RIVM: kennis apothekers farmacogenetica onderbenut

22 juni 2017

De kennis van apothekers over farmacogenetica wordt onvoldoende benut. Het veld zou meer aandacht moeten hebben voor de beschikbare kennis, zoals de adviezen van de Werkgroep Farmacogenetica van de KNMP. Dit staat in een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over personalized medicine.

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: ”Wij herkennen de knelpunten die het RIVM ziet in onvoldoende dataverzameling en -uitwisseling voor personalized medicine. Apothekers hebben nog altijd onvoldoende beschikking over relevante patiëntgegevens, zoals labwaarden, voor therapie op maat. We vinden dan ook dat apothekers labwaarden, farmacogenetische testen bijvoorbeeld, laagdrempelig moeten kunnen aanvragen.

“Dat neemt niet weg dat apothekers al volop werken met personalized medicine, bijvoorbeeld met farmacogenetica. In de oncologie zijn er geneesmiddelen, zoals capacetabine, waarbij vooraf bijna altijd genetisch onderzoek wordt verricht om te kijken of de patiënt het middel goed kan afbreken. Wij onderschrijven het advies om hier meer onderzoek naar te laten doen, maar zien tegelijkertijd dat de ontwikkelingen al in volle gang zijn.”

Bekijk het RIVM-onderzoek over personalized medicine
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering