Nieuwe regels vergoeding apotheekbereidingen per 1 januari 2016

17 december 2015

Per 1 januari 2016 geldt een nieuwe gezamenlijke vergoedingslijst van zorgverzekeraars voor doorgeleverde apotheekbereidingen. Daarnaast mogen apothekers bij bereidingen voor eigen patiënten vanaf 2016 de deelprestatie (reguliere of bijzondere) magistrale bereiding in rekening brengen, ook als er een niet-geregistreerd alternatief verkrijgbaar is bij de grootbereider.

Vergoedingsstatus doorgeleverde apotheekbereidingen

De actuele vergoedingsstatus van verschillende doorgeleverde bereidingen is te vinden in de G-Standaard. De KNMP heeft daarnaast verschillende overzichten gemaakt die inzicht geven in de vergoedingsstatus en de veranderingen tussen 2015 en 2016.

Bekijk de landelijke vergoedingslijst met de veranderingen in vergoedingsstatus per 1 januari 2016 Bekijk de versie voor apothekers Bekijk de versie voor patiënten

Declareren magistrale bereidingen

Tot 2015 mochten apothekers eigen bereidingen niet in rekening brengen als deze ook bij een grootbereider te verkrijgen waren, terwijl grootbereiders wel de bereidingskosten in de prijs van hetzelfde niet-geregistreerde geneesmiddel konden verwerken. In 2015 was er een overgangssituatie: apothekers mochten eigen bereidingen die ook bij een grootbereider te verkrijgen waren declareren als ze dit zo hadden afgesproken met de zorgverzekeraar. Vanaf 2016 zijn deze belemmeringen vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weggenomen.

De nieuwe regeling voor het declareren van magistrale bereidingen staat in de Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg 2016 van de NZa.
De KNMP maakte een Handreiking declaratie magistrale bereidingen om de complexe regelgeving van de NZa toe te lichten.

Bekijk de Handreiking declaratie magistrale bereidingen
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering