Nieuws apotheekteam

Praktische handreiking bij meldplicht datalekken
Hoe om te gaan met een datalek? Dat staat in een praktische handreiking voor apothekers, huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen. De handreiking geeft aan hoe een datalek te melden en beantwoordt veelgestelde vragen, zoals wanneer er sprake is van een datalek en welke acties dan zijn aan te raden.
Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal
Controle bij terhandstellingen kan en mag ook digitaal. Door technologische ontwikkelingen bestaat de mogelijkheid controle bij het gereedmaken van geneesmiddelen voor uitgiften niet alleen door een personen maar met digitale middelen te laten plaatsvinden. Het zogeheten tweehandensysteem biedt daarom bij bepaalde gevalideerde werkwijzen ruimte voor een éénhandsysteem. Dit zijn de KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een bestuurlijk overleg overeengekomen.
Akkoord over financiering en aanpak LSP Verbeterplan
Het vervangen van het faxverkeer vanuit de tweede lijn door elektronische berichten via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Het vooraf toetsen in de receptverwerking of er nieuwe gegevens over een patiënt bekend zijn alsmede het verbeteren van de bruikbaarheid van de via LSP verzonden intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Deze functionaliteiten behoren tot het recent opgestelde LSP Verbeterplan. De financiering hiervan is rond, nu zorgverzekeraars budget beschikbaar stellen. In de loop van 2017 tot begin 2018 zijn deze verbeteringen in de AIS’en beschikbaar.
Vervalst recept lorazepam aangeboden in Heerlen
Er is een vervalst recept voor lorazepam 2.5 mg, 30 stuks, aangeboden in Heerlen. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
KNMP: maak structurele tolkenvergoeding mogelijk
Neem de behoefte aan goede communicatie tussen zorgverleners en vluchtelingen met een verblijfsvergunning serieus en kom tot een structurele tolkenvergoeding. Dit staat in een open brief aan minister Schippers. De brief is afkomstig van 8 zorgorganisaties, waaronder de KNMP. Op 7 december stemt de Tweede Kamer over de tolkenvergoeding tijdens de VWS begrotingsbehandeling.
Prescriptieregeling: kleinste afleververpakking
Apothekers dienen geneesmiddelen in principe voor maximaal 15 dagen mee te geven aan patiënten die ze voor het eerst gebruiken. Indien de kleinste afleververpakking meer dan 15 dagen geneesmiddelen bevat, mogen apothekers deze verpakking afleveren. Apothekers hoeven geen strips te knippen.
Geen lidocaïne door de gootsteen
Ongebruikte vloeibare geneesmiddelen, zoals lidocaïne, worden door de gootsteen gespoeld en komen terecht in het oppervlaktewater. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Om de gevolgen voor milieu beperkt te houden, wordt apothekers gevraagd om zorgprofessionals en patiënten een waarschuwing te geven bij de uitgifte van deze risicogeneesmiddelen, om restanten niet door te spoelen.
Onderzoek naar farmaceutische zorg voor laaggeletterden en migranten
De KNMP en Stichting Pharos onderzoeken welke ondersteuning apothekers nodig hebben bij de farmaceutische zorg voor laaggeletterden en migranten. Het doel van de enquête is om te achterhalen of en hoe apothekers de zorg voor laaggeletterde patiënten en migranten aanpakken. Ingevulde antwoorden geven de KNMP en Pharos handvatten om de apotheker beter van dienst te kunnen zijn op dit gebied.
Aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) heeft de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan 4 eerstejaarsstudenten Farmacie of (Bio-)Farmaceutische Wetenschappen. Het gaat om studenten met de beste studieresultaten van de faculteiten in Groningen, Utrecht, Leiden en VU-Amsterdam.
Uniforme afspraken over aflevertermijnen geneesmiddelen
Apothekers geven patiënten de geneesmiddelen die ze voor het eerst gebruiken voor maximaal 15 dagen mee. Indien de kleinste afleververpakking meer dan 15 dagen geneesmiddelen bevat, mogen apothekers deze verpakking afleveren. Bij chronisch gebruik geldt een afleverperiode van maximaal 3 maanden. Deze afspraken hebben 9 betrokken koepelorganisaties gemaakt over het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Directeur Léon Tinke van de KNMP: ‘Dit schept duidelijkheid voor de patiënt. We zijn heel blij dat de artsen, apothekers en zorgverzekeraars nu allemaal dezelfde regels hanteren.’
Vervalste recepten zolpidem aangeboden
De KNMP heeft diverse meldingen gekregen dat een patiënt vervalste recepten voor zolpidem 10 mg, 30 stuks, inlevert bij verschillende apotheken in Nederland. Deze apotheken zijn gevestigd in de omgeving van Rotterdam.
KNMP en VJA werken aan handvatten voor digitaliseren patiëntendossiers
De KNMP en de Vereniging Jonge Apothekers (VJA) werken aan praktische handvatten voor het digitaliseren van patiëntendossiers. Tijdens de inspiratiebijeenkomst Innovatieplaats Cure presenteerde de KNMP het project ‘digitaliseren papieren patiëntendossiers’. Een digitaal patiëntendossier vermindert de administratieve lasten in de apotheek en apothekers kunnen hun gehuurde opslagruimtes opzeggen.
KNMP spreekt zorgen uit bij Zorginstituut Nederland
De KNMP heeft met een brief haar zorgen uitgesproken bij het Zorginstituut Nederland (ZINL) over het concept-pakketadvies. Hierin stelt ZINL voor om diverse receptplichtige vitaminen, mineralen en paracetamol (1000 mg) niet langer op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Sulfasalazinetekort afgewend
Pfizer heeft voldoende nieuwe voorraden Salazopyrine om het dreigende tekort aan sulfasalazine te keren. De producent meldt dat er vanaf vrijdag 18 november ruim voldoende Salazopyrine zal zijn om alle patiënten van sulfasalazine te voorzien.
KNMP: vitaminen uit basispakket is onverantwoord
Persbericht | Wanneer vitaminen en mineralen uit het basispakket gaan, geeft dat onnodige bijwerkingen en gezondheidsschade bij vooral oudere en chronische patiënten. Dat stelt de apothekersorganisatie KNMP in reactie op de discussie in de Tweede Kamer over het conceptadvies van Zorginstituut Nederland (ZINL). ZINL stelt voor om diverse receptplichtige vitaminen, mineralen en ook paracetamol van 1000 mg niet langer op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De KNMP wil hierover in overleg treden met ZINL.
Europese bijwerkingenweek van start
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Bijwerkingencentrum Lareb vragen aandacht voor het belang van het melden van bijwerkingen. De organisaties doen mee aan de Europese bijwerkingenweek die vandaag in 22 landen van start is gegaan. De campagne bestaat uit animatiefilmpjes en korte infographics die worden gedeeld via Facebook en Twitter met #mijnbijwerking.
Dieven tuk op huidproducten apotheek
Dieven hebben het voorzien op de huidproducten van Vichy. Hierover heeft de KNMP meldingen gekregen van apotheken in Hendrik-Ido-Ambacht, Eerbeek, Wehl, Hilvarenbeek, Coevorden, Kaatsheuvel, Reusel, Valkenswaard en Staphorst. De KNMP roept apotheken die slachtoffer zijn geworden van diefstal op om melding te doen bij de KNMP. En uiteraard is het altijd van belang om bij diefstal aangifte te doen bij de politie.
Verhoogde productie om tekort sulfasalazine te keren
Merkfabrikant Pfizer verhoogt de productie om het tekort aan sulfasalazine te keren. Dit is een van de acties die gisteren in de werkgroep geneesmiddelentekorten is besproken. Voorts is er een generieke fabrikant die over circa twee weken weer voldoende sulfasalazine kan leveren voor de Nederlandse patiënten, aldus branchevereniging Bogin.
Recall Kogenate® en Helixate® (vervolg)
Bayer roept een aantal charges Kogenate® terug op apotheekniveau. Tegelijkertijd roept CSL Behring enige charges Helixate® NexGen terug, ook op apotheekniveau. Dit kondigen beide leveranciers aan in een afzonderlijke brief aan de KNMP. De recalls zijn een vervolg op eerdere terugroepacties van augustus dit jaar.
IGZ: eindcontroles recepten dezelfde dag en niet pas binnen 24 uur
De apotheker dient de eindcontroles van recepten dagelijks uit te voeren, en niet binnen een termijn van 24 uur. Dit is vastgesteld na bestuurlijk overleg tussen de KNMP en de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).
Ministerie erkent geschilleninstantie voor openbare apotheken
Het ministerie van VWS erkent sinds deze week de mede door de KNMP opgerichte Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) als geschilleninstantie voor openbare apotheken en huisartsen.
KNMP-voorzitter Klein Nulent bij Zorg.nu: 'Middelen uit substitutierichtlijn uit preferentiebeleid'
‘Producten uit de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie moeten worden uitgezonderd van het preferentiebeleid.’ Dat zei KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent dinsdagavond 18 oktober in het televisieprogramma Zorg.nu. Hij zat daar aan tafel met Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland in een item over het preferentiebeleid.
Ook in 2017 subsidie voor dienstapotheken
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt ook in 2017 apotheken die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend farmaceutische spoedzorg leveren. De tijdelijke subsidieregeling kent dezelfde voorwaarden als in 2016. Dit heeft VWS bekendgemaakt.
RIVM: documentatie bloedglucosemeters onvoldoende
De technische documentatie van fabrikanten van bloedglucosemeters is onvoldoende. Dat blijkt uit het rapport ‘Bloedglucosemeters: de situatie op de Nederlandse markt’ van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit vormt geen aanleiding om de bloedglucosemeters van de markt te halen.
Aangepast advies voor acitretine
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) komen met een aangepast advies over geneesmiddelen die acitretine bevatten. Het gaat om een verlenging van de periode van zwangerschapspreventie en bloeddonatie van 2 jaar naar 3 jaar na het stoppen met de behandeling.
Projecten kwetsbare ouderen winnen KNMP Zorginnovatieprijs
De KNMP Zorginnovatieprijs najaar 2016 is toegekend aan twee projecten gericht op de zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Het gaat om de inzending van apothekers Sylvia Verwoert (Apotheek Ondiep) en Fleur de Groot (Zuilense apotheek) in Utrecht met het project ‘Kwetsbare ouderen’ en de inzending van Pharmium apothekers in Drachten met het project ‘WijsGrijs’. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het KNMP Najaarscongres in Utrecht.
KNMP en IGZ presenteren handreiking opiumadministratie
De KNMP maakte in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een handreiking voor een werkbare en heldere administratie van opiumwetgeneesmiddelen. Deze administratie mag gedeeltelijk digitaal gevoerd worden. Tevens onderzoeken de partijen een digitale rapportage van In Manu Medici (IMM)-recepten.
Descovy®: let op de sterkte
Apothekers die het per 1 oktober geïntroduceerde HIV-middel Descovy® meegeven, krijgen het advies goed op de sterkte te letten. Per 1 november is hiervoor in de G-Standaard een (interactie)bewaking opgenomen.
Implementatie van farmacogenetica in Europa stap dichterbij
De KNMP heeft sinds de aftrap van het U-PGx-project op 1 januari flinke vooruitgang geboekt. Het grootste deel van de adviezen is vertaald, er zijn verschillende inventarisaties gedaan bij de deelnemende landen, er is een mini-kopie van de G-standaard gemaakt en de standaardset allelen is opgesteld. Op een consortiumbijeenkomst in Athene op 27 en 28 september bespraken de KNMP en de vijftien andere partners de voortgang.
Eerste Kamer stemt in met wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking gegevens
De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 oktober ingestemd met de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Deze wet creëert randvoorwaarden voor een goede, snelle en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens. Gerben Klein Nulent, voorzitter van de KNMP, is blij: ‘Dit is goed nieuws voor patiënten en apothekers.’
Dermatologische preparaten met ureum niet langer vergoed
Dermatologische preparaten met ureum worden per 1 januari 2017 niet langer vergoed. Het Zorginstituut Nederland oordeelt in een rapport dat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.
Vergoeding doorgeleverde apotheekbereidingen 2017 bekend
De zorgverzekeraars hebben bekend gemaakt welke doorgeleverde apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2017 vergoeden en welke niet. Ten opzichte van 2016 is de vergoeding van 80 bereidingen gewijzigd.
Salbutamol-inhalator Sandoz mag op de markt blijven
De klachten over de salbutamol-inhalator van Sandoz kunnen niet aan het product zelf worden toegeschreven. Dat is de conclusie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), op basis van onderzoek na meldingen dat deze astma-inhalator minder goed werkt. Wel is de omzetting van veel astma- en COPD-patiënten in korte tijd, naar dit type inhalator, een mogelijke verklaring voor het aantal klachten.
CZ doet onderzoek naar gestolen verzekeringspas en vervalste recepten
Zorgverzekeraar CZ doet onderzoek naar het onrechtmatig verkrijgen van tramadol door middel van een gestolen verzekeringspas en vervalste recepten. Een onbekende derde heeft bij meerdere apotheken in Nederland het geneesmiddel verkregen.
Docenten van opleiding apothekersassistent nemen zelf kijkje in apotheek
Docenten van de opleiding tot apothekersassistent nemen op 27 september – de dag van de apothekersassistent – een kijkje in de apotheek om zo hun praktijkkennis bij te spijkeren. Na het succes van vorig jaar keert de zogenoemde 'docentenstage' terug.
Rijksbegroting: uitgaven openbare farmacie stabiel
De uitgaven aan geneesmiddelen in de openbare farmacie zijn stabiel voor de komende jaren. Dit blijkt uit de begroting van VWS voor 2017 die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Vervalst herhaalrecept tramadol aangeboden in Delft en Oss
Een vrouw heeft een vervalst herhaalrecept voor tramadol 50 mg aangeboden bij de Hof van Delft apotheek in Delft en bij Burcht-Apotheek Gilissen in Oss. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen.
KNMP en Patiëntenfederatie Nederland stellen nieuwe klachtenregeling op
De KNMP en Patiëntenfederatie Nederland (PN, voorheen NPCF) ontwikkelen samen de nieuwe klachten- en geschillenregeling openbare apotheken. Deze regeling vervangt per januari 2017 de huidige klachtenregeling openbare apotheken.
Nieuwe LSP-folder ook voor laaggeletterde patiënt
De Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) komt met een nieuwe folder over het Landelijk Schakelpunt (LSP) die ook toegankelijk is voor laaggeletterde patiënten. Apothekers, huisartsen en huisartsenposten die gebruikmaken van het LSP ontvangen de nieuwe folder deze week per post.
Aanvraagformulier voor stagevergoeding assistenten: op 1 oktober bij VWS
Apotheken die voor schooljaar 2015/2016 subsidie willen aanvragen uit het Stagefonds Zorg moeten zorgen dat het formulier op 1 oktober binnen is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Inzet apothekers voor laaggeletterdheid erkend bij Vlaggenparade Rotterdam
De inzet van apothekers voor laaggeletterde patiënten krijgt erkenning van de gemeente Rotterdam met een KNMP-vlag aan de voet van de Erasmusbrug. Apotheker Mark Barendregt hees de vlag namens de KNMP op 5 september, bij de start van de Week van de Alfabetisering. Daar wappert deze tussen 29 andere vlaggen van organisaties waarbij dit onderwerp hoog op de agenda staat.
Steun voor KNMP-voorstel over geneesmiddelentekorten
Om de geneesmiddelentekorten te bestrijden zouden zorgverzekeraars voortaan meer dan één aangewezen geneesmiddel moeten vergoeden. Dit stelt directeur Léon Tinke van de KNMP in een uitzending van Nieuwsuur. ‘Er zijn vaak eveneens goedkope vergelijkbare geneesmiddelen, die net een paar cent duurder zijn. In het geval van voorraadproblemen is er dan meer keuze.’ Tinke heeft berekend dat de maatregel 15 miljoen euro kost, afgezet tegen de 4 miljard euro die jaarlijks aan geneesmiddelen worden uitgegeven.
Klachten en agressie aan de balie door geneesmiddelentekorten
Persbericht | Driekwart van de apothekersassistenten heeft dagelijks te maken met klachten van patiënten door medicijntekorten en door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Een kwart krijgt zelfs te maken met agressie aan de balie, bijvoorbeeld wanneer geneesmiddelen als Thyrax of dexamfetamine niet beschikbaar zijn. Dat blijkt uit een online peiling onder apothekersassistenten uitgevoerd door onderzoeksinstituut SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in opdracht van de KNMP.
Apothekers lanceren 40 nieuwe iconen voor laaggeletterden
Persbericht | Apothekersorganisatie KNMP lanceert 40 nieuwe medicijn-iconen voor laaggeletterden in de Week van de Alfabetisering. De lancering vindt plaats tijdens de opening van de tentoonstelling 'Kunt u dat even uitleggen?' op dinsdag 6 september in Bibliotheek Utrecht Overvecht. Dan vindt ook de première plaats van de mini-documentaire ‘De bijsluiter die lees ik niet' – Goede zorg voor laaggeletterde medicijngebruikers.
Medewerking gevraagd voor onderzoek over receptwijzigingen in openbare apotheek
Een onderzoeksteam van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy vraagt medewerking voor een landelijk onderzoek naar receptwijzigingen in de openbare apotheek. Deelname aan het onderzoek, uit te voeren in samenwerking met de KNMP, komt onder meer neer op het noteren van alle receptwijzigingen op 1 dag.
Vernieuwde website Z-Index gebruiksvriendelijker voor bezoeker
De vernieuwde website van Z-Index, leverancier van de G-Standaard, is gebruiksvriendelijker voor de bezoeker, met een veranderde indeling en een vernieuwde lay-out die zich aanpast aan tablet en mobiel.
Vervalst herhaalrecept tramadol aangeboden in Uden
Een vrouw heeft dinsdagavond 30 augustus een vervalst recept voor tramadol 50 mg aangeboden bij de dienstapotheek in Uden.
Geen productdefect gevonden bij salbutamol Sandoz
Er is geen productdefect gevonden bij salbutamol aërosol 100 microgram/dosis van de firma Sandoz. Dit laat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten op zijn website na meldingen over verminderde werkzaamheid van het middel.
Hitteplan van kracht
Het Nationaal Hitteplan geldt sinds 23 augustus in het hele land. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor kwetsbare groepen.
IGZ publiceert de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ gepubliceerd. Hiermee komt de Circulaire 'Grootschalig bereiden door apothekers' uit 2007 te vervallen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl