Nieuwe NDF-voedingsrichtlijn Diabetes

19 februari 2015

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) presenteerde onlangs de nieuwe NDF-voedingsrichtlijn Diabetes. De herziening sluit beter aan bij de Europese Standaarden en op de behoeften van de patiënt. De richtlijn legt apothekers geen bijzondere verplichtingen op, maar dient als handvat voor hen die zich willen toeleggen op diabetes en preventie.
Bekijk de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 Bekijk het NDF-nieuwsbericht: 'Nieuwe NDF Voedingsrichtlijn'  

Nieuwe NDF-richtlijn

De nieuwe NDF-richtlijn geeft u de mogelijkheid zich te profileren als zorgverlener. Het grootste deel van de voedingsrichtlijn is niet zozeer van toepassing  op de farmaceutische praktijk, maar waar de apotheker over onder meer interacties tussen voeding en geneesmiddelen een bijdrage kan leveren, staat hij in de richtlijn genoemd. Zogenaamde hypo’s en het voorkomen daarvan nemen in de voedingsrichtlijn bijvoorbeeld een prominente plek in. De richtlijn biedt u de mogelijkheid om aan preventie en ondersteuning te doen, maar verplicht u daar niet toe.

WSO-bestuur stemde in

De KNMP is als lid van NDF gevraagd om met de voedingsrichtlijn in te stemmen. Het WSO-bestuur van de KNMP heeft dit gedaan.

Evidence based

De nieuwe NDF-voedingsrichtlijn Diabetes is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met voedingsdeskundigen, diëtisten, vertegenwoordigers van diabetespatiënten, zorgverleners en behandelaars. De NDF-voedingsrichtlijn biedt basis voor evidence based voedingszorg.

Voedingszorg in  de keten

De richtlijn benadrukt het belang van geïntegreerde voedingszorg in de diabetesketen. Succesvolle voedingsvoorlichting en -educatie is alleen mogelijk op basis van afstemming en structureel overleg tussen de verschillende disciplines. “Het is van groot belang dat de voedings- en dieetadviezen van alle disciplines elkaar ondersteunen en versterken”, aldus de richtlijn.

Cursus

De nieuwe richtlijn is het onderwerp van 8 avondcursussen.
De cursus is niet geaccrediteerd voor apothekers.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg