StiPCO-scholingen hoog gewaardeerd

13 oktober 2016

De StiPCO-scholingen krijgen gemiddeld een 8 van deelnemende openbaar apothekers. Dat blijkt uit 5698 evaluatieformulieren die werden ingevuld via PE-online.

Geen enkele StiPCO-scholing met 3 of meer beoordelingen kreeg een lagere waardering dan een 7. Regionaal aanbod wordt door de openbaar apothekers hoog gewaardeerd. Het registreren van de leerresultaten bij StiPCO-scholingen is verplicht om de tegemoetkoming te ontvangen.

Openbaar apothekers noteren in het evaluatieformulier ook wat het belangrijkste is dat zij geleerd hebben van de scholing en wat de impact is op hun dagelijkse praktijk. Deze informatie kan de apotheker gebruiken voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

Voorbereiding op verandering

StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers, bereidt openbaar apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Zo ontwikkelen ze zich verder als zorgverlener in de wijk binnen de driehoek wijkverpleegkundige-openbaar apotheker-huisarts.

Bekijk de online StiPCO-studiegids
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie