
Om de geneesmiddelentekorten te bestrijden zouden zorgverzekeraars voortaan meer dan één aangewezen geneesmiddel moeten vergoeden. Dit stelt directeur Léon Tinke van de KNMP in een uitzending van Nieuwsuur. ‘Er zijn vaak eveneens goedkope vergelijkbare geneesmiddelen, die net een paar cent duurder zijn. In het geval van voorraadproblemen is er dan meer keuze.’ Tinke heeft berekend dat de maatregel 15 miljoen euro kost, afgezet tegen de 4 miljard euro die jaarlijks aan geneesmiddelen worden uitgegeven.
Klachten en agressie aan de balie door geneesmiddelentekorten
Persbericht | Driekwart van de apothekersassistenten heeft dagelijks te maken met klachten van patiënten door medicijntekorten en door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Een kwart krijgt zelfs te maken met agressie aan de balie, bijvoorbeeld wanneer geneesmiddelen als Thyrax of dexamfetamine niet beschikbaar zijn. Dat blijkt uit een online peiling onder apothekersassistenten uitgevoerd door onderzoeksinstituut SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in opdracht van de KNMP.
Apothekers lanceren 40 nieuwe iconen voor laaggeletterden
Persbericht | Apothekersorganisatie KNMP lanceert 40 nieuwe medicijn-iconen voor laaggeletterden in de Week van de Alfabetisering. De lancering vindt plaats tijdens de opening van de tentoonstelling 'Kunt u dat even uitleggen?' op dinsdag 6 september in Bibliotheek Utrecht Overvecht. Dan vindt ook de première plaats van de mini-documentaire ‘De bijsluiter die lees ik niet' – Goede zorg voor laaggeletterde medicijngebruikers.
Medewerking gevraagd voor onderzoek over receptwijzigingen in openbare apotheek
Een onderzoeksteam van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy vraagt medewerking voor een landelijk onderzoek naar receptwijzigingen in de openbare apotheek. Deelname aan het onderzoek, uit te voeren in samenwerking met de KNMP, komt onder meer neer op het noteren van alle receptwijzigingen op 1 dag.
Vernieuwde website Z-Index gebruiksvriendelijker voor bezoeker
De vernieuwde website van Z-Index, leverancier van de G-Standaard, is gebruiksvriendelijker voor de bezoeker, met een veranderde indeling en een vernieuwde lay-out die zich aanpast aan tablet en mobiel.
Vervalst herhaalrecept tramadol aangeboden in Uden
Een vrouw heeft dinsdagavond 30 augustus een vervalst recept voor tramadol 50 mg aangeboden bij de dienstapotheek in Uden.
Commentaarfase herziene conceptrichtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ rond 20 september verwacht
De multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ wordt, zoals eerder aangekondigd, onder begeleiding van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) herzien. De commentaarfase start rond 20 september (in plaats van 1 september), waarna de leden van de KNMP en NVZA gedurende 2 weken hun commentaar kunnen geven.
Geen productdefect gevonden bij salbutamol Sandoz
Er is geen productdefect gevonden bij salbutamol aërosol 100 microgram/dosis van de firma Sandoz. Dit laat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten op zijn website na meldingen over verminderde werkzaamheid van het middel.
Hitteplan van kracht
Het Nationaal Hitteplan geldt sinds 23 augustus in het hele land. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor kwetsbare groepen.
IGZ publiceert de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ gepubliceerd. Hiermee komt de Circulaire 'Grootschalig bereiden door apothekers' uit 2007 te vervallen.
Tracydal® per 1 september vergoed
Vanaf september wordt het middel Tracydal® (tranylcypromine) volledig vergoed, zonder bijbetalingen. Minister Schippers van VWS nam het advies van Zorginstituut Nederland over om dit middel op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Levering Thyrax Duotab uitgesteld
De levering van Thyrax Duotab tabletten is uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2017. Dat heeft de fabrikant Aspen Pharma Trading laten weten. Het bedrijf heeft meer tijd nodig dan voorzien om het productieproces op orde te brengen.
CBG komt met aangepast advies voor morning-afterpil
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) komt met een aangepast advies voor gebruikers van de morning-afterpil met levonorgestrel die gelijktijdig andere medicatie gebruiken. Het gaat om medicijnen tegen epilepsie, tuberculose of hiv, of het middel sint-janskruid. Vrouwen die een van deze medicijnen gebruiken, moeten oppassen bij het gebruik van de morning-afterpil met levonorgestrel. Het aangepaste advies volgt op een Europese herbeoordeling.
Nieuwe subsidieronde voor STIP-projecten
Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) biedt een nieuwe subsidieronde aan: STIP (‘Stimulering Toepassing In de Praktijk’) Ronde 3. Subsidie aanvragen voor een STIP-project kan tot en met dinsdag 11 oktober 2016.
KNMP pleit voor ruimhartiger polisvoorwaarden
Persbericht | De KNMP pleit voor ruimhartiger polisvoorwaarden van zorgverzekeraars. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te wisselen van medicijn en kunnen apothekers meer aandacht besteden aan goed en veilig medicijngebruik. Dit stelt apothekersorganisatie KNMP in een reactie op een rapport van kenniscentrum Nivel naar de gevolgen van het preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop en de ervaringen van hart- en vaatpatiënten.
Recall Rescuvolin, poeder voor injectievloeistof 500 mg
Teva Nederland in Haarlem heeft met onmiddellijke ingang Rescuvolin®, poeder voor Injectievloeistof 500 mg, teruggeroepen op ziekenhuisapotheekniveau. Het betreft de volgende charges 791081201, 677061301 en 677061302, ZI-nummer 13626140. Deze charges zijn in september 2014 voor het laatst uitgeleverd aan de groothandel door Teva.
CBG schorst vergunning twee malariageneesmiddelen
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten om de vergunning van 2 malariageneesmiddelen te schorsen. Het gaat om geneesmiddelen van Sandoz en Teva met een combinatie van de stoffen atovaquon en proguanil in 2 sterktes. Er zijn geen aanwijzingen dat er met de werkzaamheid en veiligheid van deze producten iets mis is.
Conceptversie Informatiestandaard voor uitwisseling medicatiegegevens klaar om te testen
De conceptversie van de Informatiestandaard Medicatieproces, die een betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens faciliteert, is klaar om te testen. De verwachting is dat zorgverleners en softwareleveranciers de pilot in maart 2017 afronden. Regio´s die willen meedoen aan deze pilot, kunnen zich nog opgeven.
NHG: stappenplan behandeling diabetes type 2 vooralsnog ongewijzigd
Het stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2 uit de NHG-Standaard blijft vooralsnog ongewijzigd. Dit laat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) weten in reactie op berichten in de media dat het risico op hypoglykemieën bij het gebruik van gliclazide even hoog is als bij andere sulfonylureumderivaten.
Hitteplan van kracht in deel van het land
Het Nationaal Hitteplan geldt sinds 19 juli in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor kwetsbare groepen.
ACM: zorgaanbieders hebben minder koudwatervrees voor samenwerking
Zorgaanbieders hebben minder koudwatervrees voor samenwerking bij nieuwe initiatieven ter verbetering van de zorg. Dit constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een tussenrapportage over de effectiviteit van haar Uitgangspunten voor het toezicht in de eerstelijns zorg.
Gezocht: apothekers die meedenken over zoekmogelijkheden Informatorium
Het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) zoekt apothekers die mee willen denken en praten over verbetering van de toegankelijkheid, presentatie en gebruiksvriendelijkheid van de online-versie van het Informatorium. Het GIC organiseert hiervoor bijeenkomsten van een tweetal focusgroepen.
Apotheken ontvangen in augustus aanvraagformulier voor stagevergoeding assistenten
Apotheken die voor vergoeding van de stagebegeleiding van apothekersassistenten in aanmerking komen, ontvangen half augustus van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aanvraagformulier. Hiermee kunnen zij voor schooljaar 2015/2016 subsidie aanvragen uit het Stagefonds Zorg.
Apotheekteam Magazine krijgt veel positieve reacties
Mooi magazine met korte en bondige artikelen. Verfrissend en verrassend. Overzichtelijk en prettig te lezen. Actuele onderwerpen, waardoor je merkt dat iets niet alleen in jouw apotheek speelt. Leuk en makkelijk om thuis vanaf een laptop te lezen. Informatief met handige tools die je kunt gebruiken aan de balie. Dat zijn enkele van de vele positieve reacties na het verschijnen van de eerste 2 uitgaven van Het Apotheekteam, het nieuwe online magazine voor apotheekmedewerkers.
Regels autorijden bij psychiatrische aandoening versoepeld
Mensen die zijn behandeld voor een psychiatrische aandoening hoeven minder lang te wachten voordat zij weer mogen autorijden. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten op advies van de Gezondheidsraad.
Uitslag kwaliteitsindicatoren beschikbaar voor apotheken
Voor alle apotheken die de kwaliteitsindicatoren over 2015 hebben ingevuld, is vanaf 14 juli 2016 een afzonderlijk benchmarkrapport met de uitslag beschikbaar.
Hoofdpersoon KNMP-film klaagt tabaksindustrie aan
Anne Marie van Veen, hoofdpersoon in de KNMP-film die werd vertoond tijdens het KNMP Voorjaarscongres over palliatie, klaagt de tabaksindustrie aan. De moeder van 4 kinderen met uitgezaaide longkanker houdt sigarettenfabrikanten verantwoordelijk voor het opzettelijk en met voorbedachten rade benadelen van haar gezondheid.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl