KNMP doet onderzoek naar inbedding ‘Functionaris voor de gegevensbescherming’

3 juli 2017

De KNMP onderzoekt met apotheken wat in de praktijk de gevolgen zijn van het besluit op de gegevensuitwisseling in de zorg, waarin de NEN-normen en een ‘Functionaris voor de gegevensbescherming’ (FG) verplicht worden gesteld. Actuele aanleiding daarvoor is de inwerkingtreding van de nieuwe wet ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ per 1 juli 2017.

De FG moet gaan toezien op de privacy bij verwerking van patiëntgegevens. Het is nog niet duidelijk hoe en waar deze functie wordt ingebed in de farmacie en wat de taken van deze FG precies zijn. Het besluit op de gegevensuitwisseling is nog niet van kracht, dit gebeurt 2 maanden na een publicatie in het Staatsblad.
Binnen de zorg wordt al veel met de NEN-normen gewerkt om invulling te geven aan de passende maatregelen voor beveiliging van patiëntgegevens, zoals vastgelegd in de Wbp. Met het besluit ligt straks vast dat de toezichthouder alleen aan de hand van deze normen mag controleren.

De nieuwe wet - die per 1 juli geldt - benadrukt het belang van het goed informeren van de patiënt over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling en het juist stellen van de toestemmingsvraag zodat de patiënt goed kan begrijpen door welke zorgaanbieders zijn medicatiegegevens kunnen worden ingezien.

Op de KNMP-site staat informatie over het stellen van de juiste toestemmingsvraag voor uitwisseling met het LSP (opt-in). Het uitwisselen van medicatiegegevens via het LSP wordt uitgelegd op de site van VZVZ en ook kunnen burgers daar zien welke zorgaanbieders gebruikmaken van het LSP. Meer uitleg over de rechten staat op de site van de Patiëntenfederatie Nederland. Voor wie gegevens uitwisselt buiten het LSP, bijvoorbeeld in een cluster, gelden dezelfde regels.

De grootste veranderingen door de invoering van de wet gaan pas in op 1 juli 2020. Dit betreft onder meer de gespecificeerde toestemming: een aanscherping van de huidige toestemmingsvraag. Samen met onder meer de LHV en de Patiëntenfederatie Nederland werkt de KNMP aan een online toestemmingsregister. Zodat de patiënt, altijd en overal, zelf zijn toestemmingen kan verlenen en beheren.
Daarnaast heeft de patiënt straks het recht op (gratis) elektronische inzage en een afschrift daarvan. Veel apotheken bieden nu al online inzage in de medicatiegegevens. In de toekomst is inzage ook mogelijk door MedMij, een programma dat moet zorgen voor een Persoonlijke Gezondheidsomgeving.

Lees meer informatie in de brochure van VWS
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering