Nieuws apotheekteam

Handelsvergunning Amlodipine/Valsartan Aurobindo niet langer geschorst
De schorsing van de handelsvergunning van het generieke geneesmiddel Amlodipine/Valsartan Aurobindo is opgeheven per 17 augustus. Registratiehouder Aurobindo heeft door het indienen van een nieuwe studie adequaat bewijs geleverd voor bio-equivalentie met het Europees referentieproduct. De vergunning van het middel was geschorst sinds 1 juni 2017.
Stoptober-materialen gratis beschikbaar voor apothekers
Apothekers die willen meedoen aan Stoptober kunnen daarvoor gratis materialen opvragen in de webshop van het Trimbos Instituut. De Toolkit Stoptober 2017 bestaat uit posters en flyers die in de apotheek gebruikt kunnen worden.
Actieve kool in eten werkt geneesmiddelen tegen
Actieve kool in voeding, waardoor deze zwart kleurt, kan de werking van geneesmiddelen, zoals de pil, verminderen. Dat zegt apotheker Ka-Chun Cheung van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP op Radio EenVandaag, in reactie op een artikel in het Algemeen Dagblad dat ‘houtskool je zwanger kan maken’. ‘Van de houtskool zelf word je natuurlijk niet zwanger, maar ik zou mijn dochter afraden ‘ontgiftende’ zwarte drankjes of voeding te nemen terwijl ze de pil gebruikt. Zo lang de actieve kool niet is verzadigd, absorbeert het van alles, ook vitaminen en geneesmiddelen. We kunnen de opname van de geneesmiddelen door het lichaam dan niet meer garanderen. Het kan zijn dat de pil dan minder werkt’, aldus Cheung.
KNMP-websites zaterdag 19 augustus niet bereikbaar
De KNMP-websites zijn zaterdag 19 augustus niet bereikbaar vanwege onderhoud in het datacentrum. Dit zal naar verwachting duren van 7.00 tot 16.00 uur. Het betreft onder meer PW.nl, KNMP.nl, Apotheek.nl, Z-Index.nl, KNMP Farmanco en de KNMP Kennisbank.
KNMP-jubileumtentoonstelling tijdelijk in museum CORPUS
De KNMP-jubileumtentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ staat van 12 tot en met 27 augustus in CORPUS. Deze tentoonstelling laat zien hoe de apotheker als moderne zorgverlener zorgt voor veilig medicijngebruik. Dit sluit goed aan bij CORPUS waar bezoekers een reis door de mens maken.
De Standaarden voor Zelfzorg weer up-to-date
De Standaarden voor Zelfzorg zijn weer volledig up-to-date. Met de achtste en herziene druk is dit standaardwerk voorzien van rijke informatie over zelfzorg. Dankzij een nieuwe vormgeving is het boekwerk zeer toegankelijk voor de lezer en makkelijk te hanteren in de apotheek.
Ongewijzigd advies gebruik paracetamol bij zwangerschap
Het advies voor zwangere vrouwen in de bijsluiter van paracetamol hoeft niet te worden aangepast. Dit heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in de vergadering van 27 juli 2017 vastgesteld.
Oproep tot deelname onderzoek taakprioritering
Promovendus en apotheker Jeroen van de Pol zoekt respondenten voor zijn onderzoek naar de taakprioritering van apothekers. Middels een eenmalige enquête kunnen apothekers aangeven aan welke dagelijkse activiteiten de openbaar apotheker prioriteit hecht en welke activiteiten als minder belangrijk worden ervaren.
Apotheken in Tynaarlo stoppen met inzameling medicijnafval
Apotheken in gemeente Tynaarlo, Drenthe, stoppen met de inzameling van medicijnafval van patiënten. Zij betalen jaarlijks duizenden euro’s aan een particulier afvalbedrijf om het medicijnafval te verwerken. Ondanks herhaaldelijke pogingen is de gemeente niet bereid gevonden om afspraken te maken met de apotheken.
Jaarlijks 40.000 gebruikers van pijnstillers behoed voor maagbloeding
Persbericht | Bij 40.000 gebruikers van pijnstillers zoals diclofenac en ibuprofen, hebben apothekers een maagbeschermer aan de medicatie toegevoegd om hen te behoeden voor een maagbloeding. Deze zogenoemde NSAID’s verhogen het risico op een maagbloeding. Jaarlijks zijn er nog steeds te veel vermijdbare ziekenhuisopnamen wegens een maagbloeding bij gebruik van NSAID's. Dat blijkt uit het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid dat eerder dit jaar verscheen.
KNMP in overleg met ministerie over opiaten in verkeer
De KNMP is in overleg met het ministerie van I en M om tot een oplossing te komen voor patiënten die om medische redenen opiaten gebruiken. Door de inwerkingtreding van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer per 1 juli 2017 mogen gebruikers van morfine en medicinale cannabis niet meer autorijden.
Zorginstituut: wisselen bloedglucosemeter zaak van hoofdbehandelaar en patiënt
De hoofdbehandelaar beoordeelt in samenspraak met de patiënt of het wisselen van een bloedglucosemeter gewenst is. Dit stelt de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland in een begin augustus genomen besluit. Nadat er binnen de Kwaliteitsstandaard Hulpmiddelen Diabetes geen overeenstemming was bereikt over de substitutie van bloedglucosemeters bij gewijzigd prijsbeleid van de fabrikant, kreeg het Zorginstituut de opdracht haar doorzettingsmacht te gebruiken.
NZa keurt facultatieve zorgprestatie medicatiebegeleiding Parkinsonpatiënten goed
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een facultatieve zorgprestatie voor de medicatiebegeleiding bij patiënten met Parkinson goedgekeurd. De prestatie is aangevraagd door zorgverzekeraar Menzis en ApotheekZorg B.V. en is per 1 augustus 2017 van kracht, zo blijkt uit een publicatie op NZa.nl.
Jaarlijks 30.000 opiaatgebruikers behoed voor verstopping
Persbericht | Bij 30.000 gebruikers van morfine-achtige pijnstillers, zoals morfine, oxycodon en fentanyl, hebben apothekers een laxeermiddel aan de medicatie toegevoegd om hen te behoeden voor een ernstige verstopping. Deze pijnstillers ook wel opiaten genoemd kunnen de darmen stilleggen, waardoor ernstige obstipatie kan ontstaan. Om die reden geven apothekers gelijktijdig met de pijnstillers een laxeermiddel mee aan patiënten.
Aris Prins in de media over antibiotica
Openbaar apotheker en KNMP-bestuurder Aris Prins heeft de afgelopen weken in de media een aantal keren uitleg gegeven over het gebruik van antibiotica. Prins werd donderdag 27 juli in het NOS Journaal van 18.00 en 20.00 uur bevraagd over dit onderwerp. Dit na een publicatie in British Medical Journal, waarin Britse wetenschappers stellen dat het voortijdig stoppen van een antibioticakuur niet zo gevaarlijk is als tot nu toe werd gedacht.
Zelftest voor hiv in de media
Apotheker Taco van Witsen spreekt zaterdag 22 juli in het NOS-journaal over de zelftest voor hiv. Het item is opgenomen in de Schinkel Apotheek in Amsterdam en is – ijs en weder dienende – op 22 juli om 18.00 uur en om 20.00 uur op het Journaal te zien en tussen 7.00 en 8.30 uur op radio NPO 1 te beluisteren.
Falsified Medicines Directive: NMVO en Arvato tekenen contract
De Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) en het IT-bedrijf Arvato hebben een contract getekend voor de realisatie van het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem. Dit treedt vanaf 9 februari 2019 in werking om de echtheid van geneesmiddelen te verifiëren. Ook de KNMP participeert in de NMVO.
Zorgorganisaties willen minister voor Ouderen en Maatschappij
Ouderen, mantelzorgers en zorgverleners, inclusief de KNMP, vragen het nieuwe kabinet om een coördinerend minister voor Ouderen en Maatschappij aan te stellen. Deze bewindspersoon kan de samenhang tussen zorg, welzijn en wonen versterken. De ruim twintig organisaties stellen een werkagenda op met maatregelen voor een oudervriendelijke samenleving, waaronder passende zorg en meer tijd en aandacht voor ouderen.
Nieuwe wet: niet autorijden bij morfine of medicinale cannabis
Gebruikers van morfine en medicinale cannabis mogen niet autorijden. Dit blijkt uit nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 over het gebruik van drugs in het verkeer. De wet maakt geen uitzondering voor gebruik van middelen die op recept door een apotheker zijn afgeleverd.
Alle apotheken in Zeeland nemen medicijnafval in
Alle apotheken in Zeeland fungeren binnenkort als inzamelpunt voor medicijnafval. Dit is begin juli 2017 besloten na overleg tussen Zeeuwse gemeenten, waterbedrijf Evides en Waterschap Scheldestromen. Deze instanties nemen de kosten voor de verwerking van medicijnafval voor hun rekening in een pilot van twee jaar.
Recall NovoPen Echo en NovoPen 5
Novo Nordisk B.V. heeft in overleg met IGZ besloten tot een recall van enkele charges NovoPen Echo en NovoPen 5, vanwege een defect dat kan optreden bij het onjuist schoonmaken van de patroonhouder. Het gaat om een recall op apotheekniveau, waarbij ook patiënten moeten worden benaderd.
Minister Schultz wil niet dat apotheken betalen voor afvoer medicijnafval
Minister Schultz (IenM) wil niet dat apotheken nog betalen voor de afvoer van medicijnafval. Zij gaat zich ervoor inzetten om dit probleem “tot de laatste gemeente van Nederland opgelost te krijgen”. Dat zegt zij in de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van D66 en de ChristenUnie tijdens het Algemeen Overleg Water. De KNMP heeft de afgelopen twee jaar actief beleid gevoerd om gemeenten hiertoe te bewegen.
Hitteplan van kracht in deel van het land
Het Nationaal Hitteplan geldt sinds 19 juni in de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor kwetsbare groepen.
Nascholingsprogramma StiPCO met half jaar verlengd
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verlengt de subsidie voor StiPCO met een half jaar. Het programma eindigt nu in februari 2020. De einddatum voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers werd eerder op augustus 2019 vastgesteld.
In kwart gemeenten betaalt apotheek nog steeds voor medicijnafval
In een kwart van de Nederlandse gemeenten moeten apotheken nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen van medicijnafval van patiënten. In 2016 was dit nog 45%. Veel gemeenten en apotheken zijn afgelopen jaar tot afspraken gekomen. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek van de KNMP in juni 2017.
Een telefoontje over StiPCO
Openbaar apothekers kunnen in de komende weken een telefoontje krijgen over StiPCO. Bureau Ditmeijers’ belt namens de KNMP om te vragen naar wensen voor het nascholingsaanbod.
Apotheker trapt VWS-campagne antibioticaresistentie af
Apotheker Aris Prins bijt het spits af in de jongste VWS-campagne tegen antibioticaresistentie. In filmpjes op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn vertelt hij: ‘Antibiotica zijn geen snoepjes. Het is écht een laatste redmiddel. Als we resistentie krijgen dan hebben we over een jaar of 10 geen antibiotica meer.’
Verwijzing naar apotheek-linq.nl in strijd met de wet
De KNMP adviseert apotheken die een verwijzing hebben naar apotheek-linq.nl deze spoedig te verwijderen. Op de website worden geneesmiddelen aangeboden zonder dat een recept nodig is. Dit is in strijd met de wet. De CGR en het ministerie van VWS hebben de KNMP op deze verwijzing geattendeerd.
BNR: Medicijnafval nog steeds voor rekening apothekers
Het is onverteerbaar dat de inzameling van medicijnafval in veel gemeenten nog steeds voor rekening van apothekers komt. Dat zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent op dinsdag 6 juni in een interview voor BNR. Klein Nulent roept de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op om alle gemeenten in Nederland er toe te bewegen apothekers niet langer kosten in rekening te brengen.
Preferentiebeleid Menzis op MTX-injecties
Menzis heeft aangekondigd per 1 juli 2017 preferentiebeleid te voeren op methotrexaat-injectiepennen en injectiewegwerpspuiten. De Handleiding Substitutie van de KNMP stelt dat substitueren niet verstandig is, vanwege de smalle therapeutische breedte. Bovendien zijn patiënten vertrouwd geraakt en hebben ze leren omgaan met deze injectievorm.
Medische verklaring nodig bij meenemen opiumwetmiddelen naar buitenland
Patiënten die opiumwetmiddelen mee willen nemen naar het buitenland, hebben hiervoor een medische verklaring nodig. Afhankelijk van de bestemming is dit een Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring met eventueel een Apostillestempel.
‘Administratieve lasten in de farmaceutische zorg kunnen en moeten omlaag’
Ondanks inspanningen van de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en andere organisaties zijn de administratieve lasten in de farmaceutische zorg nog altijd hoog. Dit blijkt uit de Merkbaarheidsscan van Q-Consult, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.
Tijdelijk geen bijsluiter bij EpiPen
De EpiPen voor volwassenen komt naar verwachting weer beschikbaar vanaf 5 juni. De verpakkingen van de eerste charge zullen geen bijsluiter bevatten. Verpakkingen mét bijsluiter komen naar verwachting pas beschikbaar vanaf 26 juni.
Pilot PE-online: zo waarderen collega’s StiPCO-scholingen
Vanaf maandag 22 mei kunnen openbaar apothekers in PE-online zien hoe hun collega’s de verschillende StiPCO-scholingen waarderen. De waardering met 1 tot 5 sterren is onderdeel van een pilot die loopt tot en met eind oktober 2017.
Vitamine D, mineralen en zware paracetamol blijven in het basispakket 2018
Vitamine D, mineralen en zware paracetamol blijven in het basispakket 2018. Dat blijkt uit het pakketbesluit 2018 waarmee de ministerraad op 19 mei 2017 heeft ingestemd. Het Zorginstituut heeft in december aan de inmiddels demissionaire minister van VWS geadviseerd om deze middelen niet langer te vergoeden.
Eén kwaliteitsregister voor apothekersassistenten per juli
Met ingang van 1 juli 2017 is er één kwaliteitsregister voor alle apothekersassistenten. Dit melden de KAOF en KAA op hun website. De twee partijen lieten in februari al weten te onderhandelen over een plan om gezamenlijk op trekken.
3 procent datalekken komt van apotheken
Iets meer dan 3% van gemelde datalekken over het eerste kwartaal van 2017 komt van apotheken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg over de eerste 3 maanden 2300 meldingen, waarvan 666 uit de zorg en 80 van apotheken. Sinds 1 januari 2016 geldt een wettelijke meldplicht.
Apothekers passen jaarlijks nog steeds 10 miljoen recepten aan
Apothekers passen op jaarbasis nog steeds 10 miljoen recepten voor hun patiënten aan. Dit blijkt uit onderzoek van het instituut SIR onder 275 apotheken. De cijfers bevestigen gegevens uit een onderzoek uit 1999. KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: ‘Wij vonden het van belang opnieuw onderzoek te laten doen naar deze aantallen. Ze zijn zoals verwacht nog steeds actueel. Het laat zien hoe belangrijk het werk van de apotheker is. Medicijngebruik vraagt om grote zorgvuldigheid en extra controles.’
VWS wil overleg met KNMP en IGZ over vervalste recepten
Het ministerie van VWS wil met de KNMP en de IGZ in gesprek over vervalste recepten. Dit naar aanleiding van een uitzending van Radar. In het televisieprogramma verkrijgt een redacteur op basis van valse recepten medicijnen bij apotheken. De VVD heeft tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer staatssecretaris Van Rijn gevraagd om dit overleg te initiëren. De KNMP zal hier aandacht vragen voor elektronisch voorschrijven en het elektronisch uitwisselen van medische gegevens.
De KNMP keurt receptvervalsingen door Radar af
De KNMP keurt de toegepaste methode van het televisieprogramma Radar om recepten te vervalsen ten zeerste af. Dit staat in een gezamenlijke verklaring van de KNMP met Zorgverzekeraars Nederland. De KNMP gaat daarom niet in op de uitnodiging om maandag 15 mei 2017 in de studio te verschijnen voor de live-uitzending.
Delftse wethouder De Prez onderstreept maatschappelijke rol apothekers tijdens opening KNMP-jubileumtentoonstelling
‘Of je nu apotheker bent of arts of een andere zorgverlener: je helpt te zorgen dat mensen zich weer goed gaan voelen, aan het werk kunnen blijven. Heel belangrijk’, aldus de Delftse wethouder Raimond De Prez (wonen, stedelijke vernieuwing en zorg) tijdens de opening van de reizende KNMP-jubileumtentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’.
Apotheker over belang goed inhaleren in campagneweek Lucht & Longen
Apotheker Karen de Leest vertelt in het kader van de campagne Lucht & Longen over het juiste gebruik van inhalatiemedicatie op Mijn-lichaam.com. Deze website staat de komende week in het teken van de preventie van longaandoeningen en het bevorderen van schone lucht.
Pakket met ruim 20 maatregelen om geneesmiddelentekorten terug te dringen
Met een pakket van ruim 20 maatregelen de geneesmiddelentekorten in Nederland terugdringen. Dat wil de werkgroep geneesmiddelentekorten, zo meldt VWS-staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Nog niet alle voorgenomen maatregelen zijn geëffectueerd, reden voor de KNMP dit de komende tijd te bewaken.
KNMP stopt met gratis geprinte patiënteninformatie
Geprinte KNMP-publieksinformatie is per mei 2017 niet langer gratis beschikbaar. Brochures en posters zijn nog wel tegen kostprijs te bestellen. Ook is een aantal slecht lopende folders verwijderd. Dit gebeurde op verzoek van leden.
Jodiumtabletten reduceren opname radioactief jodium 40-60%
Er is tot 6 uur na inhalatie van radioactief jodium een reductie van 40 tot 60% mogelijk bij inname van jodiumtabletten. Dat blijkt uit het factsheet over jodiumprofylaxe voor artsen en apothekers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).
500 AED-buitenkasten voor apotheken en huisartsenpraktijken
De Hartstichting en de Vriendenloterij stellen 500 AED-buitenkasten gratis beschikbaar voor apotheken, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. Doel is om buurten in Nederland veiliger te maken, doordat de buitenkast 24 uur per dag bereikbaar is.
KNMP-voorzitter: ‘Medicijngebruik Johan Derksen levensgevaarlijk’
Het medicijngebruik van journalist en voetbalanalist Johan Derksen is onverantwoord en zelfs levensgevaarlijk. Dat zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent in een reactie op het onwel worden van Derksen na het innemen van slaapmedicatie met een onduidelijke herkomst. Veel medicijnen die via internet worden verkocht zijn nep. Bovendien ontbreekt dan de controle door de eigen (huis)arts en apotheker.
Apothekers kunnen nieuwe medicijnenfolders voor nierpatiënten bestellen
Apothekers kunnen kosteloos nieuwe medicijnenfolders voor nierpatiënten bestellen. De Nierstichting, Nierpatiënten Vereniging Nederland, KNMP en het Catharina Ziekenhuis presenteren ‘Medicijnen voor nierpatiënten. Zo gebruikt u ze’ en om ‘Soms moet u uw medicijnen even overslaan’.
KNMP, LHV, NHG en FMS op de bres voor uniforme prescriptieafspraken
De KNMP, LHV, NHG en FMS bevestigen in een gezamenlijke brief aan VWS dat zij staan voor uniforme prescriptieafspraken. Zij maken zich ongerust over de kwaliteit van zorg nu blijkt dat sommige verzekeraars eigen aflevertermijnen willen hanteren en daarmee de prescriptieafspraken schenden.
Essential Pharmaceuticals niet bereid om prijzen te verlagen
Essential Pharmaceuticals is niet bereid de prijzen van Camcolit, Norgalax, Calcitonine en Slow K te verlagen. In navolging van de KNMP heeft het ministerie van VWS daarop aangedrongen. Dat blijkt uit de beantwoording van de staatssecretaris van VWS op Kamervragen van de SP. Ook wil de fabrikant geen inzicht geven in de kostenopbouw van deze geneesmiddelen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl