Nieuwjaarsboodschap KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent

1 januari 2016

Beste collega´s,

Ik mag nu één jaar jullie voorzitter zijn. Het afgelopen jaar heb ik velen van u mogen ontmoeten. En ik ben onder de indruk van de inzet en zorg die er in de dagelijkse apotheekpraktijk wordt geleverd onder omstandigheden die niet altijd makkelijk zijn.

In Nederland is de farmaceutische zorg bij apothekers in goede en veilige handen! Het afgelopen jaar hebben Nederlandse apotheken 240 miljoen recepten behandeld. Patiënten die er op rekenen dat hun medicijn beschikbaar is en dat ze dat medicijn goed en veilig kunnen gebruiken. U zorgt daarvoor. Dat lijkt normaal, maar is niet vanzelfsprekend. Apothekers passen jaarlijks 10 miljoen recepten aan en voorkomen daarmee ernstige gezondheidsproblemen en ziekenhuisopnames. Op een doordeweekse dag zijn dat grofweg 40.000 verbeteringen, die soms van levensbelang zijn.

Ik wil u en uw apotheekmedewerkers daarom met recht complimenteren voor de manier waarop u uw patiënten hebt voorzien van de zorg die zij nodig hebben, ondanks de hoge werkdruk en soms zelfs agressie die u in de dagelijkse praktijk moet ondergaan.

Er gaat veel te veel tijd op aan de uitvoering en uitleg van regels. Tijd die we beter kunnen besteden aan onze zorg voor de patiënt. Voor 2016 ligt er dan ook een belangrijke opgave voor de KNMP om de regeldruk in de apotheek merkbaar te verminderen. Door de toegenomen administratieve lasten piept en kraakt het in de apotheek. En door de aanhoudende bezuinigingen van de afgelopen jaren is de rek er echt uit. We moeten voorkomen dat het lijntje breekt. Overheid, toezichthouders en zorgverzekeraars lijken zich daarvan in toenemende mate bewust. Het is noodzakelijk dat hun positieve toezeggingen in de achterliggende maanden in 2015 worden omgezet in concrete vermindering van de lastendruk in de apotheek en dat voorkomen wordt dat wij in de zorg de lastendruk van de een deponeren op het bord van de ander. Samen met anderen heeft de KNMP hiervoor concrete oplossingsrichtingen uitgewerkt. Met een beetje goede wil kunnen apothekers zich dan optimaal richten op datgene waarom het echt draait: het leveren van kwalitatief hoogstaande farmaceutische patiëntenzorg.

Kwaliteit van farmaceutische patiëntenzorg waarbij wij als beroepsgroep zelf de standaard neerzetten en wij onszelf verplichten om die kwaliteit aantoonbaar te maken voor patiënten, collega-zorgverleners en verzekeraars. Van de begeleiding bij de start van nieuwe medicatie tot de medicatiebeoordeling. Om die kwaliteit en de toegevoegde waarde van u en uw apotheekmedewerkers inzichtelijk te maken start de KNMP deze maand met de campagne ‘De eerste keer’ om het publiek en uw patiënten te informeren over de zorg die u levert, als u voor het eerst een geneesmiddel verstrekt. Als voorproefje treft u hieronder alvast de animatie.

Namens het hele KNMP-bestuur wens ik u het allerbeste toe voor 2016!

Gerben Klein Nulent, apotheker

Voorzitter

Animatie: 'De eerste keer'

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP